Hem

Trobart

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 10, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas

Alias: trosfråga

< L >

Här listas de trobara som finns i uppslagsverket

[ Hem - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö ]

Sök bland 357 trobara

lagen om tre
Kosmisk lag
En grundläggande lag inom häxkonst (Wicca). Det du gör kommer trefalt tillbaka. Detta gäller gott så väl som ont.
lakshmi
Indisk gudom
Välståndets gudinna som också kallas Lakshmi.
lamia
Daimon
Liliths lillasyster,hon lockade till sig unga män för att sedan döda dem genom att suga deras blod.Fruktad i det gamla Rom ochi det gamla Grekland.
ledsagare
Ande för skydd och hjälp
En välvillig entitet som skyddar och varnar dig från fara.
levitation
Makro-PK
En person eller ett föremål lyfts med paranormala medel.
levitera
Makro-PK
En person eller ett föremål lyfts med paranormala medel.
levition
Makro-PK
En person eller ett föremål lyfts med paranormala medel.
liljebärare
Ljusarbetare
Liljebärare väcker slumrande själar och lystrar till de redan väckta.
liv efter döden
Två frågor har dominerat parapsykologin ända sedan SPR i England bildades. Den andra är 'överlever människans medvetande den kroppsliga döden?'.
livet efter detta
Två frågor har dominerat parapsykologin ända sedan SPR i England bildades. Den andra är 'överlever människans medvetande den kroppsliga döden?'.
livet före
Somliga påstår att de har minnen sedan ett tidigare liv. Vissa ger så klara beskrivningar över saker som de omöjligt kan känna till.
livet-klarsynt
ESP
Klärvoajans är att se något som är fördolt för den fysiska synen, som exempelvis att se vad som finns inuti en stängd låda eller befinner sig på helt annan plats.
livskraft
Energi
Kan beskrivas som den dolda paranormala energin som existerar överallt. Ytterligare namn är: Ki, Qi, Prana, Ka, och Chi som används inom andra sammanhang/kulturer.
ljusarbetare
Alla som arbetar för att höja Jordens och mänsklighetens andliga medvetande och sprider ljuset.
ljusbärare
Ljusarbetare
Människor som på allvar har öppnat upp sitt medvetande och valt att arbeta med sin andliga utveckling. I detta ingår att även hjälpa andra med deras utveckling.
ljusgestalt
Ickefysisk livsform
En livsform som tolkas som god av de allra flesta. Sägs ofta arbeta för Gud, sprida ljus, kärlek, förståelse etc.
ljusguide
Ljusarbetare, Ickefysisk livsform, Ande för skydd och hjälp
Andlig (icke jordisk) vägledare.
ljusvarelser
Astralväsen, Ljusväsen, Ljusarbetare, Bevingat väsen
Himmelska mytiska andeväsen, som säga vara Guds budbärare och godhetens sändebud. Kontrapart till demoner.
ljusväsen
Ickefysisk livsform
En livsform som tolkas som god av de allra flesta. Sägs ofta arbeta för Gud, sprida ljus, kärlek, förståelse etc.
lokalisera objekt
Att lokalisera objekt eller personer oberoende av tid eller rum med hjälp av Fjärrsyn(Remote viewing) eller Klairvoajans.
lucida drömmar
Dröm
Termen myntades av Frederik Van Eeden 1913 och kan beskrivas som drömmar då man är medveten om att man drömmer och kan manipulera drömmen.
lucifer
Djävul
Djävulen kan betyda olika saker, det kan vara den kristna onda varelsen som även kallas t ex Lucifer och Satan, eller så kan dessa namn vara helt olika varelser och då för vissa också vara goda...
lucifugism
Satanism, Religion
Djävulsdyrkan är tron och dyrkan av en djävulsentitet. Allt som oftast drar man raka paralleller mellan dyrkan av den kristna djävulen (Satan) från Bibeln, men alla former av demonolatri kan klassificieras som djävulsdyrkan.
lusifer
Ängel, Demon
Lucifer betyder "ljusbäraren".
lyktgubbar
Ljusfenomen, Dödsväsen
De liknar en ljuslåga eller en flamma och har ofta setts i sumpmarker eller ovanpå nya gravar på nätterna.
läkande
Alternativterapi, DMILS, Magi
Helande - healing - innebär att förbättra någons hälsa på andligt sätt, såsom handpåläggning, fjärrhealing mm.
läkekraft
Kraft att läka och "bli hel".
länka
Andekontakt, Automatism
Att kanalisera är att låta någon entitet/ande/intelligens ta över hela eller delar av kroppen för att framföra något budskap.