Hem

Trobart

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 10, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas

Alias: trosfråga

< F >

Här listas de trobara som finns i uppslagsverket

[ Hem - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö ]

Sök bland 357 trobara

faery
Fysisk livsform
Detta är en beskrivning av vad alverna är i folksagorna.
faery
Fe är en skogsvarelse som lever i skogen som månar om naturen och det som finns i naturen
faethon
En stor del av teorin om den exploderande planeten var baserad på fynd av tektiter i Australien, på Filippinerna och i Tjeckoslovakien.
fairy
Fysisk livsform
Detta är en beskrivning av vad alverna är i folksagorna.
fairy
Fe är en skogsvarelse som lever i skogen som månar om naturen och det som finns i naturen
faith
Ödet är något som redan är förutbestämt när vi föds.
fantom
Paranormalt fenomen, Lokaliserad händelse
Ett samlingsnamn för skådandet av (till synes) paranormala varelser
farmatyr
As, Krigsgud, Dödsgud
Asarnas härförare. Stor siare/galderman. Hans två korpar Hugin & Munin var hans öron och ögon på jorden.
fascinum
Lära
Konsten att kunna påverka förlopp och skeenden med viljans hjälp. Eller som vissa anser, den mystiska kraften i universum.
fe
Fe är en skogsvarelse som lever i skogen som månar om naturen och det som finns i naturen
feng shui
Lära, Esoterisk energi
Feng Shui är att arbeta med energier i sitt hem. Att möblera på rätt sätt och inte ha för mycket bråte i garderoben kan göra underverk.
fenomenet
Det som bryter mot våra konventionella uppfattningar om vad som är möjligt.
fica-gest
fingerseende
ESP, Psykisk kraft, Lokaliserad händelse
Förmågan att läsa och se färger med fingrarna.
fire
Element, Primärt redskap
Förändringens element
fiskarnas tidsålder
Trosuppfattning
Rörelse från USA som agiterar för en holistisk världsbild med tonvikt på människans ekologiska ansvar och med inslag av teosofi och astrologi.
fjollsvinn
As, Krigsgud, Dödsgud
Asarnas härförare. Stor siare/galderman. Hans två korpar Hugin & Munin var hans öron och ögon på jorden.
fjolner
As, Krigsgud, Dödsgud
Asarnas härförare. Stor siare/galderman. Hans två korpar Hugin & Munin var hans öron och ögon på jorden.
flickan som läser med fingerspetsarna
ESP, Psykisk kraft, Lokaliserad händelse
Förmågan att läsa och se färger med fingrarna.
flyga
Makro-PK
En person eller ett föremål lyfts med paranormala medel.
flyta
Makro-PK
En person eller ett föremål lyfts med paranormala medel.
folktro
Tro man hade i gamla tider (medeltiden och framåt tills ca 100 år sen).
forna liv
Vem man var i sitt förra liv!
fotografi
Fotografi
För att bevisa andarnas existens brukade en del medier fotografera dem tillsammans med människor. De första andefotografierna togs redan år 1860.
frambesvärja
Lokaliserad händelse
Utövaren frammanar en tankeform, väsen, eller annan form energi utanför sin egen kropp.
framhäva
Framhäva vind och blåst det är magiskt. Tänk om kunna framhäva allt, som t.ex. eld, vatten, andar, troll.osv. Det är ett mycket intressant ämne.
frammana
Lokaliserad händelse
Utövaren frammanar en tankeform, väsen, eller annan form energi utanför sin egen kropp.
frammaning
Lokaliserad händelse
Utövaren frammanar en tankeform, väsen, eller annan form energi utanför sin egen kropp.
framtidsseende
ESP, Spådomsmetod
Ensamt står termen för ESP mellan fp och ett målobjekts framtida tillstånd, dvs att fp i en psi-situation får information om en specifik framtida situation.
framtidsskådan
ESP, Spådomsmetod
Ensamt står termen för ESP mellan fp och ett målobjekts framtida tillstånd, dvs att fp i en psi-situation får information om en specifik framtida situation.
framtidssyner
Att kunna se övernaturliga väsen som är osynliga för andra, men även att kunna se in i framtiden.
fylgior
Djur, Ickefysisk livsform
Kraftdjur eller totemdjur har sitt ursprung i shamanistiska religioner. Guidar och vägleder.
fyrtiotvå
Meningen med livet
Svaret på frågan om Livet, Universum och Allting. ...Siffran 42 dyker upp överallt...
fågeln rock
En mycket stor fågel enligt sägen hemvist Madagaskar, ofta omtalad i den gamla arabiska litteraturen.
färgernas magi
Naturmagi
Att använda färger i Ditt magiska arbete är ett utmärkt sätt att förstärka dess uppgifter. I en del av mina Ritualer och Besvärjelser ingår Färgernas Magi, och avser då Din älsklingsfärg.
färgmagi
Naturmagi
Att använda färger i Ditt magiska arbete är ett utmärkt sätt att förstärka dess uppgifter. I en del av mina Ritualer och Besvärjelser ingår Färgernas Magi, och avser då Din älsklingsfärg.
förbannelser
Besvärjelse
En besvärjelse som antingen kastas verbalt eller skrivs ner, och har som avsikt att skada mottagare/offret
förekommelser
Prekognition
Varsel är en form av prekognition, ofta varning om olycka e. dyl, t.ex. genom en dröm.
förflytta
Makro-PK
Föremål som försvinner förflyttar sig direkt från en plats till ett annat.
förmåga
Parapsykiskt fenomen
Förmåga att påverka miljön, sig själv eller andra människor på sätt som inte begränsas av kända fysiska lagar, tid-rum, och genom kanaler som inte inbegriper kända fysiska, tekniska eller energimässiga system.
förnimma spöken
Att på något sätt förnimma spökens närvaro.
förra livet
Somliga påstår att de har minnen sedan ett tidigare liv. Vissa ger så klara beskrivningar över saker som de omöjligt kan känna till.
försvunna staden
Mytologisk plats
Den sagolika kontinenten Atlantis skall ha sjunkit i havet för omkring 10.000 år sedan.
förtrolla
Lokaliserad händelse
Utövaren frammanar en tankeform, väsen, eller annan form energi utanför sin egen kropp.
förutspå
ESP, Spådomsmetod
Ensamt står termen för ESP mellan fp och ett målobjekts framtida tillstånd, dvs att fp i en psi-situation får information om en specifik framtida situation.
förvetskap
ESP, Spådomsmetod
Ensamt står termen för ESP mellan fp och ett målobjekts framtida tillstånd, dvs att fp i en psi-situation får information om en specifik framtida situation.
förvirrade andar
Makro-PK, Spontan PK
RSPK händer ofta bara i närheten av en viss person. Ofta är denna person en flicka i puberteten som lever under stor psykisk stress.