Hem

SPF symposium 1998 Symposium

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1295, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/group/spf/symposium_1998.html
är Symposium

SPF jubileumssymposium om svensk och internationell parapsykologi 1998

Alias: spf:s 50-årsjubileum och spf symposium 1998

normal

18-19 april 1998 höll SPF och John Björkhems minnesfond ett jubileeumssymposium i samband med att SPF fyllde 50 år. På lördagen föreläste svenska parpasykologer och på söndagen föreläste utländska parapsykologer.

måndagen (20 april) hölls en parapsykologisk konferens på stockholms universitets psykologisk institution för inbjudna forskare. På tisdagen höll Ed May ett föredrag för allmähneten.

Det var mycket givande och inspirerande dagar. På kvällarna kunde vi äta lunch med våra utländska gäster. Jag fick öva på att prata engelska ganska mycket dessa dagar.

Robert Morris

Professor i parapsykologi i Edinburgh. Koesteler parapsychology unit. Han berättade om att vid sidan om vanlig parapsykologisk forskning, studerar forskarna vid Edinburgh också hur människor upplever och tolkar till synes paranormala fenomen. De studerar hur människor kan luras att tro på att ett fenomen är paranonormalt, när det inte är det.

Deborah Delanoy

Också vid koestler parapsychology unit i Edinburgh. Hon berättade om sin DMILS-forskning. Dvs Direct Mental Influence on Living System. Den mest uppmärksammade forskningen i detta område är remote starring. En viktig sak man upptäckt i DMILS-forskning är att vi oftast inte är medveten om exempelvis telepatisk kontakt. Kroppen reagerar omedvetet. Vi kan mäta reaktionerna genom att med instrument mäta exempelvis hudmotståndet. Kroppen reagerar på psi-signalen, men vi är inte medvetna om det.

Richard Wiseman

Han har uppträtt som trixter. Se hans hemsida. Hans föredrag var mcyekt underhållande. Vi fick se flera exempel på hur lätt det är att missta sig om det man upplever. Vi fick lite smakprov på trolleritrix. Ett fall han tog upp var en hund som vi sett i Paul McKEnnas paranormal värld. Man fick se att hunden gick mot fönstret precis i set ögonblick hussen tänkte gå hem. Vad reportaget inte visade och vi nu fick veta var att hunden ständigt gick bort till fönstret, var och var annan minut. Jag var förvånad att reportaget kunde vara så missvisande.

Under pauser och luncher samtalades det en del om varför han åtagit sig rollen som konventionelkl kritiker. Mitt intryck av honom är att han verkligen är uppriktig och konstruktiv i sitt intresse av parapsykologin. Han förnekar inte att psi uppträtt i laboratoriet. Men vi vet inte om förklaringen för psi är omegisk eller normal.

Edwin May

Ordförande för PA. Forskare vid The Laboratories for Fundamental Research. Inblandad i den forskning kring fjärrseende för USA's Defense Intelligence Agency. Se min uppsats om detta. De anävnde alltså ESP för att spionera på ryssarna!

Av vad jag hört från honom under föredragen och de privata pratstunderna verkar den bild jag jag tidigare fått stämma ganska bra. Vad som inte stämde var min uppfattning att forskningsenheten (den del han var chef för) inte visst så mycket om vad som försiggick i den operativa delen av programmet. Jag antog att så var fallet därför att den operativa enheten verkade vara ensamma om den speciella metoden CRV, som verkade så enastående effektiv.

Av samtalen med May framgick att han var mycket väl insatt i den operativa delen. Han hade helt enkelt en annan uppfattnign om metodens användbarhet. Ingo Swann menade att nästan vem som helst kunde bli lika skicklig på RV som de bästa naturbegåvade efter att de genomgått träningsprogrammet. Men May säger att man inte sett att RV går att träna upp. May anser också att träningsmetoden där monitorn känner till det rätta svaret och kommenterar allt man säger, är mycket dålig eftersom personen då lär sig att reagera på monitorns kroppsspråk. I CRV går man igenom ett antal klart definierade steg i RV-processen. May anser att dessa steg inte tillför något. Han använder enbart ett steg.

En annan intressnat sak är att Ed May inte tror på PK. Han har under många år deltagit i mcyket intressanta experiment på många av parapsykologins områden, över hela världen. Men när det kommer till PK är han inte övertygad. Det finns omfattande forsknign som visar på existensen av mikro-PK. Men enligt May kan man visa att dessa experimentresultat bättre stämmer med att man valt rätt tid för experimentet, än att PK skulle vara inblandat. En följd med slumptal kan alltid delas in i sådana sektioner att ett visst tal är överrepresenterat. Om man med ESP kan omedvetet välja att påbörja experiemnten vid rätt tid kommer man enbart av den anledningen att få signifikatna resultat även utan PK. May påstår att han gjort beräkningar som visar att de data som framkommit vid PK-REG-experimenten har det mönster som skulle framkomma vid ESP och inte vid PK.

Den svenska forskningen

Svensk forskning i telepati bedrivs i dag vid Stockhoms universitets psykologiska institution av Jan Dalkvist och Joakim Westerlund och vid Göteborgs universitets psykolgoiska institution av Adrian Parker. Det är verkligen roligt att kollegorna till Jan och Joakim på psykologsika institutionen välkomnat forskningen och intresserat deltog i den konferens som hölls. Och TV och massmedia var där och intervjuade de svenska och internationella froskarna. Parapsykologin blir allt mer accepterad i vetenskapliga kretsar.