Hem

Hjärnan Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1196, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
Denna text är importerad från /old/book/hjaernan.html
är Upplevbart och Bok
Publicerad år 1995
ISBN 91-88410-38-2
sidantal 615
Av Stellan sjödeacuten
Publicerad av Brain Books

Alias: hjärnan

normal
Omfång24x19 cm
FörordStaffan Söderström

normal

Innehåll

 • Förord

1. På väg mot hjärnan
 • Universum
 • Gruskorn och gåtor
 • Adam och Eva -- En molekylsaga
 • Amöbor och kvastfeningar
 • Den urgamla kampen
 • Smarta korvar
 • Däggdjurets hjärna
 • Den tvåbenta varelsen
 • Känner du släkten?
 • Hjärnan växer ytterligare
 • Neandertalare
 • Vårt ursprung
 • Har hjärnan vuxit färdigt?
 • Stenåldern inom oss
 • Årsmiljarder av utveckling
 • Små underverk
 • Vårt inre universum
 • Kulturen ur naturen
 • Skillnaden mellan grodan och människan
 • Vad väntar runt hörnet?

2. Blickar in i det fördolda
 • Kirurger på stenåldern
 • De tidiga hjärnforskarna
 • Knölar och förlorade förmågor
 • Ledande hemisfärer
 • Patienten som försökskanin
 • Skadade och döende hjärnor
 • Se genom kroppen
 • Vägar till hjärnan
 • Tunna skivor
 • Hjärnans blodflöde
 • Med huvudet i en kamera
 • Förvirring och sökande

3. Struktur och samspel
 • Resande på outforskad kontinent
 • En rosa klump
 • Den mångdimensionella hjärnan
 • Livskraft, livslust och livsmål
 • Ett när i hjärnan
 • Strömbrytare
 • Kraftens källa
 • Energiknippen och flegmatiker
 • Mellanhjärnan
 • Viktiga kärnor
 • Mellanhjärnans makt
 • Neurotiska behov och neurotisk energi
 • Splittring och hämning
 • Känslomänniskor och andra
 • Hjärnbarken -- härskaren
 • Centra i samspel
 • Att behöva och att döva
 • Vem styr egentligen?
 • Kraft, mål och tanke
 • Romantik eller lidelse?
 • Kaos
 • ... och ordning
 • Den högsta nivån?
 • Instingkter
 • Främlingsfientlighet
 • Den fulländade männsikan
 • Den komplicerade varelsen

4. Hjärnbarken
 • Som upplagt för liknelser
 • Det yttersta, tunna
 • Moduler och regioner
 • Informera, fundera och agera
 • Sinnenas stationer
 • Uppfatta helheter
 • Tetriära zoner
 • Kärt barn
 • Fler nivåer
 • Från det enkla till det sammansatta
 • Skador på olika nivåer
 • Bakom centralfåran
 • ... och framför
 • Samordning av smårörelser
 • Sinnen och muskler i samarbete
 • Att göra det man tänkt
 • Minspel
 • Lillhjärnan, då?
 • Normalt och skadat
 • Att verkligen förstå
 • Från sinne till tanke
 • Loben längst fram
 • Höra men inte göra
 • Kontakter med andra delar
 • Hänsynlöshet eller omdöme?
 • Samhälle, ungdom och uppfostran

5. Neuroner och nervtrådar
 • Den speciella cellen
 • Tillväxt trots allt
 • Kontakt i hjärnan
 • Hur en nervcell ser ut
 • Kopplingar i mängd
 • Synapser
 • Signalsubstanser
 • En transmittorcocktail
 • Vad påverkar vad?
 • Hämmad eller ideacutespruta
 • Nervtrådar
 • Banor i hjärnan
 • Impulsbombardemang
 • Strömmar i hjärnan
 • Hjärnbarkssvar
 • Klena och starka nerver

6. Sinnenas värld
 • Anpassningsorganet
 • Yttre och inre
 • Kontakt med världen
 • Luktsignaler
 • Dofter vi minns
 • Kan vi undvara luktsinnet?
 • Att höra och inte höra
 • Ett socialt sinne
 • Varde ljus
 • Våra inre sinnen
 • Jämvikt i tillvaron
 • Sinnen i samverkan
 • Extrasensorisk perception
 • Känslighet
 • Sinneshandikapp
 • En barndomsblind blir seende

7. Att uppfatta sin värld
8. Tankar
9. Hjärnans halvor
10. Hjärnhalvor i praktiken
11. Utvecklingssteg
12. Språket
13. Läs- och skrivsvårigheter
14. Afasier
15. Skador på hjärnan
16. Minne och glömska
17. Minnet -- på gott och ont
18. Demenser
19. Stimulering och hämning
20. Intelligens och avskärmning
21. Emotioner
22. Psykiska störningar
23. Psykosomatiska sjukdomar
24. Den hela människan

normal

Baksidan

För 12.000 år sedan genomfördes det första kirurgiska ingreppet i hjärnan på en levande människa -- hur långt har vi egentligen nått idag med modern teknik? Vad vet vi om våra hjärnor? Följ med på Stellan Sjödeacutens fantastiska vandring genom vårt inre universum -- vår hjärna.

Här får du svaret på dina frågor kring våra sinnen, känslor, tankar, vårt minne och vår glömska. I boken beskrivs även de skador som kan uppstå i våra hjärnor, såsom afasi, dyslexi, autism, MBD och demenser, liksom alkoholens och andra drogers inverkan på hjärnan, agressioner, psykiska störningar och psykosomatiska sjukdomar.

Hjränan är skriven på ett eneklt språk vilket gör den användbar för alla som behöver få en god och översiktlig kunskap om hjärnan -- lärare, terapeuter, kuratorer, psykologer, personal inom rehabilitering, sjukvård, friskvård, anhöriga till personer som drabbats av olika skador eller sjukdomar i hjärnan m fl.


normal

Om författaren

Stellan Sjödeacuten är psykologilärare i Västerås, en uppskattad tecknare och kåsör och författare till ett stort antal böcker om psykologi.