Hem

Satanism enligt Stefan Ohlsson

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 499, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Heike
Denna text är importerad från /old/psi/satanism/ohlsson_s.html

Stefan Ohlsson redogör för sin syn på satanism

Alias: satanism enligt stefan ohlsson

normal

Författare: Stefan Ohlsson

Datum : 94-04-03 13:10:00

Till att börja med vill jag klargöra att Satanism egentligen är något individuellt, med mer eller mindre gemensamma punkter. Det finns alltså många olika varianter/grenar inom Satanismen, men man kan i huvudsak dela upp dem i ett flertal större grupper. I detta brev kommer jag att redovisa vad Satanism är, och vad det betyder för mig och mina närmaste vänner. Naturligtvis kommer det att finns de som absolut inte håller med mig och förespråkar något helt annat, men alla har ju rätt till sina åsikter.

Du undrar över vad satanism står för vad vad den är motståndare till. Anton LaVey (Church of Satan) har sammanställt följande nio punkter:

THE NINE SATANIC STATEMENTS

1. Satan representerar hängivelsen istället för att ge människan tunga skuldkänslor för sitt sätt att leva.
2. Satan representerar verkligheten istället för hopdiktade själsdrömmar.
3. Satan representerar klokhet istället för självbedrägeri.
4. Satan representerar vänlighet till dem som förtjänar det istället för att ödsla kärlek på inställsamma.
5. Satan representerar hämnden istället för att vända andra kinden till.
6. Satan representerar ansvar för de ansvariga istället för att bry sig om psykiska vampyrer.
7. Satan representerar människan som ett djur, som genom sin själsliga utveckling utvecklats till det värsta djuret av dem alla.
8. Satan representerar all de s k synder som leder till psykisk, mentala eller emotionella tillfredsställelser.
9. Satan har alltid varit kyrkans bäste vän genom att hålla igång den genom åren.


Jag tycker dessa ovanstående punkter sammanställer ganska bra hur en satanist ser på saker och ting, även om jag inte riktigt kan hålla med om riktigt allt.
Satanismen står för ansvar, frihet, utveckling, hyllning till naturliga och mänskliga värden. Det hebreiska ordet Satan betyder åklagare, motståndare och Satanismen är just motståndare till anti-humana filosofier och flock- mentalitet som den Judiska-Kristna religionen står för. Genom att försöka få bort egot hos sina följeslagare, kan de religösa ledarna mycket lättare hålla kontrollen över sina undersåtar. Den kristna religonen bygger på kunskaps- och livsfientliga föreställningar, som i sina psykologiska, sociala och politiska konsekvenser skapar elände och förtryck. Således är Satanismen mycket kritisk till dessa religioner. Eftersom det finns satanistiska-grupper som har koncentrerat sig på just detta motstånd mot kristendommen är det vanligt att folk tror att Satanism är inget annat än en protest-rörelse. Därför får folk för sig att Satanismen är en produkt av kristendommen. Detta är olyckligt eftersom så inte är fallet. Satanism mycket mer än just bara detta motstånd till anti-humana religioner, den står framför allt för personlig utveckling (Kheper, Xeper, to come into being).

Jag måste i detta stadie förklara att jag ser Satan som en kosmisk princip i universum och som en latent kraft i människans omedvetna. Det är alltså inte vanligt att Satanister tror på/dyrkar den kristna Satan. Den Satan som beskrivs i bibeln är bara en myt, påhittad av bibelns upphovsmän. En del satanister tror på Gud, andra inte. De som tror menar att Gud är en frånvarande gud som inte bryr sig om vårat liv och leverne här på vår lilla jord. Satanismen står alltså för den närvarande och formbara kraften.

Satanism för mig är kanske mer ett levnadssätt än en utövande religion. I religioner brukar man underkasta sig en gud, inom satanismen brukar man säga att människan är den ende guden. Skapare istället för skapelse. De flesta Satanister brukar ägna sig åt ritualer och cermonier av olika slag. Vad man vill uppnå med detta är lite olika. Oftast handlar det om att på något sätt uppnå kunskap om och utnyttjandet av universums dolda krafter och förstå dess inverkan på vårt fysiska plan. Jag vill inte gå djupare in på detta eftersom det är endast för de invigda.

Satanismen är inte en missionerande religion. Satanism är något man söker sig till när man är mogen. Vad andra tycker och tänker om oss är ganska ointressant. Vi är fasta och säkra i vår tro och behöver inte uppmärksamhet. Men det finns ju givetvis undantag, som exempelvis sensations-satanister som tycker det är ballt att vara Satanist och som endast är intresserad av det förbjudna (perversiteter och dylikt). Dessa har inte någon större substans i sitt utövande, och det är oftast dessa som ger oss andra dåligt ryckte.

Du söker efter samfund i Sverige ?

Som jag nämde tidigare är Satanism något individuellt, således brukar man oftast inte forma några större grupper, inte i Sverige i allafall.
Tyvärr kan jag inte hjälpa dig om du inte vill ha kontakt med exempelvis Dragon Rouge här i Stockholm. Dock är Dragon Rouge ingen orden för satanister utan för Mörk/Svart-magiker, men gränsen är ibland hårfin.
I utlandet och främst i USA finns det ett 15-tal satanistiska organisationer, du kan få adresser till dessa om du är intresserad.

Satan har fått stått till svars för hela världens orättheter för de senaste 2000 åren. Han är syndabocken för världens problem. För varje tanke som går emot de stadgar som kristendommen satt upp, för varje handling utförd av människan som hon inte kan eller vill ta ansvar för, är det Satan som hålls som ansvarig. Det var inte länge sedan man påstod att psykiskt sjuka var besatta av djävulen. De brott som vi oftast står anklagde för är barnamord, djur- och människooffer i samband med ritualer och dylikt. Detta är alltså inte sant. Kanske någon har mördat i Satans namn, men frågan är om det inte är en vanlig sjuk individ istället för någon sann Satanist.
En sann satanist kan själv släppa loss de krafter som krävs ifrån sin egen kropp. Människo-offer och dylikt är bara fördomar. Kanske ett sätt att skrämma människor, ytterligare ett sätt att smutskasta Satan.
Barn och djur är något vi håller högt, eftersom dessa inte förnekar de naturliga begären och känslorna. Skulle vi mörda något vi värderar mycket högt ?

En annan felaktig syn som är vanlig, är att vi skulle på något sätt vara fulla av hat. Det stämmer mycket litet med verkligheten. Vi förnekar inte att vi är kapabla till att hata och att hat för något gott med sig. Om du älskar allt och alla (som de kristna predikar) förlorar du din naturliga förmåga att urskilja, och det resulterar i dålig förmåga att dömma personlighet och kvalite. Därför yrkar en Satanist att man skall älska starkt och komplett de som förtjänar din kärlek, men att inte vända andra kinden till, till dina fiender.
Kärlek är en av de starkaste känslor en människa kan känna, en annan är hat. Att tvinga dig själv till oskiljaktig kärlek är mycket onaturligt. Om du försöker älska alla minskar du bara dina känslor för dem som verkligen förtjänar dem. Förträngt hat kan leda till många psykiska och emotionella åkommor. Genom att lära sig kontrollera sitt hat kan du rikta det emot de som förtjänar det, istället för att det skall gå ut över oskyldiga. Eftersom en Satanist är kapabel till att ventilera sitt hat, är han också mer kapabel till kärlek - den djupaste formen av kärlek. Genom att ärligt känna igen och erkänna både kärlek och hat finns det inga risker att blanda ihop dessa båda känslor. Utan erfarenhet av det ena - kan du inte få det andra fullt ut.

Skillnad mellan Satanism och djävulsdyrkan?

Jag är glad över den frågan, det visar att du har förstått att de båda är inte det samma. Djävulsdyrkan är inget annat än en ren anti-kristen rörelse, en protest-rörelse. Man kan nästan säga att dessa djävulsdyrkare är på ett sätt kristna, eftersom de dyrkar en djävul som det står om i bibeln. Således är hela deras tro baserad på bibelns innehåll, vilket för mig och många andra ter sig mycket patetiskt. De ritualer och cermonier man använder sig av är oftast kristna, fast tvärtom så att säga. Djävulsdyrkan kom som en motreaktion på kristendommens framfart i 1600-talets Frankrike. Detta handlade i stort sett enbart om att ägna sig åt det förbjudna, perversiteter av olika slag etc. Det är djävulsdyrkan är den som fått mest publicitet och på så sätt skadat den mer seriösa Satanismen.

Satanism innebär en hyllning av naturliga och mänskliga värden. Man hyllar inte någon personifierad Satan, även om man oftast använder sig av namnet Satan som ett samlingsnamn på de krafter man arbetar med. Satanism och mörkmagi går lite hand i hand så det är lite svårt att urskilja de båda. Man kan kalla det en form av humanism fast på människans villkor, inte Guds.

Satan har ju skildrats i flertalet berättelser, genom hundratals av författare, på hundratals olika sätt. Men det finns vissa gemensamma nämnare som tillskrivs Satan i alla berättelser. Några av dessa är; intelligens, sinnrikhet, stolthet, sinne för humor, ädelhet, övermod, slughet och kanske mest av allt själv-värdighet. Är detta en person vi skall förakta ?
Tvärtom, dessa karaktärer är beundransvärda.