Hem

Jeane Dixon Person

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1360, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/person/dixon_j.html
är Person

JD är som amerikanska typisk för den högre medelklassen. År 1944 förutsade hon att Kina skulle bli kommunistiskt, vilket inträffade 1949.

Alias: dixon, dixon, j, dixon, jeane, j dixon, jeane och jeane d

normal

JD är som amerikanska typisk för den högre medelklassen. Hon bor i ett radhus av rött tegel i Washington DC, lever i ett lyckligt äktenskap med sin man Jimmy, en smart affärsman, älskar sin katt Mike, klär sig efter snaste modet och är delägare i fastighetsfirman James L Dixon & Co. Vid sidan av tio timmars kontorsarbete skirver hon som kollumnist för trehundra amerikanska dagstidningar, får genomsnittligt tretusen brev i veckan och håller föredrag vid sidan av de representativa förpliktelser hon har. Hon har beräknat att hon arbetar 217 dagar mer om året än vad andra medborgare gör. Denna kvinna har fått stora rubriker i all världens press.

  • År 1944 förutsade hon att Kina skulle bli kommunistiskt, vilket inträffade 1949.
  • Sommaren 1947 förkunnade hon att Mahatma Gandhi skulle mördas under det närmaste halvåret. Han sköts av en fanatisk hindu den 30 jan. 1948.
  • År 1961 profeterade hon om Marilyn Monroes självmord. M.Monroe dog den 5 augusti 1962 av en överdos sömntabletter.
  • I början av sept. 1961 förutsade hon sin vän Bill Rawallos död. Han var en av Dag Hammarsköldsa följeslagare. FN:s generalsektreterare och hans följeslagare omkom den 18 september 1961 då deras flygplan störtade vid Ndola i Rhodesia.
  • Rene Noorbergen skildrar den dramatiska förutsägelsen av John F Kennedys död, en fäörutsägelse som JD gjort elva(!) år före attentatet 12 nov -63. Via alla kanaler som stod henne till buds hade hon försökt att få Kennedy att avstå från resan till Dallas i Texas. JD säger att hon känt en särskild frändskap till familjen Kennedy. Sålunda förutsade hon på en stor kongress i jan.-68 att Robert Kennedy inte skulle bli USA:s president, därför att han kommer att bli offer för ett attentat i Kalifornien i juni i år. Den 5 juni sköt Sirhan Sirhan senatorn i Hotel Ambassador i Los Angeles. Också platsen för händelsen hade JD namngivit i förväg.

Rene Noorbergen talade med dr Clyde Backster, specialist på lögndetektorer och chef för ett vetenskapligt forskningsinstitut om fenomenet JD. Backster gav uttryck för åsikten att JD lyckats tränga in på frekvensområden avsedda för kommunikationen i universum. Backster: Jag betrakter det som säkert att detta slag av kommunikationsmedel alltid har funnits. Det är bara det att vi genom fördomar blockerat våra egna översinnliga upplevelser och varseblivningar. Vi inbillar oss själva - och vetenskapen och vår omgivning bidrar till det - att det i praktiken inte finns något sinne utanför de vanliga. JD har uppenbarligen full kontroll över en förmåga som man allmänt använde sig av i mänsklighetens tidigaste historia.
normal

INTERVJU MED EN PROFETISSA

Sön. den 5 maj 1974 träffade jag denna grand old lady i hennes hem i Washington för ett samtal.

-Fru Dixon, vad händer när ni får era inblickar i framtiden? Upplever ni en uppenbarelse eller något slags vision?

-När jag ser framtiden är det en underbar sak. Det rör sig inte om någon uppenbarelse, ty det vore ju en spöklik syn. Vad jag ser är ödet, som Gud tidigare bestämt för er eller för någon annan, och detta ödet kan ni inte undgå eller förändra. Det sa jag för övrigt till Richard Nixon redan 1959.

-Vad är det som sker med Er i sådanan ögonblick? Vad är det som försiggår i er hjärna?

-Det är ett slags tillstånd av högre nåd, och jag är alltid förberedd på det. Mitt befinnande förändras, min inställning till omvärlden, min logiska tankeförmåga, ja, jag tror rentav mitt hälsotillstånd förändras. En morgon vet man helt plötsligt att det nu ska följa en ingivelseperiod. Denna period är inte jämför med normalt tillstånd.

-Jag läste att ni är en starkt troende människa. Är ni religionsutövare?

-Ja, jag har varit i kyrkan i dag klockan sju på morgonen.

-Vad säger kyrkan? Vad säger er kardinal om era profetior?

-Ni skulle bara läsa vad några präster har skrivit om mig! Det bästa är att inte bry sig om det, bara be för dem.

-Har ni verkligen blivit allvarligt angripen?

-Naturligtvis har jag blivit allvarligt angripen av höga vederbörande. Man blir alltid angripen av dem som ingenting begriper, men låtsas som om de förstod. De som drar sig undan är alltid de som skriker högst...

-Varför angriper man er från kyrkligt håll? Ni har ändå aldrig sagt något ont om kristendomen.

-Jag komemr heller aldrig att säga något ont om kristendomen. Jag har själv redan upplevt Jesusvisioner,men de är inte jämförbara med det profetiska tillståndet.

-Jag läste för bara ett par dagar sedan i en tidning att Ni är övertygad om att det existerar UFO:s. Kan ni berätta lite omdet?

-Jag ska säga er att det inte finns något som är nytt längre i mitt liv. Jag är sedan åratl och decennier förtrogen med UFO:s. Människor frågar mi g närjag första gången fick veta något om UFO:s. Jag kan inte svara på den frågan, därför att jag känt till UFO:s så länge jag kunnat gå.

-UFO:s är således enligt er mening en realitet? Varifrån kommer de då?

-Vi kommer snart att få veta att de härstammar från en oupptäckt planet i vårt solsystem. Vi kommer att få oficiell kontakt med deras besättningar, och framför allt kommer vi att få lära oss av dem, hur man enklare och bättre kan utnyttja de energier som finns.

- Gravitationsförhållandena är stabila i vårt solsystem. Det finns inte plats för någon okänd planet där. Dessutom har rymdsonder genomkorsat rymden också bortom solen, och det har inte registerats någon ny planet.

-Det där konstateranden ändrar inte på förhållandet att vi snart kommer att upptäcka en ny planet i alla fall. Planeten befinner sig i närheten av Jupiter.

-Jupiter befinner sig på ett stort avstånd från solen. Jätteplaneten räknas inte bland dem som ligger inom livszonen i vårt solsystem. Hur skulle det kunna uppstå intelligenta väsen i den kölden?

-Vänta får ni se! Förövrigt är dessa UFO:s bemannande av kvinnor...

-Varför tror ni det?

-Jag har känt vibrationerna, de är kvinnliga.

-Fru Dixon, ni känner till mina böcker. Vad har ni att säga om mina teorier?

-På många punkter har ni absolut rätt.

-Tror ni att vi åter kommer att få besök av utomjordiska varelser?

-Ja, naturligtvis. Vi har haft sådana besök i det förgångna, precis som ni säger. Ge mig er hand för några minuter, jag kan känna energin från ert över-över-medvetna i era fingertoppar. Ni förstår, det nästa viktiga avsnittet av ert liv...

(Här förbjöd JD bandinspelning under de närmaste två timmarna och hon förbjöd också att samtalet offentliggjordes. Min sista fråga till henne var

-Dricker ni sprit någon gång emellanåt?

-Jag har inte tagit ett enda glas i hela mitt liv. Inte heller dricker jag vare sig kaffe eller the. Komemr ni ihåg när ni var 19 år och upplevde den stora vändpunkten i ert liv? Den gången var detinte ni som ådstakom denna förändring, den kom sas och överrumplade er. Ni kommer i fortsättningen av ert liv att ha mycket starka fiender, men ännu flera starka krafter som hjälper er. Missbruka inte er talang. Och gör en hederlig interrvju! Om ni framställer det som vi har talat om under de här timmarna på ett ofördelaktigt sätt, så kommer det här att vara den sista intervju jag ställt upp för i mitt liv...