Hem

Världskapelsen enligt egyptisk mytologi Världsskapelsen

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 622149, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är en sorts Världsskapelsen

Egyptiska mytologins olika skapelsemyter

Alias: skapelsemyter i den egyptiska mytologin och världskapelsen enligt egyptisk mytologi

normal

Legender om Gudarna

Ingenting i Egyptiska sagor är helt säkert ofta hittar man bitar av historier lite här och där och det är inte säkert att allt stämmer.

Världens upprinnelse

I tidernas begynnelse födde Ra sig själv.
Han spottade och ut spottet kom han första barn: Schu; luften och Tefnet; fukten. När dom förenades föddes Ged, jordens gud och Nut himmelens gudinna.
Ra skapade himmel och jord och alla djur och av hans tårar kom de första människorna.

Varje morgon stiger Ra upp och seglar sin båt Sektet över himlen. Och varje natt slåss Ra mot Apep; kaos ormen. På natten sväljer Nut honom och föder honom på nytt på morgonen.

Bastet
I Egypten var alla katter heliga djur. Om ett hus började brinna räddades katterna först. Katterna hade en egen gudinna hon hette Bastet. Bastet avbildas därför ofta med katthuvud. Det var hon som varje natt räddade Ra från kaos ormen. Hon var full av solens värme..
Bastet hade som många andra gudar en ”egen” stad. ”Hennes” stad var Bubastis där hon hade ett vackert tempel. Varje vår gick folket ut ur Bubastis och återvände med båtar sjungande och spelande för att lovsjunga kattgudinnan.

Isis och Osiris
Nut och Geb var så nära varandra så att ingenting kunde leva mellan dom därför lyfte deras far Schu upp Nut så att människan skulle kunna leva mellan Geb och Nut. Nut födde fem barn Haroeris, och två tvillingpar Seth och Osiris och Nepthys och Isis. Seth och Nepthys gifte sig med varann trots att Nepthys hatade Seth. Isis och Osiris älskade varandra.
Osiris blev en vis konung över Egypten och Isis blev hans drottning. Men Seth som var ond kunde inte tåla att den gode Osiris var kung över Egypten och i hemlighet tog Seth mått på sin bror och gjode en vacker kista.

Sedan ställde Seth till med en fest där han tog fram kistan och meddelade att han skulle ge den till den som passade i den. Alla gästerna provade i tur och ordning men ingen passade när sedan till sist Osiris provade så passade kistan perfekt på la Seth på locket och hällde bly över kistan och skickade sedan ut den på Nilen.
När Isis fick höra vad som hade hennes man blev hon utom sig av sorg och begav sig ut för att finna kistan. När hon äntligen hittat kistan lär hon bryta upp den och kallade guden Anubis till sig för att han skulle balsamera Osiris kropp. Men först förvandlade hon sig till en spravhök och fläktade in sin andedräkt i Osiris mun. Han blev levande för en enda kärleks natt och Isis blev gravid. Senare födde Isis sonen Horus som avbildas med ett falkhuvud.

När Seth fick veta att Osiris kista hade blivit öppnats blev han rasande och slet Osiris kropp i 14 delar. Isis och hennes syster Nepthys färdades över hela landet och begravde Osisris kropp där dom hittade delarna för att bringa lycka åt jorden.

När Horus besegrat Seth och hämnats sin far kommer Osiris att komma tillbaka till dom levande igen.

Den Gudomliga kons bok

Ras vrede.
Ra var kung över Egypten men han blev mycket gammal och folket oroade sig för att Ra var svag. Det började pratas om en komplott för att avsätta Ra. Upprorsmakarna trodde att dom var säkra om dom träffades vid utkanten av öknen men Ra ser och hör allt. Och när han hörde upprorsmakarna planer så skickade han sin dotter Solens öga att förgöra människorna, och Solens öga förvandlade sig till en jättelik lejoninna och dödade upprorsmakarna men när hon fått smakblod fortsatte hon att slakta alla som kom i hennes väg. På kvällen kom hon tillbaka till Ras slott och gudarnas konung försökte lugna sin rasande dotter men det var lönlöst det enda Hathor kunde tänka på var nästa dag nät hon fick fortsätta sin jakt. Då tyckte Ra synd om människorna men han hade ju lovat Hathor att hon skulle få döda dom och han kunde inte bryta det löftet. Då bryggde han ett öl som var rött som blod och hällde det i en damm. När sedan Hathor kom ner till Egypten nästa morgon såg hon dammen och trodde att det var blod. Hon blev så förtjust över att se sin egen spegelbild i dammen att hon drack upp alltihopa. När dammen var tom var hon så berusad att hon glömt vad hon skulle göra.

Efter det har Hathor hyllats som rusets gudinna.

Men Ra var fortfarande förtvivlad över människornas svek och bestämde sig för att gömma sig i dom mörka havsdjupen. Då förvandlades sig Schu till en gyllene ko och på honom red Ra ut ur Egypten. När Solguden lämnade Egypten blev allt svart då skyllde alla människorna på varandra och dom började kriga. Då bad Ra Schu föra honom till en plats där han kunde vaka över sitt folk. Och Schu förde Ra upp i rymden och satte honom där.

Allt detta står skrivet i den gudomliga kons bok.


normal

En version på skapelseberättelsen

"I Heliopolis uppstod den första 'systematiska' skapelsemyten. Guden Atum förenar sig mer Re (solen) och Harachte (en falk som symbol för solen) till världsguden Atum-Re-Harachte. Genom ett slags självbefruktning skapar han gudaparet Shu (luftrummet, tomheten) och Tefnut (fuktigheten). Detta första par frambringar i sin tur Nut (himlen) och Geb (jorden, dvs den fruktbara Nildalen). De två till en början förenade elementen skiljs åt genom att luftrummet Shu lyfter upp himlen Nut.
Geb och Nut föder nu syskonskaran Osiris, Isis, Seth och Nephtys. Seths mord på Osiris och att de två systrarna räddar den mördade brodern återspeglar människosläktets öden. Osiris och Isis föder Horus, vars representant blan människorna blir kungagestalten. Sålunda härstammar gudakonungen och även hela landet från världshärskaren Atum-Re."

En annan skapelseberättelse

Den skapelseberättelse som associeras med Memfis skiljer sig på ett intressant sätt från den heliopolitanska. Den är nämligen rent intellektuell. Ptah, Memfis' skapargud, fullgör skapelseakten genom att tänka och uttala orden. Genom hjärtat och tungan frambringas världen.

En tredje version

Skapelsemyten med Thebe som ursprung har politiska förtecken. Sedan de thebanska furstarna enat landet, blev den tidigare lokalguden Amon nationalgud och därigenom även kungens beskyddare. Som solgud (Amon-Re) kom han att ersätta Heliopolis' skapargud Atum-Re-Harachte.