Hem

Att må dåligt är en bra början Bok

En bok om den obegränsade människan

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1030, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/book/att_maa_daaligt_aer_en_bra_boerjan.html
är Bok
Publicerad år 1994
ISBN 91-88756-00-9
sidantal 249
Av Bengt Stern
Publicerad av Förlaget Mullingstorp

En bok om den obegränsade människan

Alias: att må dåligt är en bra början

normal
UpplagaFörsta
Omfång15x22 cm
FörordJan Cederqvist
OmslagBo Petrén

normal

Innehåll

 • Förord av Jan Cederquist
  • Förändringens tid
 • En existensiell människosyn och världsbild
  • Några händelser som förändrade mitt liv
  • Finns det liv bortom intellektet?
  • Från religiös tro till existensiell insikt
   • Förhistorien
   • Skuldbeläggning är prästens verktyg
   • Med Moses kom lagen
   • Med Jesus kom försoningen
   • Frälsningen som inkörsport till religion
   • Samhället och kyrkan
   • New Age-rörelsen
   • Existensiell insikt ersätter religion
  • Från rädsla till kärlek
   • Den existensiella aspekten
   • Förlåtelse
   • Det finns ingen väg tillbaka!
   • Individen är nyckeln
  • Människan och universum
   • Den fysiska och den andliga aspekten
   • Den begränsade världen och den obegränsade världen
   • Mänskliga erfarenheter av den obegränsade världen
  • Intellektet
   • Intellektuella minnen
   • Förintellektuella minnen
   • Försvar mot smärta
   • Att vara identifierad med sitt intellekt
   • Intellekt är ett anlag
   • Vinsten av att inte ta ansvar
   • Intellektet kan inte handskas med döden
   • Intellektet i maktmissbrukets tjänst
   • Det kollektiva vansinnet
  • Naturlagen Liv är utveckling
   • Allt i universum är energi
   • Universum skapar sig självt
   • Att välkomna de existensiella utvecklingssignalerna
  • Det kosmiska växelspelet
 • Det sårade barnet
  • Människans start i livet
   • Fosterperioden
   • Födelsen
   • Tidig barndom
   • Från barn till vuxen
  • Det sårade barnet dominerar våra liv
  • Kroppsstrukturen speglar det sårade barnet
   • Anlaget det sårade barnet
   • Ingen älskar ett barn som är starkt
   • Mycket kraft behövs för att skydda det sårade barnet
   • Plötslig spädbarnsdöd
  • Människans överlevnadsstrategi
   • Människans olika personligheter
    • Personlighet 1 - kosmisk närvaro
    • Personlighet 2 - raseri och uppgivenhet
    • Personlighet 3 - fasaden
   • Projektion, retroflexion och introjektion
    • Dina projektioner visar din skugga
    • Retroflexion
    • Introjektion
  • Att återknyta kontakten med kosmisk närvaro
 • Energimänniskan
 • Metoder för självkännedom
  • Psykoterapins roll
   • Några egna terapiformer
   • Starka känslouttryck och sårbarhet är avgörande i psykoterapi
  • Riktningar inom modern psykoterapi
  • Tekniker för att öka medvetenheten
   • Kroppspsykoterapi
    • Djupandning, en viktig ingrediens i psykoterapi
    • Andra övningar i kroppspsykoterapi
   • Några andra psykoterapimetoder
   • Meditativa tekniker
  • Möt Dig Själv - processen
   • Möt Dig Själv steg 1: Finn källan till din livskraft
    • Fascistövningen
    • Övningar kring födelsen och döden
    • Födelseövningen
    • Dödsövningen
    • Förutsättningar för att delta i övningar kring födelsen och döden
   • Möt Dig Själv steg 2: Ett fördjupat möte med barnet inom dig
   • Möt Dig Själv steg 3: Ur närhet till din kropp skapar du närhet till dina medmänniskor
 • Slutord
 • Appendix

normal

Kommentarer

Sedan 1986 har jag och min sambo Eva Moberg firat fem sommarsemestrar på Mullingtorps Kursgård. Istället för att flyga till Mallorca eller Thailand. Dels för att umgås med Bengt och leva högt på de källflöden av visdom han förfogar över, dels för att all naturen på Vikbolandet på nåt förunderligt sätt andas befriat.

Trots att jag bara har varit sjukskriven en handfull gånger under hela mitt vuxna liv (och då bara för småkrämpor) så har jag deltagit i hans kurser. De kan inte beskrivas, de måste upplevas.

Bengt har gett dem varumärket Möt Dig Själv. Men mina intensivaste intryck från dem är mötena med andra människor. Det verkar som om de intensiva födelseövningarna renar själen från slagg. Även människor som man normalt skulle sky som pesten väckte efteråt djup medkänsla. Jag tror fullt och fast att upplevelserna på Bengts kursgård har vrit livräddande för många. Om alla finge genomgå dem vore nog inte samhällsproblemen tillnärmelsevis så svåra som idag.

Mullingtorp är ingenting mindre än en kosmisk kraftcentral. En lantlig svensk filial till Esalen Institute i Kalifornien, Findhorn i Skottland och Poona i Indien.

Kanske är det inte bara individer som Bengt bidrar till att bota. På Mullingstorp kan man ana en ny tidsålders födslovåndor, samtidigt som man plågas av det gamla sjuka paradigmets dödsryckningar. På Mullingstorp bryter förlåtelsens späda skott sakta men säkert igenom tidens armerade betongmuskler.

Bengt och jag har mycket gemensamt. Så t ex har vi båda Wilhelm Reich som husguru. På samma sätt som Reich har har Bengt ofta blivit trakasserad och nedsvärtad av en oförstående omvärld. Det har tagit på hans krafter, men han liknar en sån där leksaksdocka med en tyngd i botten, en tyngd som gör den omöjlig att golva. Den rätar omedelbart upp sig igen.

Låt oss hoppas att Bengt står rycken länge än. Han är livsviktig.