Hem

Hjälteresan

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 721277, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas

Något som finns som ett gemensamt drag i uråldriga myter, religioner, klassiska verk och mängder med moderna filmer.

Alias: hjälteresan och monomyten

normal

Detta beskriver något som återfinns i myter och religioner från alla kulturer i alla tider.

Hjältens väg är individuation, uppväxt, uppvaknande, det alkemiska stora arbetet, schamanresan, pilgrimsfärden, sökandet, den initiatoriska vägen, gnosis och upplysning. Och det är en saga som återberättats i tusentals år. Idag lika stark och meningsfull som alltid.

Antalet steg i hjäteresan beror på hur mycket man delar upp det. Allt från dit och tillbaka till många många steg. De beskriver dock en process som har en viss följd. Det finns en anledning till varför avfärden kommer före återkomsten, exempelvis. Men processen är cyklisk, fraktal och holografisk. En längre resa kan innehålla flera kortare resor som i sig själv speglar processen i stort. Och ibland händer saker i en delvis annan ordning.

En mycket stor andel av alla filmer och berättelser följer hjälteresan. Detta kan delvis förklaras av den klassiska dramaturgiska läran som Aristotelses framförde. Senare blev det en standard att dela upp en historia i tre akter.


1. Presentation av karaktärer, miljö och problem
2. Konfrontation med problemet
3. Lösningen

Men det är inte hela förklaringen. Det finns många olika modeller men det krävs alltid en djupare förståelse och känsla för att skapa en bra historia. Modellerna fungerar mer som ett uttryck för mänsterigenkännelse snarare än en beskrivning av hur man skapar en historia. Det tycks som att författare och filmskapare återskapar denna form utifrån en känslan.

Hjälteresan kan ses som processen för alla sorters problemlösningar. Det är en korrigering av skillnaden mellan fantasi och verklighet. Vi lever alla i en illusionsvärld. Hur obsarvanta vi än är har vi aldrig total förståelse och verkligheten kan förändras. Bit för bit anpassar hjälten sig själv till sanningen.

1. Kallan

Hjäten kallas av en härold. Hembygden är hotad.

En känsla av nyfikenhet, rastlöshet eller en livskris får dig att bege dig in på saker som du inte varit inne på tidigare.

Detta är grad 0 i mysterieskolan. I trädet är detta även barriären till världen Assia.

2. Vägledning

Hjälten vägleds av den vise beskyddaren. Hjäten rustar sig magiskt inför färden.

Du söker efter råd och hjälp.

Tips: Fysiskt arbete. Utför ett arbete som inte är till för dig själv. Gå in i det, utan tanke på egen vinning. Var närvarande i det. Med kropp, känslor och tankar enbart i den uppgift du har. Lev för att tjäna. Hjälten har en känsla av plikt och söker instruktioner och vägledning.

Detta motsvarar Malkut.

3. Tröskeln

Hjälten möter väktaren vid tröskeln vid porten till det okända.

Detta är en personifiering av rädslan inför det okända. Tröskeln mellan det välkända och det bortom där du inte vet vad du kan förvänta dig.

Tips: Modet att möta rädslan för det okända. Att lämna det trygga hemmet bakom sig. Pröva något nytt och gör det fullt ut.

Detta motsvarar grad 1 i mysterieskolan. I trädet är detta barriären till världen Yetsira.

4. Landet

Ett drömlikt landskap av flytande form.

Tips: Introspektion, meditation och drömmar. Utforskandet av den inre världen. Betrakta din inre värld utan att viljemässigt/medvetet påverka den.

Detta motsvarar Yesod.

5. Prövningarna

Hjältens dygder och karaktär sätts på prov. Speciellt urskiljningsförmåga.

Tips: Studier. Det är vad du gör nu när du läser detta. Öva urskiljningsförmåga och kategorisering. Tillämpa kunskapen i din vardag genom att känna igen kategorier och korrespondenser. Sträva efter att vara dygdig i varje situation.

Detta motsvarar Hod.

6. Avgrunden

Hjälten blir oåterkalleligt uppslukad i det okända landet, med ingen mäjlighet att vända tillbaka.

Efter att allt du har att komma med visat sig otillräckligt, vet du inte längre vad du kan göra. Du blir mer och mer isolerad och har bara kvar att se in i dig själv. Kontemplation. Många gånger förtvivlan.

I filmer presenteras detta ofta som att marken ger vika under fötterna och hjälten rasar ned i underjorden till en fängelsehåla utan flyktväg.

Tips: Ensamhet. Spendera tid med dig själv, långt bort från andra människor och bort från världsliga distraktioner. Var med dig själv så länge som det behövs tills du funnit ro, förtröstan och känsla av självtillräcklighet.

Detta motsvarar grad 2 i mysterieskolan. I trädet är detta barriären till världen Bria.

7. Giftemålet

Hjälten förenar sig med en personifiering av landet. (Modergudinnan.) Detta ger nyckeln ut ur avgrunden.

Giftemålet är förändringen från att känna sig isolerad till att känna total gemenskap. Från att vara avskiljd och känna sig som en främling i landet, känner du dig nu hemma i landet och behärskar det.

Mötet med modersaspekten är förmågan att ta emot. Att öppna sig för det yttre.

Giftemålet illustraras ofta med ett utbyte av gåvor med den person (princessan) som redan känner sig hemma i landet.

Tips: Gemenskap. Ägna dig åt dans, musik, poesi och glädje tillsammans med andra. Öppna hjärtat och känn gemenskap och enhet med alla. Med en partner kan du praktisera detta genom Tantra.

Detta motsvarar Netsa.

8. Hängivelsen

Hjälten hittar en ny självkänsla och känsla av hemmahörande i landet. Risk för distraktion på grund av möjligheten att uppfylla personliga begär.

Hjälten går från att ha varit reaktiv till att vara aktiv och tar nu egna initiativ för att styra sitt öde. Han är närvarande och centrerad i nuet.

Tips: Självkänsla. Var närvarande i nuet. Lev i flödet. Upplev hur varje stund skapats av en högre intention. Fortsätt vara öppen för ditt högre jag och följ med utan motstånd.

Detta motsvzarar Tifaret.

9. Motstånd

Hjältens riktade kraft för förändring möter sin reaktion i omvärlden. (Fadersguden.)

Mötet med fadersaspekten är förmågan att ge. Att aktivt påverka det yttre. I ren polaritet mot mötet med modern representerar denna aspekt den totala aktiva viljan som bryter igenom alla motstånd. Därför är personifieringen av fadersguden oftast en tyrann. Dvs en person som driver dig till total viljestyrka.

Tips: Disciplin. Ägna dig åt något som kräver disciplin, beslutsamhet och kamp för att nå ett mål. Exempelvis någon tävlings-sport, extremsport, kampsport, etc. Något som kräver en ansträngning och leder till en definitiv seger. Höj ribban steg för steg.

Detta motsvarar Gebura.

10. Hoppet

Egots upplösning. Hjälten offrar sig själv för något större.

I perfekt klarhet och intention, i precis rätt ögonblick, från en impuls av det gudomliga, vet hjälten vad han ska göra och agerar utan att tänka. Utan rädsla och utan ego.

I steg 6 trillade hjälten ned i avgrunden ofrivilligt. Här dyker hjälten ned i avgrunden av fri vilja.

Tips: Gnosis. Kontakt med den högre kunskapen och insikten. Kosmiskt medvetande. Utveckla en klar intention för dig själv att nå detta tillstånd. Låt sedan allt annat tystna.

Detta motsvarar Daat och grad 3 i mysterieskolan. I trädet är detta barriären till världen Atsilut.

11. Expansion

Medvetandets expansion. Hjälten blir gudomlig för ett ögonblick. Apotheosis.

Tips: Extas. Öppna dig och låt dig uppfyllas av en energi som flödar och flödar och tar aldrig slut. Stanna kvar i ett tillstånd av salighet och ovillkorlig kärlek i gemenskap med hela universum. Bli ett verktyg för den gudomliga livsplanen.

Detta motsvarar Chesed.

12. Välsignelsen

Försoningen. Frukten av sökandet. En ny balans. Giftemålet mellan guden och gudinnan.

Balans. Med alla sfärer i balans kan den gudomliga energin uppfylla varje sfär i trädet. Harmoni.

13. Återvändandet

Hjäten måste lämna det magiska landet.

Med alla sfärer i balans återvänder du till ditt center i Tifaret.

14. Mästare

Hjälten är nu mästare av två världar. I vardagen men med kontakt med det magiska landet.

15. Nästa generation

Hjälten hjälper nu nästa generation på sin resa.

normal

The mystical marriage with the queen goddess of the world represents the
hero's total mastery of life: for the woman is life, the hero its knower
and master. And the testings of the hero, which were preliminary to his
ultimate experience and deed, were symbolical of those crises of
realization by means of which his consciousness came to be amplified
and made capable of enduring the full possession of the
mother-destroyer, his inevitable bride. With that he knows that he and
the father are one: he is in the father's place.

Thus phrased, in extremest terms, the problem may sound remote from the
affairs of normal human creatures. Nevertheless, every failure to cope
with a life situation must be laid, in the end, to a restriction of
consciousness. Wars and temper tantrums are the makeshifts of ignorance;
regrets are illuminations come too late. The whole sense of the
ubiquitous myth of the hero's passage is that it shall serve as a
general pattern for men and women, wherever they may stand along the
scale. Therefore it is formulated in the broadest terms. The individual
has only to discover his own position with reference to this general
human formula, and let it then assist him past his restricting walls.
Who and where are his ogres? Those are the reflections of the unsolved
enigmas of his own humanity. What are his ideals? Those are the symptoms
of his grasp of life.

In the office of the modern psychoanalyst, the stages of the
hero-adventure come to light again in the dreams and hallucinations of
the patient. Depth beyond depth of self-ignorance is fathomed, with the
analyst in the role of the helper, the initiatory priest. And always,
after the first thrills of getting under way, the adveture develops into
a journey of darkness, horror, disgust, and phantasmagoric fears.

The crux of the curious difficulty lies in the fact that our conscious
views of what life ought to be seldom correspond to what life really is.