Hem

Buddhistisk ordlista

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 639201, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar

Sammanfattning av ordförklaringar till buddhistiska beteckningar

Alias: buddhismens ord, buddhistiska ord, buddhistisk ordlista, buddhistord och ord i buddhism

normal

Ordförklaringar och betydelsefulla personer

Abhidharma: De buddhistiska läror som handlar om filosofi och metafysik
Arhat: En som har förverkligat fullståndig frigörelse från lidande
Arya: En som är ädel, högtstående med insikt i verklighetens sanna natur
Asura: Antigud, jätte, gudalik varelse som lider av oerhörd avund
Atisha: indisk guru från 1000-talet som i Tibet sammanställde Lam-rim
Bodhicitta: strävan efter att nå buddhatillstånd (full upplysning)
Bodhisattva: människa på väg till upplysning, arbetar på frigörelse
Buddha: en som är uppvaknad, fullt upplyst, den första av De tre juvelerna
Buddha-dharma: fullt upplysta varelsers läror
Buddhatillstånd: full upplysning, målet för Mahayana-utövande
Chandrakirti: indier som förtydligat Nagarjunas läror om tomheten
Deva: en gud, varelse som bebor samsaras tillvaros högsta behagliga värld
Dharma: andliga läror från upplysta lamor, den andra juvelen
Dharmakaya: den allvetande visdomen, fullt upplysta sinnens tomhet
Fyra ädla sanningar: lidandet, orsakerna, upphörandet och vägen
Geshe: titel som anger fullföljd utbildning vid buddhistiskt klosteruniv.
Gompa: kloster, tempel
Graderade vägen: Buddha-dharmas stadier för träning av sinnet, lam-rim
Guru: andlig vägledare och lärare
Heruka: tantrisk meditationsgudomlighet
Inkarnerad lama: människa med djupa insikter som frivilligt återföds
Je Tsong-kapa: reformator i Tibet c:a 1400 e.Kr., sutra/tantraförf.
Jämvikt: sinnestillstånd = jämnmod, förutsättn. för bodhisittautveckling
Karma: upphov till handlingar och resultat, lagen om orsak och verkan
Kretsgång: jfr samsara
Lama: andlig vägledare och lärare, guru
Lam-rim: text som ger översikt över den graderade vägen till upplysning
Madhyamika: Medelvägen; filosofi som klargör Buddhas lära om tomheten
Mahayana: den stora farkosten, bodhisattvas väg till upplysning
Mantra: Ord med kraft, sanskrit, reciteras under meditation
Marpa: Milarepas guru och Naropas lärjunge
Meditation: Inre process för att nå djup kännedom om sinnestillstånd
Meditationsgudomlighet: visualiserad gestalt repr. aspekt av buddhatillst.
Milarepa: Tibetansk diktare c:a 1000 e.Kr.
Nagarjuna: indisk tolkare av Madhyamika-filosofin 100 e. Kr.
Narak: tillvarons lägsta värld fylld av helvetisk lidande
Naropa: Indisk yogi, Marpas guru
Nihilism: förnekandets ytterlighet,förväxlar tomhet med intighet
*Nirvana': tillstånd bortom lidande, frihet från karma och återfödelse
Orsak och verkan: karmas lag - handlingars konsekvens
Pandit: mästare i buddhistisk och hinduisk filosofi, konst o vetenskap
Prajnaparamita: visdomens fullkomlighet
Preta: hungrig ande, varelse som genomgår våldsamt lidande
Puja: offergåva, gåvoceremoni
Det Rena Landet: en tillvaro utanför samsara, buddhaland
Rinpoche: tibetansk titel till inkarnerade lamor och lärare
Samsara: dödens och återfödelsens kretsgång åtföljd av lidande
Sangha: klostergemenskap som följer dharma
Sera: kloster vid Lhasa, Tibet
Shakyamuni Buddha: Den Vise Gautama Buddha av Shakyasläkten
Shantideva: lärd buddhist och diktare fr. sexhundratalet
Shunyata: jfr tomheten
Stupa: monument hysande relik, symboliserar upplysta varelsers sinne
Sutra: Buddhas tal, förtantriska studier i buddhism
Tantra: Buddhas avancerade läror som snabbt leder till upplysning
Tomheten: sanskrit shunyata, tom rymd, tingens verkliga existens
Trefaldiga juvelen: jfr Tillflyktens tre juveler
Tillflyktens tre juveler: Buddha, Dharma och Sangha
Upplysning: jfr buddhatillståndet
Vinaya: disciplinregler och läran om orsak och verkan
Visdomskunskap: djup förståelse för verklighetens sanna natur
Yogi: en som följer tantrisk andlig vägs yogadisciplin till upplysning