Hem

Kundalinikraftens uppväckning

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 155384, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar

Människan har sju ,chakran; energicentran som är kopplade till den fysiska kroppen i blandannat nervsystemet. Kundalinikraften ligger slumrande i rotchakrat.

Alias: kundalinikraftens uppväckning

normal

Kundalinikraftens uppväckning

Kundalinikraften ligger slumrande i rotchakrat när adepten väcker kraften så reser den sig i genom alla chakran uppåt mot kronchakrat.

Innan detta så har renings,utrensningsövningar mentala och kroppsövningar och andningstekniker mantran meditation och många förberedelser varit proven för att komma dit,övningar som förstärker bl.a. nervsystem och körtlar för att dessa ska kunna bära kundalini kraften. Anledningen är att energin i kundalinins eld kan skapa livsfarliga skador utan en långa förberedelse, och en läromästares expertis, erfarenhet, seende, som vägledning och uppbackning.

Kundalini elden bränner sen bort rester som ligger kvar i chakran från detta och alla tidigare liv.Varje chakra är kopplat till olika funktioner i kroppen som alla har kopplingar till den yttre världen,dessa rester av disharmoni och oupplyst relaterande binder annars adepten i sin utveckling.

Det finns tre kanaler,Nadis, i ryggraden Pingala ,den högre,
Ida, den vänstra och Sushumna, den centrala kanalen.
Pingla är dynamisk, maskulin, eld, solenergi och kreativ.
Ida är passiv, feminin, kylig, månenergi och lugnande.
När dessa två är i balans, är livskraften, prana, i jämvikt, och då kan kundalinin stiga upp genom Susumna.

Detta är den Kungliga vägen kortaste vägen till gud.

När adepten rest kundalinienergin den vita kobran till kronchakrat har den uppnått ,Samadhi, upplysning,invigning i sanningen.

Shakti,den feminina kraften har förenats med Shiva, den maskulina kraften i det rena medvetandet.
Det individuella jaget har uppgått och smält samman med Brahman.

normal

Prana och kundalinielden

Genom yoga, meditation och andningsövningar finns det risk att bli både fysiskt och psykiskt sjuk. Det visar både indisk kundalini-litteratur och västerländsk andlig vetenskap.

Enligt indisk tradition har människan sju chakran (energicentra). Kundalinikraften anses ligga sovande i det nedersta rotchakrat. När kraften väcks börjar den stiga uppåt genom ryggraden. Väckningen sker med hjälp av yoga, meditation och andningsövningar m.m. och kallades av forntida utövare för den kortare vägen till Gud.
Att den var riskfylld, det var man medveten om. Energin aktiverar varje chakra, och det är därför viktigt med utrensande övningar, för om dessa är fulla med orenheter blir kundalinieldens framfart mycket smärtsam.

Övningarna skall förstärka nervsystemet och körtlarna, för att dessa skall kunna bära den oerhörda kraften som aktiveras. Detta sker genom exakta kroppsliga rörelser och ställningar, manipulering av andningen, mantran, dvs heliga fraser, och avslutas med meditation.

Kundalinielden skall sedan automatiskt kunna bränna bort mentala och fysiska orenheter, som t ex materiella, jordiska begär, gammalt skräp från detta och tidigare liv. Det personliga egot skall brytas ner. Avhållsamhet från sexuell samlevnad rekommenderas för att energin skall behållas och förhöjas.

Det finns tre kanaler, nadis, i ryggraden. Pingala, den högra, är dynamisk, maskulin, eld, solenergi och kreativ. Ida, den vänstra, är passiv, feminin, kylig, månenergi och lugnande.
När dessa två är i balans, är livskraften, prana, i jämvikt, och då kan kundalinin stiga upp genom sushumna, den centrala kanalen, som är högspänningskraftens ledning. Det är den kungliga vägen. Felaktigt utlöst kan elden bli okontrollerad och bryta ner hela nervsystemet.

Tillståndet av den första extasen och hänryckningen, avlöses av förlust av livskraft, håglöshet, depression, ångest, förvirring och upplevelser av att vara attackerad av onda osynliga makter, eller att man drabbas av Jag är Messias-syndromet. I värsta fall kan man bli sinnessjuk eller att eldens härjningar upplevs som om man brinner upp inifrån, och det kan t.o.m. orsaka döden, eller motsatsen, man fryser till is, dvs blir förlamad.
Rätt aktiverad, under ledning av en mästare, guru, som själv genomgått processen med lyckad utgång, kan man nå den högsta gudskraften och få högre medvetande, övernaturliga förmågor och frid.

Kundalinienergin, den vita kobran, har då nått kronchakrat och man har uppnått samadhi, d.v.s. upplysning, och man är invigd i sanningen.
Shakti, den kreativa feminina kraften, har förenats med den maskulina Shiva, det rena medvetandet. Det individuella jaget har smält samman med Brahman, d.v.s. man har blivit ett med Gud, och behöver inte längre inkarnerajorden. Sammansmältningen är en enorm inre ljusupplevelse.

Sammanfattning av mest förekommande teorier ur indiska böcker av typiska kundalinisymtom:

* Brännande värme eller iskalla strömmar som rör sig uppåt genom ryggraden. Eventuellt förnimmelsen av luftbubblor eller en orm som rör sig upp genom kroppen.

* Elektriska pirrningar i underliv, ryggrad eller huvud.

* Spänningar eller stelhet i nacken, samt huvudsmärtor.

* Känsla av övertryck i huvudet.

* Vibrationer, oro eller kramper i benen eller andra ställen i kroppen.

* Snabb puls och ökad ämnesomsättning.

* Störningar i andnings- och/eller hjärtfunktionen

* Överkänslighet mot ljud, ljus och lukter samt andra människors närvaro.

* Orgasmupplevelser på olika ställen i kroppen, eller totala kosmiska orgasmer.

* Mystiska religiösa upplevelser, uppenbarelser och/eller kosmiska glimtar.

* Parapsykiska förmågor.

* Ljusfenomen i eller utanför kroppen.

* Problem med att finna balans mellan dels starka sexuella impulser, och dels en önskan om att leva i upphöjd renhet.

* Ihållande ångest eller ångestanfall för att man inte vet vad som händer.

* Sömnlöshet, manisk uppstämdhet eller djup depression. Energiförlust.

* Försvagad koncentrationsförmåga och minne.

* Total isolering för att de inre upplevelserna inte kan kommuniceras ut.

* Upplevelser av besatthet och poltergeistfenomen.

OBS! Man kan naturligtvis ha några av de uppräknade symtomen utan att ha upplevt en kundaliniresning.
Läs mer om kundalini m.m.: http://www.kundalini.se