Hem

Dragon Rouges filosofi

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1299, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Sarina
Denna text är importerad från /old/group/dragon_rouge/filosofi.html

I kampen för att överleva är svartmagikern en vinnare. Han vet att naturens krafter sakta mal sönder allting.

Alias: dragon rouges filosofi

normal

Det som fick mig att lätta upp min inställning mot Dragon Rouge och Svart Magi var ett stycke i Quintessence

Enligt Dion Fortune kan man inte isolera den kosmiska, positiva uppbyggande kraften från den negativa kliffotiska. Om man arbetar med Livets Träd så uppväcks även de negativa krafterna, även om det sker omedvetet. I en människas liv finns en naturlig terrorbalans mellan dessa krafter som i mikrokosmos avspeglar makrokosmos. När krafterna blir medvetandegjorda så sätts denna jämnvikt ur spel. Därför är det mycket viktigt att även möta och arbeta med denna svarta sida.

Den invigde, för att nå ett fullständigt gnosis och en komplett behärskning av de magiska krafterna måste bli en van vandrare på både dagsidan och nattsidan av Livets Träd.

...

Till slut finns bara Maat-Thelema, den sanna viljan, vilket är individens, adeptens relation till det Absoluta, som inte tjänar någondera sidan utan är bortom båda och som ingendera sidan har makt över.

...

Praktiskt kan man genom kreativ visualisation bygga former i det astrala som samverkar med krafterna och därmed blir länkar till deras sfärer. (En liknande process sker också i de mentala och andliga världarna.) I rituell meditation kontaktas krafterna vilket ger energi till astralkroppen som fås att under en period bygga upp medvetna länkar till alla sfärerna, inklusive de negativa tunnlarna - i det magiska kosmos. Till slut kan magiker såsom Shiva vara Herre både i himlen och i helvetet.

Annan del av Quintessence:

Om man skall öka sin personliga makt måste man hitta sin sanna vilja och följa den hängivet. Aleister Crowleys Gör-vad-du-vill-tes (Do what thou wilt shall be the whole of the law) innebär inget mållöst underkastande för sina böjelser. Tvärtom, att aktivt utföra det som ens verkliga natur påbjuder. Det är ingen mening att sträva mot sitt sanna väsen och försöka bli någonting utanför sina ramar. Eller som Crowley själv säger: Inte ens den skickligaste trädgårdsmästare kan framställa liljor av vildrosor.

Citat ur ANUBIS nr 2 1991:

Dragon Rouge arbetar med att utöka studiematerialet för medlemmarna. Vi kan nu erbjuda fyra Knowledge-papers, dvs introduktionshäften till olika mörkmagiska ämnen.

1. GNOSTICISMEN. Stora delar av den mörkmagiska filosofin har sitt ursprung hos gnostikerna. Här presenteras deras tankar, kosmologi och cermonier.
2. NECRONOMICON. Författaren H.P Lovecrafts mytvärld och verkligheten bakom hans morbida fantasier.
3. KLIFFOTH. Kabbalans mörka sida. Vad är de demonriken som nästan ingen magiker vågat studera?
4. SATANISMEN. Kult bestående av psykopater eller Satans verkliga religion? OBS! Vid köp av de tre häftena ovan (3*50:-) erbjuder vi just nu detta häfte på köpet.

Kommande DRAGON ROUGE material.

YEZIDEERNA. Ett knowledgepaper där den mytomspunna djävulsdyrkarkulten i Kurdistan presenteras. Vilka krafter har de, varifrån har de sitt ursprung, varför har de alltid förföljts och framför allt varför fruktar alla dem?

EN ISLÄNDSK SVARTKONSTBOK från 1500-talet. DRAGON ROUGE ger ut den lilla isländska grimoiren med alla dess formler, runstavar och besvärjelser. Ovärderlig för allt arbete med fornnordisk magi och runologi.

NAZIOCKULTISMEN och de magiska sällskapen under 30-talets Tyskland diskuteras i detta knowledge-paper.


normal

VILJAN SOM VAPEN

I kampen för att överleva är svartmagikern en vinnare. Han vet att naturens krafter sakta mal sönder allting. Att släppa efter och låta sig förgöras vore en alltför förnedrande död som vittnar om brist på personlig makt. De ljusa religionernas efterföljare strävar efter ett evigt utslocknande av sig själva; att neutraliseras av naturen. Detta onaturliga livsförnekande kalla de naturligt. Förvisso är livet något onaturligt och det mest naturliga är kanske att släcka det, men är det vad som är naturligt väljer svartmagikern att vara onaturlig och kämpa för sitt liv i kärlek till livet. Människan är sannolikt det enda djur som gjort döden till sitt ideal. Alla andra djur kämpar för sin överlevnad. De ljusa religionerna har bedövat rädslan för döden med döddriften. De låter sig godtyckligt slaktas och underkuvas av naturens krafter för att sedan smälta in i den gudomliga harmonin där allt är ett ... och inget är något.

Den mörka vägen leder till en upphöjd existens för individen. Svartmagikern kämpar för att inte ätas upp. Naturen är en ständig kamp om att äta eller ätas och han vet att han är en del av naturen. Därför är han ond nog att välja att äta medan den ljusa vägens efterföljare är goda nog att låta sig ätas. Svartmagin definieras ofta som ond magi beroende på den avund och fruktan människopöbeln känner inför den som tillåter sig själv att leva.

---

Viljan är magikerns vapen. Den magiska träningen är ett vässande av viljan vilken ger den en skärpa som tränger igenom allt motstånd. Magikern lär sig hantera sin vilja på livets slagfält och att stöta in den mot sitt mål vid rätt tid, på rätt plats. De flesta människors viljor är svaga och flyktiga. Detta tvingar dem till underkastelse inför de med starkare vilja. Framgång i livet handlar inte främst om kunnighet eller talang, utan om viljan till framgång. Ett ordspråk säger att ingenting i världen kan bytas ut mot viljan. Talang kan det inte.Få är vanligare än misslyckade människor med talang. Genialitet kan det inte. Obelönade genier är en vanlig företeelse. Utbildning enbart kan det inte. Världen är full av välutbildade människor som inte nått någonstans. Vilja och beslutsamhet är de enda faktorerna som ensamma kan utföra underverk.