Hem

Monkas pendelbudskap

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 518992, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Manna

Medlemmen Monka lägger här upp sina budskap som hon fått genom att pendla.

Alias: monkas pendelbudskap

normal

Monka 06/11-03

”Den som inte frågar får inget svar. Den som inte frågar har inte hört själens rop. Lyssna, känn och ta emot tro ty det är så. Det utsiras och formas till vårt fullkomnade själv. Känslorna är det inre språket som talar; en källa som ständigt låter sig fyllas på. De är tärande, läkande, svarta, vita, men alltid kärlek, alltid i Guds alltid famnade. En evig och outsinlig ren källa som finns djupt slumrande i hjärtat på alla och som väntar tålmodigt att få sitt utlopp, för att återförenas i kärlekens ocean. Så är det sagt så kommer det att bli ty det låter sig inte hindras. Mikael har talat, Mikael kommer åter. Han välsignar detta samarbete och han som låter sitt ansikte lysa ryser med er och lyser på er väg. Om detta må ni icke tvivla, ni är välsignade för evig tid och i evighet. Amen.”


normal

"Ljuset bryter igenom mörkret när kärlek strålar från hjärtat.
Det bryter igenom det kompakta, det läker att bära ljuset i svåra stunder, är
som att lysa med ficklampan i den nattsvarta skogen annars går man vilse. Låt
varje steg lysa. Ge och ta emot kärlek. Lys åt varandra på livets väg.
Välsignade var de.


normal

Monka 17/11

"Din inre ledare kämpar mot yttre men likväl inre motstånd. Denna kamp, faktiskt
nödvändig för själens fortsatta utveckling och alltings framåtskridande. Livets
mening i ett nötskal, för att komma till kärnan måste skalet krossas. Det som
uppenbaras nu är av godo. Tvivla inte!"


normal

”Det måste inte skördas, men man har inte förstått att det man klarar, inte får skördas av någon annan än den som behöver det för sin egen skull. Det är inte meningen att få del av andras karma, om man inte vill det. Det är var och en fritt att välja sin väg. Stötta varandra, älska varandra, visa respekt, dela era bördor. Förlåtelse, tro, kärlek hjälper er på livets väg. Vi finns och hjälper er. Tvivla inte!

normal

Det som verkar negativt är bara hur man väljer att se på situationen. Hur tidigare upplevelser givit insikter är av betydelse. Man får till sig det man behöver. Även det upplevs mot ens förväntan vill själen genom, både smärta, sorgerna, erfarenheterna bara livetjorden kan ge, om ni inser hur det allt ni upplevt finns lagrat inom er, växer ni i kunskap om kärlekens enorma potential som finns inom er alla och som vill flöda. Här kommer det att klargöras som är dolt men som framträder under livets alla situationer. Änglar vakar men er väg är ert val. Lyssna till er inre röst, lita till ert hjärta, ana vad som finns innanför det yttre. Se med era ögon, lyssna med mer än örats ljud kan uppleva orden. Känslan är er inre skatt, att balansera
tankarna med hjärtats erfarenhet är er vägvisare. Kraften är att inse detta Välsignade är ni som vandrar på livets jorden och i sonens spår. Amen

normal

29/2-04
Ni hittar vägen till himlen i drömmarnas riken.Om ni bara lyssnar ser hör och känner.Be innan sömnen inträder.Ha tålamod mognad och sömn så ordnar vi resten.Lita bara till er inre röst.

normal

20/3-03
Se tiden an men ta inte andras smärta på dig låt inte andra axla din.Äkta kärlek dör inte ty den är evig.Äkta känslor likaså.Följ din känsla inte andras för då hjälper du på bästa äkta sätt.Var äkta mot dig själv så blir andra det mot dig.Det är kärlek som är livets gåta.Utan den kan vi inte gråta,känna glädje ,älska,lida eller växa själsligt.Anamma dessa djupa sanningar.Sök ej hos andra det du hittar inom dig.Lita på dig själv.

normal

20/5-03
Bli inte rädda.Detta sker i samarbete med era guider och vänner.Vi gläds och ser fram emot tolkningen av budskapen ni kommer att få.Känn styrkan hör musiken.Se er själva.Vi är med er.

normal

7/3-04
Vägen in i djupet går genom flera medvetandeportar.Själen väntar tålmodigt törstar och längtar efter uppmärksamhet.Dagar och nätter från födelse till död genom-förs denna utveckling.Hopp tro och kärlek liknas vid ljusstrålar
från ert inre djup och ju fler portar som öppnas desto klarare ljus.

normal

9/3-04
Att lita till sin inre röst är att vara trygg i sitt sätt att leva här och nu.Att vara medveten om vad som sker i nuet hjälper oss att komma vidare i det svåra som vi valt att hörsamma.Yttre händelser upplevs olika beroende på känslan som väcks och hur vi låter den manifesteras.Karma är till för livet och inget straff.När det genomlevs höjs medvetenheten och därmed det inre ljuset.

normal

11/3-04
Att ge och ta emot förlåtelse bidrar till att släppa det som binder fast energier som inte gagnar helheten.
Att avsikten är äkta och inifrån sig själv given och emottagen.När detta anammas påverkas kropp och själ att skapa gott flöde som en porlande bäck.

normal

pendlat 1/12-03
Det man väljer är det man behöver för att växa i anden.Ibland är dessa val omedvetet valda men likväl till gagn för utvecklingen.Förståelsen om det är något själen har.Få av dagens människor har det men det håller på att uppdagas inom och utom er alla.Det är en orolig och mörk period nu men det kommer en gryning. Jag är med er alla i alla stunder både sorg och glädje.Ni är aldrig ensamma.Detta säger jag till er som glömt och till er som vet säger jag: Lev för att detta ska komma alla till del. Anden lyser och längtar efter ditt och allas uppvaknande.Vetskapen om detta finns inom er men ni har inte hört signalen.Lyssna med era hjärtan.Amen

normal

21/4-04
Vi gläds över att du hörsammat vår höga önskan att lita till de budskap som givits dig genom yttre och inre kanaler.Det är dags nu att skrida till handling och fullkomliggöra ditt livsmål.Ditt val applåderas och är din perfekta skola för att genomföra det som är meningen.Vi finns med dig genom hela processen och det finns inget att frukta.På det behöver du inte tvivla mer.Se under det yttre ,lyssna och känn genom ditt hjärta där kraften finns.Lovar dig stöd som kommer stärka dig, hjälpa lita till dig själv.Det kommer du att känna som en trygg och fast plattform inom dig.
Fråga:Är detta min fantasi eller önsketänkande?
Svar:Nej detta är det du är menad att göra
och nu har du fått insikt.Det är bara tiden som inte är inne ännu.


normal

26/12-03

.Ha med er modet att höra himlens budskap och sanning om livets inre mening .Gåvan ni har fått att kunna kommunicera är er möjlighet att delges universella eviga och djupa svar på tidlösa frågor. Ni är en länk i denna kedja. Vi är med er. Ni är med oss. Vi behöver varandra.Leden och låt er ledas. Hela och låt er bli helade. Ge och låt er bli givna. Tro och låt er finna. Fadern låter er få tillgångar för att gå vidare. Dela detta med er .Bevara varje samtal med oss. Inse dessa budskap som ni kommer att få. Ni skall få tecken på vår existens.Vi är med er.Amen.