Hem

Psi Bok

Psykiska upptäckter bakom Järnridån

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1133, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: etherwarrior
Denna text är importerad från /old/book/psi.html
är Bok
Behandlar Dop
Publicerad år 1974
ISBN 91-502-0044-5 (häfte)
ISBN 91-502-0045-3 (inbunden)
sidantal 496
Av Lynn Schroeder och Sheila Ostrander
Publicerad av Berghs
är översatt av Edward Brehmer

Psykiska upptäckter bakom Järnridån

Alias: psi - psykiska upptäckter bakom järnridån

normal
Omfång14x20 cm
OriginaltitelPSI - Psychic discoveries behind the iron curtain
InledningIvan T. Sanderson

normal

Innehåll

Introduktion av Ivan T. Sanderson
Prolog

RYSSLAND
 1. En gåta insvept i ett mysterium
 2. Karl Nikoljev - självlärt medium
 3. Själslänk, kroppslänk
 4. Wolf Messing, mediet som Stalin testade
 5. Politiska rökridåer och parapsykologi
 6. Har ryssarna funnit hemligheten med
   andens makt över materien?
 7. Inre och yttre rymden
 8. UFO och PSI, på jakt efter den kosmiske
   Messias
 9. Telepatisk knockout
10. Hur blir man medial?
  Telepatisk sändare - det bortglömda
   mediet?
  Förstärkning av den mediala förmågan
  Astrologi - eller kosmisk biologi
  Kan ESP avlyssnas?
11. Från djur till cybernetik: på jakt efter
   en teori om psi
12. Artificiell reinkarnation
13. Tiden - psykets nya gränsområde
14. Ögonlöst seende
15. Att gå med slagruta: från trollspö
   till B.F.E.
16. Kirlianfotografier - bilder av Auran?
17. Vetenskapen utforskar energikroppen
18. Energikroppen och ESP
  Helbrägdagörelse
  Energikroppen och akepunktur
  Akepunktur, telepati och
   bioplasmakroppen
  Punkter som gör er medial
  Auran, energikropp och växter
  Ett fönster mot det okända
19. En sovjetisk häxa spår
  Folklig helbrägdagörare
  Ett övernaturligt drivhus
  Kan en ung ryss med ingenting annat än
   ESP ...?
  Sjamaner och den övernaturliga dansen
  Rysslands mystiska själ
20. Är vi i ESP-kapplöpning med Ryssland?
  ESP-ionage, eller ett vapen i krig?
  Har den ryska parapsykologin religiösa
   konsekvenser?
  Politisk slutsats
  Amerika och Ryssland: en psykisk
   jämförelse

BULGARIEN
21. Vanga Dimitrova, det bulgariska oraklet
22. Själens kontrollrum
  Suggestologi
  Helbrägdagörande med tanken
  Parapsykologi: att lära de blinda se
  Psykets supernormala krafter
   revolutionerar utbildningen
  Utforskandet av ESP

TJECKOSLOVAKIEN
23. Det psykiska livet i Tjeckoslovakien
  Alkemi
  Psykotronik
  Reinkarnationsforskning
  Bretislav Kafka, pionjär inom
   parapsykologin
24. Dr Milan Ryzl, mannen som skapar medier
25. Pavel Stepanek, ett svar till
   skeptikerna?
26. Astrologisk födelsekontroll
27. Pyramidens förmåga och gåtan om
   rakbladen
28. Psykotroniska generatorer - psykiska
   maskiner
  Formens hemligheter
  Ett besök hos den tjeckiske Merlin
29. Image, energi, potential

APPENDIX
A 1. Kraftfältsforskning i Ryssland
 2. Sergejevs detektor
 2A. Kraftfältsdetektorer
 3. Anteckningar om dr Genady Sergejevs
    PK-tester men Nelja Michailova
 4. Teori om PK
 5. Tjeckisk rapport om Nelja Michailova
 6. Ang: Nelja Michailova - vidare
    referenser
 7. Emotioner och bioplasma
 8. Mitogenetisk strålning
 9. Kirlianeffekten
B.  Ang. sovjetiska teorier för psi
C.  Psykotronik
D.  Parapsykologi i andra europeiska
    kommunistländer

Partiell bibliografi och referenser
Partiell västerländsk bibliografi och
 referenser
Register

normal

Baksidan

Den angelägnaste bok om ESP-forskning och den ockulta traditionens giltighet som hittills utkommit.
- Los Angeles Times

De häpnadsväckande fakta om den psykiska forskningen i de officiella laboratorierna från Prag till Moskva.

Den viktigaste rymdflygning som någonsin gjorts: till de okända krafterna inom människan. Och ryssarna kom först!

Läs om de häpnadsväckande genombrotten, nyckelpersonerna i de psykiska forskningslaboratorierna i Sovjetryssland, Bulgarien och Tjeckoslovakien - laboratorier skapade och understödda av den ryska regeringen.

Artificiell reinkarnation har man lärt sig behärska! Telepatiskt framkallad hypnos! Telekinesi (Tankens makt över materian) filmad - bakom järnridån.

En ny sovjetisk slagruta! Bulgarisk suggestologi! Astrologisk födelsekontroll! Den nästan otroliga apparaten som fotograferar människans aura - otroliga nya uppfinningar - Bakom järnridån.

Plus fascinerade möten med Rysslands vetenskapligt testade medier och mycket, mycket mer i Psykiska upptäckter bakom järnridån!