Hem

Lilith Gudinna, Sumerisk gudom

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 211, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Tina_j
Denna text är importerad från /old/psi/lilith.html
är Gudinna och Sumerisk gudom

Lilith, demonernas moder, vampyrernas drottning, skökornas härskarinna och ondskans furstinna, är ett väsen som hemsökt människorna allt sedan sumerernas tid fram till vår egen.

Alias: lilatu och lilith

normal

Artikel från Dragnazzo nummer 1 - 1995:

Lilith, demonernas moder, vampyrernas drottning, skökornas härskarinna och ondskans furstinna, är ett väsen som hemsökt människorna allt sedan sumerernas tid fram till vår egen. Hon omnämns rikligast i de gamla judiska skrifterna som Zohar och Talmud. I manuskriptet Alfa Bet Ben Sira berättas den klassiska historien om Lilith. Hon var Adams första hustru och skapades oberoende av honom. Detta medförde att hon vägrade att underkasta sig sin make. Under sexualakten ville hon t.ex inte ligga underst. Adam blev arg och försökte övermanna henne. Då flydde hon från paradiset ut i öknen där hon började att umgås med skapelsens andra utdrivna varelser, d.v.s. demonerna. Med dem födde hon de fruktade Lilims.

I den judiska mystiken är Lilith den ursprungliga månen som lös av egen kraft och som därav vägrade att se solen som sin överman och blev straffad att blott reflektera dennes ljus. Hon är den kvinnliga urkraften som fördrivits då det inte funnits rum för den. Därmed har den övergått till en skuggtillvaro och blivit en kliffotisk existens. Månaspekten av Lilith hör främst hemma på Kliffan Gamaliel (över vilken hon härskar).

Kliffan Lilith representerar det vilda och det köttsliga. Lilith benämns som de vilda djurens själ (Zohar I 34a). Lilith är även Moder Jord i hennes våldsammare aspekter. Hos de äldsta sumererna kallades hon enbart Lil och var de förstörande stormarna och orkanerna. Hon är de delar av människans fysiska tillvaro som inte kan kontrolleras. Därav försöker människan att förneka och förtränga dessa delar genom att bygga en struktur för sin tillvaro där denna vilda kraft inte ryms. Dessvärre tränger den sig alltid på och förvildar människans tafatta försök att bygga sig ett Eden. Lilith vill inte ligga underst. Det kan man se som en metafor för Moder Jord som vägrar att låta sig exploateras. I vilket ögonblick som helst kan hon öppna sitt sköte och sluka människans falliska monument.

Lilith är demonernas moder och det är i henne mörkmagikern måste söka de övriga kliffoth. Det är mot henne som den mörka magins pentagram pekar; den pekar nedåt, mot jorden och det ursprungliga. Det är här kliffoth finns. Kliffoth är den verklighet som finns här och nu, men som vi vägrar att se. Mörkmagikern stirrar inte, likt de ljusa vägens adepter, upp emot himlarna i jakt efter någon idévärld. Mörkmagikern blickar ned mot jorden för att söka efter de skatter som varit fördolda under årtusendena. Liliths sköte är porten till underjorden, kliffoths världar. Magikern måste tränga in i Lilith för att nå det undermedvetnas regioner där det avslöjas vad som verkligen är och vad som enbart är tänkt. Det är också ur hennes sköte som magikern frambesvärjer kliffoths olika demonväsen.

Att finna kliffan Lilith är den första svårigheten för magikern som ska börja arbeta med kliffoth. Lilith är anti-världen till vår vanliga värld, Malkuth. Det innebär att den finns mitt i vår värld, men i de aspekter som normalt inte erfars. Genom att studera vilka principer den egan tillvaron är uppbyggd av finner kliffan Lilith. Inte genom att arbeta med dessa principer, utan att arbeta där de inte finns. Det vanliga vakna tillståndet är t.ex den grundläggande principen för människans tillvaro. Sömnen är denna princips frånvaro och sömnen är också kliffan Liliths sköte. Härur träder de förträngda delarna av medvetandet fram och dessa kan ofta ta sig en demonisk gestaltning. Av denna orsak har Lilith ofta kallats för Maran: hon som bringar mardrömmar.

Ett effektivt sätt att komma i kontakt med Lilith är att ge sig ut i det vilda, nattetid, och meditera över mörkret och skuggorna. Där tingen upphör att synas och istället övergår till ett mörkt töcken finns Lilith. Detta mörker är hennes sköte och dit magikern riktar sina invokationer. Följande formel är verksam:

Marag Ama Lilith Rimok Samalo Naamah

Som med alla magiska upplevelser är det omöjligt att i förväg säga vad man ser eller upplever under kontakten med kliffan Lilith. Det finns vissa principer som kliffan representerar och dessa kan uppfattas och tolkas mycket olika från magiker till magiker. Något man dock upplever är livskraften som här ligger vilande. Detta är den ihopslingrade Draken, den sovande kundalinin. När Draken väcks finner man 'cauda Draconis' , Drakens svans, i kliffan Lilith.

Under kontakten i kliffan kanske magikern enbart får en abstrakt idé, eller en stark känsloförnimmelse. I andra fall kanske magikern träffar kliffans demonhärskare eller också störtar in i de kliffotiska tunnlarna.

Kliffan Lilith styrs av en demonhärskarinna vid namn Naamah. Hon har kallats för Liliths dotther eller yngre syster. I visioner uppenbarar hon sig som en mäktig drottning iklädd dyrbara kläder och smycken. Vissa gånger är hon förförisk, andra gånger tyrannisk. När magikern vill utvinna kliffans kraft anropas Naamah. Kraften brukas främst för ritualer som handlar om att kontrollera det materiella. Funktionen av detta är att magikern, genom Naamah, instinktivt placerar sig i ett sådant förhållande till den materiella världen som gynnar möjligheterna för att önskningarna ska bli uppfyllda.

Utifrån tantrisk terminologi är kliffan Lilith Muladhara-chakras baksida varur kraften strömmar. Muladhara är det energifält som är lokaliserad mellan anus och genitalerna, d.v.s. den plats där den sovande Draken (kundalinin) har sitt tillhåll. Detta är platsen för Kali, den hinduiska Lilith, som precis som henne är det materiellas mörka gudinna. Att meditera över Muladhara-chakrat är ett sätt att komma i kontakt med Lilith. Muladhara likanas vid en röd lotus och magikern mediterar i detta fall över lotusens baksida. Här finns den första kliffotiska grottan: den vari Draken ligger innan sitt uppvaknande.


normal

Lilith skapades, enligt en urgamla hebreiska legender, före Eva för att bli Adams hustru i Edens lustgård. Hennes oresonliga humör gjorde dock fredlig samvaro omöjlig, och hon kämpade bittert emot alla krav på underkastelse.

Lilith är en nattdemon, en självständig varelse som inte alls ville underordna sig mannen, Adam, trots det ynglade de massor av barn, snabbt och oupphörligt men hon vägrade t ex att ligga under Adam i deras äktenskapliga förening.
Hon gjorde tydligen bara det hon själv tyckte var roligt, i motsats till sin efterföljerska, Eva.

Lilith hade en hemlig trollformel, Sem Ham Forash, och då hon uttalade den försvann hon upp i luften. När Adam ville ha sin praktfulla sexualpartner tillbaka bad han Gud om hjälp. Gud sände tre änglar efter henne, Sanvi, Sansanvi och Semangelaf. Ängla trion lyckades spåra henne till Röda havet, men Lilith hade tröttnat på Adam som bara försökte härska över henne, och vägrade att komma. I stället fick Adam den vackra och fogliga Eva. Och det var ju praktiskt för deras tre söner att ha Liliths döttrar att välja mellan när de skulle gifta sig.

I eftertiden har hon lyckats ställa till med mycket ofog. Bland annat är det hon som är stammoder till de underjordiska. Inte underligt om huldror, bergakungar, alver och andra är så sexuellt lagda´!

normal

Li´lit, hebr. L]l]th. Judisk, kvinnlig demon, ökendemon eller ondskans drottning.
Hon är omnämnd som den första kvinnan, skapad av samma jord som Adam och likvärdig Adam i bl.a. Ben Siras alfabet. Hon vägrade vara underlägsen Adam och flög från Eden genom att uttala Guds outtalbara namn.

Adams begäran sände Gud tre änglar efter henne som hann ifatt henne vid röda havet. Man kan skydda sig från henne med en amulett med tre änglar på, då det tvingar henne till att överge sin makt och inte skada varken kvinnor eller spädbarn. Nämns en gång i Gamla testamentet, Jes. 34:14.

Hon avbildas ofta som en demon med kvinnoansikte, långt hår och stora vingar, och har troligen ursprung i mesopotamisk demonologi. I öknen sägs det att hon avlade de första häxorna, vampyrerna och demonerna.

Nytolkningar har format Lilit till en symbol för kvinnoupproret och feminism.