Hem

Upplevbart

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 12, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas

Upplevbart är något som går att känna fysiskt eller psykiskt, och genom det erfara kunskap.

Alias: upplevbart

< M >

Här listas de upplevbara som finns i uppslagsverket

[ Hem - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö ]

Sök bland 1085 upplevbara

macro-pk
Psykokinesi
PK som kan uppfattas av blotta ögat. Dvs föremål som rör på sig.
madeleine marcus
Företag
Madeleine Marcus företag. E-post: info@madeleinemarcus.se
magi
Lära
Konsten att kunna påverka förlopp och skeenden med viljans hjälp. Eller som vissa anser, den mystiska kraften i universum.
magician´s gambit
Fantasy, Skönlitteratur, Bok
Tredje boken i serien Sagan om Belgarion
magi genom musik
Magi
Användandet av musik för magiska syften.
magins privilegier
Varför ägna sig åt magi? Av hävd brukar det som svar räknas upp de Privilegier somtillfaller Adepten, dvs den som lyckats bemästra hemligheterna.
magins privilegier: 01
Magins privilegier
Trots full vetskap om den Enhetliga Strömmen, bevarar Adepten sin själstyp och ser det inte som förnedrande att behålla personlighet.
magins privilegier: 02
Magins privilegier
Adepten upplever en immunitet gentemot metafysiska hinder.
magins privilegier: 03
Magins privilegier
Adepten tar del av arbetet med de Evolverande Strömmarna (Teurgi) och transformerar ner energier från det mentala till det astrala planet.
magins privilegier: 05
Magins privilegier
Adepten förstår lagarna om logik (karma), om mänsklig paralogism (astral evolution) och om mänsklig sofistikalism (astral reaktion).
magins privilegier: 06
Magins privilegier
Adepten känner orsakslagarna för det förflutna (kausalitet), för det nuvarande (gnostitik) och för det kommande (sannolikhet).
magins privilegier: 07
Magins privilegier
Adepten kan leva den ofallna människans liv och har Odödlighetens Nyckel, kan skapa nya astrala klicheer, och kan ständigt återskapa och förnya symbolik och Tradition.
magins privilegier: 08
Magins privilegier
Adepten äger den hemliga kraften i de vises sten: uttryckt i begreppen sanning, dygd och förverkligande.
magins privilegier: 09
Magins privilegier
Adepten behärskar de universella behandlingsformerna - de tre konsterna: absolut kritik, disinvolution, och medicinsk magnetism.
magins privilegier: 12
Magins privilegier
Adepten underkuvar alla djur.
magins privilegier: 13
Magins privilegier
Adepten äger kunskap om notarikons konst och kan därigenom uppenbara alla mysterier.
magins privilegier: 14
Magins privilegier
Adepten äger kunskap om 'Ars Magna', dvs äger förmåga att genomtränga och ge vetenskapliga och övertygande utläggningar om alla ämnen utan att tidigare förbereda sig.
magins privilegier: 15
Magins privilegier
Adepten har friheten att använda intuition och divination.
magins privilegier: 17
Magins privilegier
Adepten kan förutsäga framtida händelser.
magins privilegier: 18
Magins privilegier
Adepten kan ge tröst och lindring till alla i allt, och kan ge råd inom alla områden i livet.
magins privilegier: 20
Magins privilegier
Adepten kan höja sig över såväl kärlek som hat inom sig.
magins privilegier: 21
Magins privilegier
Adepten känner till rikedomens hemlighet, och kan vara dess ägare men aldrig dess slav...
magiska krafter
Parapsykiskt fenomen
Förmåga att påverka miljön, sig själv eller andra människor på sätt som inte begränsas av kända fysiska lagar, tid-rum, och genom kanaler som inte inbegriper kända fysiska, tekniska eller energimässiga system.
magisk kraft
Man brukar säga att det finns tre olika sätt att hitta magisk kraft
magisk rening
En magisk rening handlar om att höja sina energier och stärka sitt flöde inför t ex en ritual.
magisk växt
Magisk rekvisita, Primärt redskap
Växter och örter som traditionellt har använts och används inom magi.
magkänsla
Psykiskt fenomen, Insikt
En slags känsla av vetskap, icke baserad på medvetna slutsatser utan relaterad till den del av hjärnans minnen som vi inte har medveten tillgång till. Kanske en svagare form av klärvoajans.
magos
Lära
Konsten att kunna påverka förlopp och skeenden med viljans hjälp. Eller som vissa anser, den mystiska kraften i universum.
makro-pk
Psykokinesi
PK som kan uppfattas av blotta ögat. Dvs föremål som rör på sig.
makt
Position och resurser för enskild eller organisation att utöva kontroll och styra personer eller händelser
mana
Energi
Kan beskrivas som den dolda paranormala energin som existerar överallt. Ytterligare namn är: Ki, Qi, Prana, Ka, och Chi som används inom andra sammanhang/kulturer.
management media
Bokförlag
manataka american indian council
Holistisk/andlig grupp
En indiansk sammanslutning som bevarar och beskyddar den heliga platsen Manataka.
mandala förlag
Bokförlag
Bokförlag.
manipulation
Att genom olika former av kommunikation förändra en varelses tankar, känslor, eller inställningar utan att denne inser sig vara påverkad - en form av "hjärntvätt"
manodepressiv
Psykisk sjukdom
Bipolär sjukdom, förut kallat "manodepressivitet", är en åkomma vilket innebär att personen pendlar mellan två olika sinnesstämningar, kraftigare än det normala.
manticoran
Ett lejon med manligt människohuvud och med tre rader tänder.
mantikoran
Ett lejon med manligt människohuvud och med tre rader tänder.
mardröm
Dröm
Rädslor som dyker upp i drömmar.
martinism
Grupp
Martinez de Pasqually grundade i Frankrike 1758 ett ordenssällskap med frimuraranknytning: L'Ordre des Chevaliers Macons Elus Cohens de l'Univers (Elu Cohen).
martinistorden
Orden
Sluten orden grundad 1884 av Stanislas de Guaita (1861-1897)- Orden har nära förbindelser med Rosenkreutzarna.
martins press
Bokförlag
martinus center
Kursgård
Center för undervisning i Tredje testamentet av Martinus´
maskulin gud
Gudom, Maskulin
Gudar är gudomar med manlig form (såsom Frej, Poseidon m fl)
materializations
Föremål som dyker upp från till synes ingen stans alls. Apporter var ett populärt tema i de klassiska seanserna.
matteus media
Bokförlag
maximalupplevelse
Djup exalterande känsla, Medvetande
Abraham Maslow var vetenskapsman men också mystiker. Det var den mystiska sidan av honom som kom in i bilden när han talade om maximalupplevelser eller toppupplevelser (peak experiences).
maximalupplevelser
Djup exalterande känsla, Medvetande
Abraham Maslow var vetenskapsman men också mystiker. Det var den mystiska sidan av honom som kom in i bilden när han talade om maximalupplevelser eller toppupplevelser (peak experiences).
mazel publishers
Bokförlag
mbd
Psykisk sjukdom
DAMP eller ADHD-DCD är ett samlingsbegrepp för störningar i personers aktivitetsgrad, motoriska färdigheter och inlärning. DAMP är ett medfött neuropsykiatriskt funktionshinder.
mcfarland
Bokförlag
medgång
"Flow" är engelska och betyder flyt. Allt går precis som man önskar, det bara löper på som det skall.
meditaion
Avslappning, Koncentration
Meditation är bl.a till för att förändra ditt medvetande, tysta dina tankar och komma i kontakt med ditt högre jag.
meditationer
Avslappning, Koncentration
Meditation är bl.a till för att förändra ditt medvetande, tysta dina tankar och komma i kontakt med ditt högre jag.
medium
Liv, Person
Med medium menas någon som uppfattar andevärlden och kan förmedla budskap mellan den världen och vår värld.
medvandrare
Guide
Hjälpare är något så enkelt som det låter - varelser, entiteter som du kan be om hjälp, prata med och få visdom av. Vissa menar att de kan likställas med änglar eller goda andar...
medvetandetrusten
Kanal på chatten
Vi är en informell grupp. Vi tänkte samla andra grupper vis msn. Ange ditt intresse och en kort presentation. Grupper och kontaktpersoner kommer att finnas tillgängliga. Vi är alla medvetna.
medvetna drömmar
Dröm
Termen myntades av Frederik Van Eeden 1913 och kan beskrivas som drömmar då man är medveten om att man drömmer och kan manipulera drömmen.
megalomani
Megalomani - storhetsvansinne.
megalomania
Megalomani - storhetsvansinne.
megin
Energi
Kan beskrivas som den dolda paranormala energin som existerar överallt. Ytterligare namn är: Ki, Qi, Prana, Ka, och Chi som används inom andra sammanhang/kulturer.
melankoli
Psykisk sjukdom
För att man skall tala om en depression i psykiatrisk mening krävs ett relativt varaktigt tillstånd av nedstämdhet, håglöshet, känslor av värdelöshet, skuldkänslor etc.
men in black
Grupp
I samma takt som antalet UFO-observationer ökar, så ökar också antalet vittnen som hemsökts av de olycksbådande männen i svart.
mentala
Ett ord som beskriver en typ av handling eller ett tillstånd. Att vara mentalt stark eller att förbättra sin mentala hälsa genom till exempel meditation.
mentala förmågor
Parapsykiskt fenomen
Förmåga att påverka miljön, sig själv eller andra människor på sätt som inte begränsas av kända fysiska lagar, tid-rum, och genom kanaler som inte inbegriper kända fysiska, tekniska eller energimässiga system.
mentala planet
Plan
Mentalplanet är i mångas syn detsamma som kausalplanet, planet med orsak-verkan-syfte.
mentalkropp
Energikropp
Den del av energikroppen som existerar på mentalplanet.
mentalplanet
Plan
Mentalplanet är i mångas syn detsamma som kausalplanet, planet med orsak-verkan-syfte.
mentalt
Ett ord som beskriver en typ av handling eller ett tillstånd. Att vara mentalt stark eller att förbättra sin mentala hälsa genom till exempel meditation.
mentorstödda korrespondenskurser i magi
Nätverk
En hjälp för de som vill lära magi och relaterade fenomen. Inga hemligheter. Inga gradsystem. Inga ledare.
merlinorden
Magisk orden
Merlinorden grundades 8 april 1988. Ordern arbetar med en förening av druid- & drott- mysterierna och den egyptiska Mizraimriten.
merlinordern
Magisk orden
Merlinorden grundades 8 april 1988. Ordern arbetar med en förening av druid- & drott- mysterierna och den egyptiska Mizraimriten.
metempsykos
Inkarnation, Teori
Uppfattningen att vi alla är själar som återföds i nya kroppar om och om igen.
michel nostradamus
Profet
En av alla tiders mest berömda spåmän. Han lämnade efter sig över 900 fyrradiga verser om framtida händelser.
micro pk
Psykokinesi
PK som inte kan uppfattas av blotta ögat, annat än genom instrument.
micro-pk
Psykokinesi
PK som inte kan uppfattas av blotta ögat, annat än genom instrument.
midsommar
Sabbat i det keltiska årshjulet, Wiccansk sabbat
Sommarsolståndet infaller runt den 22:a juni, och det är ljusets och naturens höjdpunkt som firas
mikas webshop
Butik
Webshop med varor relaterade till New Age.
mikrokosmiskt kretslopp
Energicirkulation
Ett energikretslopp som taoisterna använder för att bland annat öka sin livskraft och hälsa, gåendes mellan bäckenet och hjässan.
mikro pk
Psykokinesi
PK som inte kan uppfattas av blotta ögat, annat än genom instrument.
mikro-pk
Psykokinesi
PK som inte kan uppfattas av blotta ögat, annat än genom instrument.
mindcontroll
Kinetik
Ibland får telekinesi beteckna PK på makronivå (dvs när stillastående synliga föremål börjar röra på sig) och psykokinesi beteckna PK på mikronivå.
minnas drömmen
Ofta kan det bara vara så att man inte kommer ihåg dessa detaljer av drömmen. Om man väl har lärt sig komma ihåg sina drömmar, kan man också börja kontrollera dem.
mirakel
Paranormalt fenomen
Gynnsam övernaturlig händelse. Fantastisk händelse.
missbruk
Psykisk sjukdom
Då man använder något felaktigt eller överkonsumerar. Tex. Droger,sex,mat,makt,förtroende
missing time
En period av tid som en person inte kan redovisa för p.g.a. minnesförlust. Ett vanligt inslag i abduktioner.
mithera development
Företag, Webbplats
Mitheras företag, verksamt i Uppsala. Erbjuder Privatsittningar, Andlig Healing och Seanser.
mitten av världen
Bokförlag
Ett förlag som ger ut böcker.
mitten av världen förlag
Bokförlag
Ett förlag som ger ut böcker.
mkim
Nätverk
En hjälp för de som vill lära magi och relaterade fenomen. Inga hemligheter. Inga gradsystem. Inga ledare.
mod
Att tro på sig själv och sina förmågor att utföra och uppleva det man vill.
monoteistisk
Gudom
Den enda guden, könlös men alltför ofta beskriven som "fader".
monoteistiska gud
Gudom
Den enda guden, könlös men alltför ofta beskriven som "fader".
monoton musik
musik med upprepandes ljud!!kan använndas med dans att falla i trans(dvallikt tillstånd)en musik stil till exempel(psychedelisk trance)!!!
monroe institutet
Grupp
Skapades av Robert Monroe efter att ha själv haft ett flertal upplevelsera inom UKU.
monroeinstitutet
Grupp
Skapades av Robert Monroe efter att ha själv haft ett flertal upplevelsera inom UKU.
montanism
Grupp
Kristen karismatisk rörelse i Frygien under 200-talet uppkallad efter ledaren Montanus.
mormonkyrkan
Religion, Grupp
Religiöst samfund grundat av Joseph Smith 1830 i USA. Medlemmarna kallas Sista Dagars Heliga men ofta även mormoner som följd av sin tro på Mormons bok.
mors
Resa
Ett för kroppens celler slutgiltigt tillstånd av nedbrytning - och, enligt vissa, den mänskliga själens frigörelse
mufon
UFO-förening, Nätverk
Mutual UFO network. Världens största UFO-organisation.
mullingstorp
Bokförlag
musikmagi
Magi
Användandet av musik för magiska syften.
mutual ufo network
UFO-förening, Nätverk
Mutual UFO network. Världens största UFO-organisation.
münchhausen syndrom
Psykisk sjukdom
Sjukdom som innebär att den drabbade berättar lögnhistorier om sig själva.
mystik
Samlingsterm för erfarenheter av ett möte med en yttersta verklighet som tolkas som gudomlig.
mytologiska fenomen
mörka gudinnan
Gudinna
Begrepp som används av vissa wiccaner och magiker. Syftar på gudinnor med kthoniska (relaterade till jorden och underjorden) aspekter.
mörka gudinnor
Gudinna
Begrepp som används av vissa wiccaner och magiker. Syftar på gudinnor med kthoniska (relaterade till jorden och underjorden) aspekter.