Hem

Upplevbart

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 12, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas

Upplevbart är något som går att känna fysiskt eller psykiskt, och genom det erfara kunskap.

Alias: upplevbart

< T >

Här listas de upplevbara som finns i uppslagsverket

[ Hem - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö ]

Sök bland 1085 upplevbara

ta bort ljus
Fysikalisk energi
Ljus är uppbyggt av små partiklar som är så kallat kvanta. De kan alltså bete sig som vågor men ändå vara egna identiteter. Ljus har ingen massa alls, en foton är endast ett energipaket.
talamasca
Fiktion, Grupp
"We Watch, And We're Allways Here."
tall gray beeing
ALF
Varelser som är 1-1,5 meter långa. Humanoid form. Mycket stora huvuden och smala lemmar. Hudfärgen är oftast gråaktig.
tanke förflyttning
Kinetik
Ibland får telekinesi beteckna PK på makronivå (dvs när stillastående synliga föremål börjar röra på sig) och psykokinesi beteckna PK på mikronivå.
tankeförflyttning
Kinetik
Ibland får telekinesi beteckna PK på makronivå (dvs när stillastående synliga föremål börjar röra på sig) och psykokinesi beteckna PK på mikronivå.
tankeförändring
Att genom olika former av kommunikation förändra en varelses tankar, känslor, eller inställningar utan att denne inser sig vara påverkad - en form av "hjärntvätt"
tankekontroll
Förmågan att kunna kontrollera sina egna eller andras tankar.
tankekraft
Kinetik
Ibland får telekinesi beteckna PK på makronivå (dvs när stillastående synliga föremål börjar röra på sig) och psykokinesi beteckna PK på mikronivå.
tankekrafter
Parapsykiskt fenomen
Förmåga att påverka miljön, sig själv eller andra människor på sätt som inte begränsas av kända fysiska lagar, tid-rum, och genom kanaler som inte inbegriper kända fysiska, tekniska eller energimässiga system.
tankeläsande hästar
Omkring år 1910 förbluffades världen av den tyske hästen Hans (bilden), som både kunde stava och räkna.
tankeläsning
Kommunikation, ESP
Att läsa eller skicka tankar till andra varelser.
tankens kraft
Bok
En bok som ett märkvärdigt enkelt och spännande verktyg för mental träning.
tankeöverföring
Kommunikation, ESP
Att läsa eller skicka tankar till andra varelser.
tantra
Lära, Sexmagi, Yoga
Tantra betyder sammanvävd, och är en yoga-form där förenandet av det kvinnliga och det manliga dyrkas; avancerad lära av Buddha som snabbt leder till full upplysning
tantrasex
Lära, Sexmagi, Yoga
Tantra betyder sammanvävd, och är en yoga-form där förenandet av det kvinnliga och det manliga dyrkas; avancerad lära av Buddha som snabbt leder till full upplysning
tantrism
Lära, Sexmagi, Yoga
Tantra betyder sammanvävd, och är en yoga-form där förenandet av det kvinnliga och det manliga dyrkas; avancerad lära av Buddha som snabbt leder till full upplysning
taps
Spökjägarförening
En amerikansk spökjägarförening som blivit välkända via dokumentärserien Ghost Hunters.
tarotonline
Tarotlinje, Webbplats
Denna sida erbjuder många olika spådomstekniker till olika priser.
tarot online spådom
Tarotlinje, Webbplats
Denna sida erbjuder många olika spådomstekniker till olika priser.
tarotonline spådom
Tarotlinje, Webbplats
Denna sida erbjuder många olika spådomstekniker till olika priser.
tbo
Magigrupp
Mörkmagisk nationalsocialistisk organisation med förgreningar i de flesta skandinaviska länder, USA, England mfl. Huvudkvarteret låg i Nya Zeeland.
technical remote viewing
Divinationsteknik, Klärvoajans, Translokation, Syn
Fjärrsyn eller Remote viewing är ett sätt att se platser eller saker och känslor lukter i samband med dessa. Är oberoende av tid och rum. Det finns olika tekniker att uppnå detta.
tefatsliknande
telekenesi
Kinetik
Ibland får telekinesi beteckna PK på makronivå (dvs när stillastående synliga föremål börjar röra på sig) och psykokinesi beteckna PK på mikronivå.
telekeni
Kinetik
Ibland får telekinesi beteckna PK på makronivå (dvs när stillastående synliga föremål börjar röra på sig) och psykokinesi beteckna PK på mikronivå.
telekinese
Kinetik
Ibland får telekinesi beteckna PK på makronivå (dvs när stillastående synliga föremål börjar röra på sig) och psykokinesi beteckna PK på mikronivå.
telekinesi
Kinetik
Ibland får telekinesi beteckna PK på makronivå (dvs när stillastående synliga föremål börjar röra på sig) och psykokinesi beteckna PK på mikronivå.
telekinesis
Kinetik
Ibland får telekinesi beteckna PK på makronivå (dvs när stillastående synliga föremål börjar röra på sig) och psykokinesi beteckna PK på mikronivå.
telekini
Kinetik
Ibland får telekinesi beteckna PK på makronivå (dvs när stillastående synliga föremål börjar röra på sig) och psykokinesi beteckna PK på mikronivå.
telekinisi
Kinetik
Ibland får telekinesi beteckna PK på makronivå (dvs när stillastående synliga föremål börjar röra på sig) och psykokinesi beteckna PK på mikronivå.
telempat
Psykisk kraft
Förmåga att kunna sammansmälta med någon annan, för ett ögonblick se världen genom deras ögon och förnimma den genom deras känslor.
telempati
Psykisk kraft
Förmåga att kunna sammansmälta med någon annan, för ett ögonblick se världen genom deras ögon och förnimma den genom deras känslor.
telempatisk förmåga
Psykisk kraft
Förmåga att kunna sammansmälta med någon annan, för ett ögonblick se världen genom deras ögon och förnimma den genom deras känslor.
telepati
Kommunikation, ESP
Att läsa eller skicka tankar till andra varelser.
telepati enl gtn
Teori
Jag väljer att kalla det medium över villket dett telepatiska meddelandet överförs för mentalplanet.
telepatiskildringar från tom just olsen
Skildring
telepatiskildring av agneta blom
Skildring
Hade lånat ut lite pengar till en vän. När vi talades vid på telefonen var han angelägen om att betala tillbaks denna hundralapp...
telepatisk överföring av teckning
De flesta tror att man måste se pappret man ritar på för att uppfatta vad man ritar, men med litet träning kan man också få en ganska god uppfattning genom att följa pennans och armbågens rörelser.
teleport
Makro-PK
Föremål som försvinner förflyttar sig direkt från en plats till ett annat.
teleportera
Makro-PK
Föremål som försvinner förflyttar sig direkt från en plats till ett annat.
teleportering
Makro-PK
Föremål som försvinner förflyttar sig direkt från en plats till ett annat.
temple of set
Magisk orden
En satanistisk orden som skapades då några medlemmar ur Church of Satan bröt sig loss. De har raderat ordet "satan" ur deras religion och ersatt det med Seth. De anser att detta bättre beskriver deras livsåskådning, utöver det undviker de säkerligen mångas fördomar när de inte kallar sig satanister på samma sätt som CoS gör.
temple of seth
Magisk orden
En satanistisk orden som skapades då några medlemmar ur Church of Satan bröt sig loss. De har raderat ordet "satan" ur deras religion och ersatt det med Seth. De anser att detta bättre beskriver deras livsåskådning, utöver det undviker de säkerligen mångas fördomar när de inte kallar sig satanister på samma sätt som CoS gör.
ten of cups
Bägar-sviten
Känslomässig fullbordan
ten of pentacles
Pentagram-sviten
Materiell fullbordan.
teosofiska samfundet
Holistisk/andlig grupp
Redan från början var huvudsyftet att bilda en kärna av aktivt, universellt broderskap utan hänsyn till ras, färg, kön, samhällsställning eller troslära.
teosofiska samfundet (adyar)
Holistisk/andlig grupp
En gren av det Teosofiska Samfundet med säte i Adyar, Indien
teosofiska samfundet humanitas
Holistisk/andlig grupp
Den erbjuder en stegvis fördjupning i teosofins filosofi och den esoteriska världbilden, med tonvikt på teosofins sju huvudläror. För att bli fullvärdig medlem krävs initiering i någon av Samfundets loger, vilken ger en ökad insikt genom att medlemmen inför sitt Högre Jag tar ställning i frågor vilka är av vikt för den egna individens karaktärsdaning.
teosofiska samfundet (pasadena)
Holistisk/andlig grupp
En gren av det Teosofiska Samfundet med säte i Pasadena, Kalifornien
thaggersekten
Sekt
En utdöd sekt som dyrkade Kali och dödade 2 milj människor.
the atlantic paranormal society
Spökjägarförening
En amerikansk spökjägarförening som blivit välkända via dokumentärserien Ghost Hunters.
the church of nietzsche
Grupp
Är en esoterisk kvasikyrka som hyllar den tyske filosofen Nietzsche. Kyrkan har inga anhängare i traditionell mening, utan uppmuntrar alla att försöka förstå och leva sina liv utifrån Nietzsches filosofi.
the crossing press
Bokförlag
Bokförlag.
the guardian at the gate
Ickefysisk livsform
Viktiga upplevelser vid uppstigandet i de högre världarna är mötena med "väktaren på tröskeln".
the international center for abduction research
Vetenskaplig organisation
Forskningsorganisation med professor David M. Jacobs som huvudansvarig.
the intruders foundation
Stiftelse
Stödorganisation för abduktanter.
the liberal catholic church
Holistisk/andlig grupp
En form av kristendom öppen för teosofiska idéer, inklusive reinkarnation. Den är inte knuten till den Romersk-katolska kyrkan.
the mit press
Bokförlag
the monroe institute
Grupp
Skapades av Robert Monroe efter att ha själv haft ett flertal upplevelsera inom UKU.
the movement for god government on earth
Holistisk/andlig grupp
A movement started by an international group of students of the I AM teachings. It is a move to stand up and declare our Rights to a world where we are governed by leaders who have realised their Oneness with God, their Higher Selves, and can therefore bring in the abundant life to all.
the order of freemasonry
Magisk orden
Magisk orden.
the order of the nine angles
Magisk orden
En orden som arbetar med s.k. "Traditional Satanism", snarare än den moderna satanismen som Church of Satan och Temple of Seth arbetar med.. Man lever för mottot "Death before dishonour".
theosophical society
Holistisk/andlig grupp
Redan från början var huvudsyftet att bilda en kärna av aktivt, universellt broderskap utan hänsyn till ras, färg, kön, samhällsställning eller troslära.
the philosphical research society
Bokförlag
the reincarnation of peter proud
Film, Realistisk
Film om de komplikationer som kan uppstå i relationer mellan människor om man känner till och kommer ihåg tidigare livs händelser.
the satanic bible
Bok
Det är inte så konstigt att denna bok blivit en storsäljare och så eftertraktad, särskilt när det gäller ungdomar.
the satanic order
Organisation
Informativ förmedlare och intresseförening för satanister, som för det mesta praktiserar sin ideologi i privatlivet.
the society of the inner light
Magisk orden
En orden grundad av Dion Fortune, för studiet av ockultism, mysticism och esoterisk psykologi. Kristna värderingar och västerländsk magi.
the swedish association for new physics
Förening
En ideell förening vars syfte är att bidra till utveckling av alternativa energiformer och vara ett forum för forskning i gränstrakten av etablerade vetenskapsparadigm.
the white eagle lodge
Grupp
White Eagle Lodge är ett världsomfattande andligt sällskap grundat 1936
the world in our hands
Stiftelse
Stiftelsens ändamål är att lämna understöd eller annan hjälp till ursprungsbefolkningar runtom i världen samt information och insatser mot våld och rasism.
thorsons
Bokförlag
Ett bokförlag med slogan "Directions for Life".
three of cups
Bägar-sviten
Lycka och glädje som växer när den delas med andra
three of pentacles
Pentagram-sviten
Fysisk expansion
tiden
Bokförlag
Bokförlag.
tidsförlust
En period av tid som en person inte kan redovisa för p.g.a. minnesförlust. Ett vanligt inslag i abduktioner.
tillbakablick
Att se tillbaka i tiden, minnas något som har hänt. Inträffar ofta efter traumatiska händelser
tillflykt
En plats - i sinnet eller en fysisk plats - som man flyr till.
tillit
Ideell organisation
TilliT inspirerar människor till att ta nästa steg i livet och visar att precis allting är möjligt om man följer sitt hjärta/intuition!
times newspapers
Företag
Ger ut en del tidskrifter
times newspapers ltd
Företag
Ger ut en del tidskrifter
tinitus
Tinnitus är när man hör ett pip, sus eller ljud i öronen, som inte går bort.
tinnitus
Tinnitus är när man hör ett pip, sus eller ljud i öronen, som inte går bort.
tio av brickor
Pentagram-sviten
Materiell fullbordan.
tio av bägare
Bägar-sviten
Känslomässig fullbordan
tio brickor
Pentagram-sviten
Materiell fullbordan.
tio bägare
Bägar-sviten
Känslomässig fullbordan
tio i brickor
Pentagram-sviten
Materiell fullbordan.
tio i mynt
Pentagram-sviten
Materiell fullbordan.
tio i pentagram (brickor eller mynt)
Pentagram-sviten
Materiell fullbordan.
tk
Kommunikation
Fenomen som tyder på kontakt med intelligenta väsen i någon annan dimension
tk
Kinetik
Ibland får telekinesi beteckna PK på makronivå (dvs när stillastående synliga föremål börjar röra på sig) och psykokinesi beteckna PK på mikronivå.
tm-meditation
Lära, Meditation
Den uppseendeväckande så kallade Maharishi-effekten hör till det som blir föremål för Randis kritiska granskning.
tomte
Naturväsen
En liten figur från svensk folktro som sedan utvecklades till Jultomten. Ordet är en kort version av tomtgubbe ("gubben på tomten")
ton ton macoute
Grupp
Haitis hemliga polis under Duvaliers styre.
tonton macoute
Grupp
Haitis hemliga polis under Duvaliers styre.
ton ton macoutes
Grupp
Haitis hemliga polis under Duvaliers styre.
topazolit
Silikat, Kristall, Ädelsten
Den stimulerar vår livskraft och sexualitet. Granaten ger oss kontakt med den gudomliga urkraften inom varje människa
toppupplevelse
Djup exalterande känsla, Medvetande
Abraham Maslow var vetenskapsman men också mystiker. Det var den mystiska sidan av honom som kom in i bilden när han talade om maximalupplevelser eller toppupplevelser (peak experiences).
toppupplevelser
Djup exalterande känsla, Medvetande
Abraham Maslow var vetenskapsman men också mystiker. Det var den mystiska sidan av honom som kom in i bilden när han talade om maximalupplevelser eller toppupplevelser (peak experiences).
topy
Grupp
torget2
Kanal på chatten
En ickeofficiell kanal på chatten.
totemdjur
Ickefysisk livsform, Djur
Kraftdjur eller totemdjur har sitt ursprung i shamanistiska religioner. Guidar och vägleder.
tourettes syndrom
Psykisk sjukdom
Tourettes syndrom är en funktionsstörning som består av flera olika delsymtom. Mest känd för verbala tics ofta bestående av "fula" ord.
traditionell schamanism
Naturreligion, Hedendom
Schamanism är människans äldsta väg för helande, problemlösning och bibehållande av inre balans i relation till samhället och naturen.
traditionell shamanism
Naturreligion, Hedendom
Schamanism är människans äldsta väg för helande, problemlösning och bibehållande av inre balans i relation till samhället och naturen.
trance
Förändrat medvetandetillstånd
Ett medvetandetillstånd varunder information från det omedvetna kan komma upp i medvetandet eller då kommunikation med andar kan ske.
transcendental värld
Ljuset är det viktigaste momentet i en NDE. Det kan kännas som en djup religiös upplelvelse.
transdans
Förändrat medvetandetillstånd
Ett medvetandetillstånd varunder information från det omedvetna kan komma upp i medvetandet eller då kommunikation med andar kan ske.
transkommunikation
Kommunikation
Fenomen som tyder på kontakt med intelligenta väsen i någon annan dimension
transkommunikation: instrumentell
Transkommunikation
Oförklarliga röster - som inte har hörts under själva inspelningen - kommer med på inspelningsband och i radioapparater, bilder i TV-apparater och texter och bilder i datorer.
translokation
Asomatisk upplevelse, Förändrat medvetandetillstånd, Kroppslig frigörelse
I en sådan upplever personen att han lyfter och ser sin egen kropp utifrån.
transmedium
Liv, Person
Med medium menas någon som uppfattar andevärlden och kan förmedla budskap mellan den världen och vår värld.
transmittera
Avslappning, Koncentration
Meditation är bl.a till för att förändra ditt medvetande, tysta dina tankar och komma i kontakt med ditt högre jag.
transtal
Automatism, Andekontakt
Att kanalisera är att låta någon entitet/ande/intelligens ta över hela eller delar av kroppen för att framföra något budskap.
transtillstånd
Förändrat medvetandetillstånd
Ett medvetandetillstånd varunder information från det omedvetna kan komma upp i medvetandet eller då kommunikation med andar kan ske.
travelling clairvoyance
Divinationsteknik, Klärvoajans, Translokation, Syn
Fjärrsyn eller Remote viewing är ett sätt att se platser eller saker och känslor lukter i samband med dessa. Är oberoende av tid och rum. Det finns olika tekniker att uppnå detta.
t.r.e.a.t.
UFO-förening, Vetenskaplig organisation
Ett center för att kartlägga de upplevelser människor har vid olika slag av UFO-upplevelser, bl a vid sk ombordtagning.
treat
UFO-förening, Vetenskaplig organisation
Ett center för att kartlägga de upplevelser människor har vid olika slag av UFO-upplevelser, bl a vid sk ombordtagning.
tre av brickor
Pentagram-sviten
Fysisk expansion
tre av bägare
Bägar-sviten
Lycka och glädje som växer när den delas med andra
tre brickor
Pentagram-sviten
Fysisk expansion
tre bägare
Bägar-sviten
Lycka och glädje som växer när den delas med andra
trefaldiga lagen
Kosmisk lag
En grundläggande lag inom häxkonst (Wicca). Det du gör kommer trefalt tillbaka. Detta gäller gott så väl som ont.
tre i brickor
Pentagram-sviten
Fysisk expansion
tre i bägare
Bägar-sviten
Lycka och glädje som växer när den delas med andra
tre i mynt
Pentagram-sviten
Fysisk expansion
tre i pentagram (brickor eller mynt)
Pentagram-sviten
Fysisk expansion
trevi
Bokförlag
tristar
Filmbolag
Amerikanskt filmbolag.
tristars
Filmbolag
Amerikanskt filmbolag.
trolldom
Lära
Konsten att kunna påverka förlopp och skeenden med viljans hjälp. Eller som vissa anser, den mystiska kraften i universum.
trolldomsört
Magisk rekvisita, Primärt redskap
Växter och örter som traditionellt har använts och används inom magi.
trollgubben
Skildring
trollsveden förlag
Bokförlag
Ett bokförlag
trollykta
Av allt att döma använde den sicilianske häxmästaren den pa hans tid gängse metoden att framställa bilder i luften av andar, nämligen konkava speglar.
trollyktans
Av allt att döma använde den sicilianske häxmästaren den pa hans tid gängse metoden att framställa bilder i luften av andar, nämligen konkava speglar.
trosupplevelse
trumresa
Många schamanska traditioner använder en trumma för att framkalla det alternative sinnestillstånd de behöver för att komma i kontakt med andevärldarna.
trygghet
Trygghet är en slags visshet om att det kommer att gå bra, oberoende av hur livet ter sig.
trångsynt
Att ha svårt att acceptera/överväga att åsikter och tankar som inte stämmer överens med de egna kan vara rätt, eller ens spekulera ifall det kan ligga någonting i dem.
trångsynthet
Att ha svårt att acceptera/överväga att åsikter och tankar som inte stämmer överens med de egna kan vara rätt, eller ens spekulera ifall det kan ligga någonting i dem.
trädens magi
Naturmagi
Trädens magiska egenskaper.
trädgårdsodling
Trägårdsodling det kan alla, har man ingen kan man odla inne i skogen eller på balkongen.
trädmagi
Naturmagi
Trädens magiska egenskaper.
ts
Holistisk/andlig grupp
Redan från början var huvudsyftet att bilda en kärna av aktivt, universellt broderskap utan hänsyn till ras, färg, kön, samhällsställning eller troslära.
ts
Psykisk sjukdom
Tourettes syndrom är en funktionsstörning som består av flera olika delsymtom. Mest känd för verbala tics ofta bestående av "fula" ord.
tsa
Holistisk/andlig grupp
En gren av det Teosofiska Samfundet med säte i Adyar, Indien
ts adyar
Holistisk/andlig grupp
En gren av det Teosofiska Samfundet med säte i Adyar, Indien
ts pasadena
Holistisk/andlig grupp
En gren av det Teosofiska Samfundet med säte i Pasadena, Kalifornien
tui na
Alternativterapi
Tuina är en sorts traditionell kinesisk massage som jobbar efter meridiansystemet för att balansera kroppen.
tui-na
Alternativterapi
Tuina är en sorts traditionell kinesisk massage som jobbar efter meridiansystemet för att balansera kroppen.
tuina
Alternativterapi
Tuina är en sorts traditionell kinesisk massage som jobbar efter meridiansystemet för att balansera kroppen.
tunneln
Man får en känsla av att färdas genom något eller mot något. Vuxna kan genom association visualisera sig något den känner igen som de färdas genom.
twentieth century fox
Filmbolag
Amerikanskt filmbolag.
tvillingsjäl
Någon du har levt med i flera liv. Vissa anser att det är flera, andra anser att det är en person/ själ.
two of cups
Bägar-sviten
Speglingar och projektioner; "Du och jag" som två separata individer, inte "vi tillsammans" som en enhet
two of pentacles
Pentagram-sviten
En händelse som leder till en fysisk förändring
två av brickor
Pentagram-sviten
En händelse som leder till en fysisk förändring
två av bägare
Bägar-sviten
Speglingar och projektioner; "Du och jag" som två separata individer, inte "vi tillsammans" som en enhet
två brickor
Pentagram-sviten
En händelse som leder till en fysisk förändring
två bägare
Bägar-sviten
Speglingar och projektioner; "Du och jag" som två separata individer, inte "vi tillsammans" som en enhet
två i brickor
Pentagram-sviten
En händelse som leder till en fysisk förändring
två i mynt
Pentagram-sviten
En händelse som leder till en fysisk förändring
tvång
Ångestsyndrom
Psykisk sjukdom som innefattar både tvångshandlingar och/eller tvångstankar.
tvångshandling
Ångestsyndrom
Psykisk sjukdom som innefattar både tvångshandlingar och/eller tvångstankar.
tvångstanke
Ångestsyndrom
Psykisk sjukdom som innefattar både tvångshandlingar och/eller tvångstankar.