Hem

Sagan om Drakens återkomst Fantasy, Bokserie

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 33435, v7 - Status: normal.
Försteredaktör: esrange
är Fantasy och Bokserie
Av Robert Jordan

En fantasyserie skriven av Robert Jordan som handlar om en värld med många intressanta personer i samt även en tydlig skillnad mellan de onda och de goda krafterna i världen.

Alias: sagan om drakens återkomst och wheel of time

normal

Sagan om Drakens återkommst

Det är en serie skriven av Robert Jordan, den handlar om folket i en värld som hotas av ondskan, genom Den Svarte själv, det finns bara en person som kan hindra Den Svarte att ta över, han har gjort den en gång han är kännd som Draken och fruktad av alla, för när han gjorde det så gick även världen under och återskapades, nu hotar ondskan världen igen och Draken återföds som Rand al'Thor. Det är en mycket intressant och spännande serie och författaren är mycket bra på att beskriva världen ifråga, en recesent säger att han är nutidens Tolkien.

normal

Böckerna i serien

En bok på engelska motsvarar två böcker på svenska. De svenska titlarna är:

FARORNAS VÄG
Fem ungdomar, en marknadsgycklare och två ur Aes Sedais gåtfulla orden flyr från en liten by i civilisationens utkant för att söka nå Tar Valon, ordens legendariska huvudsäte. Ondskans hantlangare har dykt upp i det fredliga landet och vill ha ungdomarna i sitt våld. Endast i Tar Valon kan de känna sig säkra. Väl där hoppas Moiraine kunna ta reda på varför de fem är så värdefulla för Skuggornas Herre. Men tecken i tiden varslar om märkliga händelser.
Översättning av Ylva Spångberg

TIDENS HJUL
Den lilla gruppen människor som är på flykt undan sina fiender har splittrats. På olika vägar försöker de nu ta sig fram till Tar Valon, Aes Sedaiernas sägenomspunna stad, där de hoppas på skydd och på att finna svaret på frågan varför Ondskans herre jagar just dem. Men Tidens Hjul vrider sig och Ödesväven skapar sitt eget mönster. De måste beträda vägar som ligger utom tid och rum och i norr utbryter öppet krig mellan människor och trollocker. Då rider Draken på tidens vindar.
Översättning av Ylva Spångberg

VALERES HORN
I århundraden har vandrande sångare berättat om sökandet efter Valeres horn. Nu har hornet blivit funnet. Det troddes länge enbart vara en legend och det sägs ha förmågan att kalla åter från de dödas rike hjältar från sagornas tid.
Rand al'Thor, bondpojken som tros vara den återfödde Draken och som fann hornet, vägrar att acceptera att han skulle vara den återfödde forntidshjälten som skall rädda världen och kanske också förstöra den. Men när hornet blir stulet tvingas ändå Rand och hans vänner att ge sig ut på jakt efter tjuvarna. Ondskans herre vill också ha hornet och han vill ha Rand.
Översättning av Jan Risheden

TOMANS HUVUD
En invasionsarmé har landstigit på kusten av Tomans huvud. Obarmhärtigt tvingar den land och folk till underkastelse och ett fruktansvärt vapen har den i kvinnor som kan bruka Kraften. Men dessa är viljelösa verktyg för sina härskare. Seanchan, som detta folk kallas, jagar efter nya sådana slavar och Aes Sedaierna har de egenskaper de är ute efter. Egwene av Tufloden tillfångatas av seanchan genom förräderi. Med ett nödrop undkommer Nynaeve och Elayne. De tillhör alla Aes Sedais orden och kan bruka Kraften. Rand al'Thor kommer i sin jakt på Valeres horn till Tomans huvud och får veta att Egwene är tillfångatagen.
Översättning av Jan Risheden

DRAKENS FLYKT
Draken återfödd är på flykt undan sitt öde. Han kan ta emot Kraften, men han kan inte behärska den, och ingen finns som kan lära honom det. På tretusen år har ingen man behärskat den konsten. Och Rand vet att han skall möta Skuggans herre i kamp. Då behöver han Kraften. Vintern har hejdat kriget, men människor dör och de anropar Draken om hjälp. Men var finns han? Perrin Aybara försöker hitta honom i följe med Moiraine Sedai, väktaren Lan och ogiern Loial. Samtidigt kämpar Perrin med sitt eget problem: hur länge skall han lyckas förbli mänsklig?
Översättning av Jan Risheden

TEARS KLIPPA
Tears klippa är en urgammal och ointaglig borg i staden Tear. I hjärtat av denna borg förvaras Callandor, det märkliga vapen som liknar ett svärd men är en koncentration av Kraften. Legenden säger att endast Draken kan använda detta vapen. Rand al'Thor har utropats till Draken återfödd. Han försöker ta sig fram till Tear för att utröna om detta stämmer.
I Tar Valon, Aes Sedaiernas stad, har det uppdagats att Ondskans herre har infiltrerat i form av Svarta Ajah, en hemlig grupp Aes Sedaier som försvurit sig åt honom. Nu har tretton Svarta Ajah gett sig iväg för att krossa Draken återfödd. Tretton är det antal som krävs för att binda och släcka Kraften. Egwene, Elayne och Nynaeve följer efter för att försöka sätta stopp för deras planer. Endast Rand al'Thor, Draken återfödd, kan förhindra att det ondas furste gör sig till herre över hela världen, när de sista låsen på hans fängelse brister.
Översättning av Jan Risheden

SKUGGAN VÄXER
Rand al'Thor avvaktar i den väldiga fästningen Tears klippa. Callandor, det mäktiga svärd som inte är något svärd, är hans. I landet och staden Tear är han erkänd som Draken återfödd och som landets härskare. Men Rand vet att om han dröjer för länge i overksamhet hinner mörkrets makter samla sig för ett större angrepp, och han måste spara sina krafter till slutstriden. För att inte bli sittande mål bryter han och hans vänner upp.
Mörkrets härskare är ännu fjättrad i avgrunden, men hans närmaste medhjälpare, de Förlorade, är nu fria och de har redan hunnit tillvälla sig makten i flera länder. De bådar samman ondskans styrkor för att förinta Draken återfödd.
Översättning av Jan Risheden

TORNETS FALL
Hätska inbördesstrider bryter ut i Tar Valon och ledaren, den kloka och vidsynta Siuan Sanche, avsätts, släcks och kastas i fängelse. Därmed har Ondskans herre vunnit en stor seger.
Oro och krig har också nått det fridfulla Tufloden där en massiv invasion av trollocker hotar denna rest av Manetherens stolta folk och rike. Samtidigt anländer dit en manstark skara av Vitrockarna, Ljusets söner, i sin jakt på Rand, Mat och Perrin, som de anser vara farliga mörkvänner. Men sig själva ovetandes leds Ljusets söner av en av den Ondes farligaste agenter, som för sina egna syften också är på jakt efter de tre.
Översättning av Jan Risheden

KLANERNAS UPPBROTT
Kring den legendariska staden Rhuidean samlas aielfolkets klaner för att hylla Rand som Draken återfödd. Man gör sig också beredd att tränga över den fjällkedja som skiljer Aielöknen från västerns länder och tåga mot Tar Valon. På så sätt vill Rand bevisa sin legitimitet för de mäktiga Aes Sedaierna. Men alla klaner erkänner inte Rand. Dessa bryter upp under sin ledare, vilken gör anspråk på att vara den som profetiorna siat om, och faller plundrande och härjande in i Cairhien på andra sidan fjällen. Nu finns inget annat val för Rand än att med sitt folk förfölja renegaterna.
Översättning av Jan Risheden

STORMEN VAKNAR
De revolterande aielstyrkorna under usurpatorn Couladin anfaller staden Cairhien. Rand al'Thor, Draken återfödd, skyndar till undsättning med sin armé av lojala aielkrigare och ett stort slag utkämpas utanför stadens murar. Samtidigt samlas flyktingar från Tar Valon i en ödeby i vildmarken för att bygga upp motståndet mot Vita Tornets nya härskare- Elayne och Nynaeve lyckas ta sig dit genom tusen faror.
Striden mot de Förlorade, ondskans tjänare, rasar nu på alla plan: på slagfälten och i drömvärlden, med blanka vapen, magiska krafter och förräderi. Ondskans herre ser den stund närma sig, då han befriad från alla bindande sigill kan lägga världen under sig.
Översättning av Jan Risheden

FURSTEN AV KAOS
Översättning av Jan Risheden

SVARTA TORNET
Översättning av Jan Risheden

VINDARNAS SKÅL
Översättning av Jan Risheden

EN KRONA AV SVÄRD
Översättning av Jan Risheden

KNIVARNAS VÄG
Elayne och Nynaeve och deras förbundna drar bort från staden Ebou Dar för att i lugn och ro kunna utföra de riter som krävs för att återställa vädrets makter. Men i det ögonblicket anfaller seanchan. Deras härar har överflyglat länderna i väster och de fortsätter sin erövring av den värld de anser vara sin.
Samtidigt stärker Mörkrets Herre greppet om sina egna. De Förlorades lek med riken och troner är slut. Robert Jordans mäktiga epos får allt mer en ton av kall metall, av okänsligt stål som krossar liv. De allt större härmassorna och de allt grymmare sammandrabbningarna visar att Ondskans furste nu tar strypgrepp på hela skapelsen.
Översättning av Jan Risheden

JÄRNETS TID
Aes Sedaier närmar sig Svarta Tornet för att utplåna de manliga Aes Sedaierna - Asha'maner - som Rand har under utbildning där. Dessa anses utgöra en stor fara för hela världen genom den galenskap som kontakten med saidin, den manliga varianten av Kraften, kan medföra.
Rand samlar samtidigt sina styrkor för att driva tillbaka Seanchan, som har upprättat ett brohuvud i Ebou Dar på kusten av Stormhavet. Men han erfar att han får allt svårare att kontrollera saidin. Ondskans herre förorenade saidin i ett sista utbrott av destruktiv kraft innan han fjättrades och den besmittelsen, som kan orsaka galenskapen, tycks bli allt värre.
Egwene al'Vere och hennes upproriska Aes Sedaier förklarar öppet Vita Tornet krig.
Översättning av Jan Risheden

VINTERNS HJÄRTA
Översättning av Jan Risheden

DE NIO MÅNARNAS DOTTER
Översättning av Jan Risheden

Originaltitlarna är:
The Eye of the World
The Great Hunt
The Dragon Reborn
The Shadow Rising
The Fires of Heaven
Lord of Chaos
A Crown of Swords
The Path of Daggers
Winter's Heart
Crossroads of Twilight

normal

Mer information om WoT

Mer information om Wheel of Time kan du alltid hitta på följande sidor:

http://www.nok.se/fantasy
http://wotmania.com

Om Robert Jordan:

http://www.nok.se/fantasy/jordan.html

normal

Robert Jordan - Sagan om Drakens återkomst

(Från Fantasy på svenska - en presentation.)

Sagan om Drakens återkomst är ett fantasy-epos i det härligt stora formatet som tagit sina läsare med storm. Här finns allt som ett sådant skall kännetecknas av: berättarglädje och språkligt överdåd, genomarbetad historia och mytologi, levande, doftrika miljöer, flerdimensionella hjältar av båda könen. Och monstren finns givetvis med, de onda, som ibland döljer sig i skepnad av det goda - eller i varje fall som till synes vanliga människor. Magin utgörs av förmågan att kanalisera Kraften, vilken genomströmmar hela universum och som kan avtappas av dem som har denna förmåga. Det gäller främst den kvinnliga prästordern som heter Aes Sedai; de har egentligen monopol på att få utnyttja Kraften och de letar efter alla som tycks ha denna förmåga för att ansluta dessa till sin orden, eller när det gäller män: att ta ifrån dem förmågan. För en manlig Aes Sedai är en styggelse och dessutom farlig. I historiens gryning blev den manliga varianten av Kraften besmittad av ondska och ingen man kan (anses det) komma i beröring med den utan att gripas av vansinne. Därför måste män med förmågan stillas.


Sagan om Drakens återkomst är en berättelse som ständigt öppnar nya portar och överraskar sina läsare. Vid sällsynta tillfällen lyckas en berättare skapa världar som ligger bortom fantasin: de känns verkliga. Robert Jordan har skänkt oss en sådan värld; den existerar in i minsta detalj. Det är ingen värld i svaart och vitt. Det onda har många fasetter och det goda kan i sitt fundamentalistiska raseri vara lika farligt.

I en värld fjärran från vår, levde man ännu i skräck för den stora katastrof som kallades Världsfallet. När Ondskans herre förseglades i sitt fängelse av de mäktiga Aes Sedaierna, förmedlare och kanaliserare av universums positiva psykiska energier, smittades den kraft de manliga Aes Sedaierna besatt av ondskans motangrepp. Detta ledde till att de drabbades av kollektivt vansinne och världen störtades i en ohygglig katastrof. Ledaren för dessa manliga Aes Sedaier kallades Draken och hans vansinne var fruktansvärt. Men sägnen säger att han en dag ska återfödas när världen befinner sig i en stor fara och då frälsa människorna ur den ondes grepp. Men människorna minns ännu efter 3000 år hans ohyggliga vansinne och fruktar hans återkomst lika mycket som de fruktar ondskans och mörkrets furste.


Men Tidens hjul vrider sig och tidsåldrar kommer och går och nu är den tid inne då legenderna ska vakna till liv och kampen öppet stå mellan Draken och Ondskans herre.

normal

Recension av "Farornas Väg"

(en gammal goding från 1998!)

Innan jag läste den här hade jag bara läst 'smyg-fantasy' som Narnia-serien. Nu är jag ett nyfrälst fantasy-fan. Tack, Bea! Mycket bra bok!

Strax utanför Emondsvall i Tufloden bor Rand al'Thor och hans far Tam. Hans mor är död sedan länge, men de klarar sig bra ändå.

Dagen före den stora Bel Tine-festen åker de in till Emondsvall, men på vägen ser Rand en svartklädd man på en svart häst. Tam kan inte se honom, så han tror att Rand bara har sett en skugga. Ända tills två av Rands vänner, Mat och Perrin, också berättar att de har sett honom. Det visar sig vara en myrddraal, en halvman, en av den Svartes utsända.

Till Emondsvall har en lekare och en gårdfarihandlare kommit för att fira Bel Tine, så byborna är mycket uppspelta. Det har även en mystisk kvinna och en mystisk man, men inte för att fira vårfesten. Moiraine och Lan, Aes Sedaien och väktaren. Aes Sedaier har magiska krafter och är mytomspunna.

Tyvärr visar det sig att sagorna lekaren, Thom Merrilin, berättar är alltför sanna. Al'Thors hem blir invaderat av de blodtörstiga, hälften djur/hälften människa, grymma trollockerna. De lyckas efter många om och men ta sig till Emondsvall, som redan har haft oväntat besök. Tam är skadad och yrar på grund av febern. Han mumlar att Rand inte är hans riktiga son...

Moiraine och Lan förklarar för Rand, Mat och Perrin att det är de som trollockerna och myrddraalen var ute efter, och att de måste ge sig av. Egwene al'Vere, värdshusvärdens dotter sin verkar vara förtjust i Rand (ömsesidigt) och Thom följer med. De är på väg till Tar Valon - Aes Sedaiernas högkvarter, för där är de (relativt) säkra och kan ta reda på varför den Svarte (den onda kraften, typ Djävulen) vill skada pojkarna. Men det är långt till Tar Valon...

Efter att de lämnat Baerlon, där den busige Mat ställde till med lite hyss för Ljusets Söner, som är en samling knäppa, vitklädda, religiösa fanatiker som hatar Aes Sedaier; träffar de trollockerna igen.

Underbar bok.

RAND AL'THOR är mörkhårig, ovanligt lång och har grå ögon (vilket är väldigt ovanligt i Emondsvall...) och är runt 18 år. Han får ett svärd av sin far, ett svärd med en häger av brons på. Vad denna häger är symbol för framkommer nog längre fram i serien.
EGWENE AL'VERE är en envis ung dam. Kortare än Rand, har långt, mörkt hår, och är lärling hos byns klokfru. När hon lär känna Moiraine vill hon bli Aes Sedai istället.
MAT CAUTHON är en skojfrisk ung man. Om man fick någon direkt beskrivning av honom kommer jag inte ihåg.
PERRIN AYBARA... kommer jag inte ihåg nånting om! Jo, han var smedslärling hos mäster Luhhan.
NYNAEVE AL'MEARA är Emondsvalls klokfru som dyker upp i Baerlon för att hämta hem ungdomarna.
AL'LAN MANDRAGORAN är en väktare. Han rider en svart häst och är bra på att dölja spår.
MOIRAINE DAMODRED är som sagt Aes Sedai. Hon har mörkt hår som hon inte har flätat (till skillnad från kvinnorna i Emondsvall) och rider en vit häst. Hon har en blå sten hängandes i pannan.
AES SEDAIERNA är en samling kvinnor som har Kraften och kan kontrollera den. Deras 'huvudstad' är Tar Valon. Det fanns manliga Aes Sedaier, men män kunde inte kontrollera Kraften utan att bli galna. Svårt att förklara. Man får läsa för att förstå.
THOM MERRILIN är en lekare med färgglad mantel. En lekare är en sorts resande underhållare som spelar, sjunger och berättar sagor.

Farornas väg (del 1) och Tidens Hjul (del 2) är en bok (The Eye of the World) på engelska. Engelskans bok nummer 8 (tror jag) kommer i vår.

Tidens Hjul vrider sig sakta i väntan på att den sanne Draken skall återfödas.

(Så ser det ut när man har läst första boken för första gången och är alldeles eld och lågor över den. Hade jag skrivit en ny recension hade den varit lite annorlunda. ;c)

normal

Recension av bok 2-4

Efter många om och men återförenas gruppen i Caemlyn, där de får sällskap av en ogier vid namn Loial. Egentligen var ju gruppen på väg till Tar Valon, men eftersom Skuggan växer sig allt starkare tar de sig till Fal Dara i Gränslanden istället. Där är det meningen att de ska få tag i den Gröne Mannen, som vakar över Världens Öga. De lyckas, och får tag i Drakbaneret och det mytomspunna Valeres Horn. Hornet sägs kunna återuppliva (eller återkalla) Artur Hökvinges soldater inför den Sista Striden mot den Svarte.

Hornet stjäls av en av den Svartes underhuggare, och med det får han även med sig en gyllene dolk med rubiner. Mat tog den i den ondskefulla, övergivna staden Shadar Logoth, och är bunden till den. För att kunna skilja honom från den behövs den, dock, annars dör Mat, som blir allt svagare av dolkens ondskefulla smitta.

Rand träffar Aes Sedaiernas ledare – den Amyrlintronande – som tillsammans med Moiraine berättar för honom att han, Rand al’Thor från Tufloden i Andor, inte är son till Tam och Kari al’Thor. Han är i själva verket en aielman, ett hittebarn, och... Draken Återfödd. Rand vägrar att tro dem, och vägrar att ’gå i Tar Valons ledband’ som en falsk Drake. Tillsammans med Loial och Hurin lyckas han till slut ta tillbaka både dolken och hornet.

Samtidigt är Nynaeve (Emondsvalls klokfru) och Egwene i Tar Valon. Nynaeve vill bli Aes Sedai bara för att kunna hämnas på Moiraine, och är antagen till den slutliga utbildningen till Aes Sedai. Egwene däremot, får börja från grunden, som novis, tillsammans med Andors prinsessa och tronföljare Elayne.

Nynaeve och Lan är ett tragiskt par. De älskar varandra, men så mycket är i vägen...

En Aes Sedai (som visar sig tillhöra en mycket förnekad grupp Aes Sedaier som sägs tjäna den Svarte) lurar med Nynaeve, Egwene och Elayne till Tomans Huvud (en plats långt ifrån Vita Tornet i Tar Valon), för att ge dem till Seanchan – folket från andra sidan havet. Seanchan håller kvinnor som kan bruka Kraften kopplade på ett mycket förnedrande sätt.

Elayne och Nynaeve lyckas fly, men Egwene fångas in och blir en damane – en kopplad, och blir i och med det degraderad från människa till knähund.

Rand och hans följe har också tagit sig till Falme på Tomans Huvud. Valeres Horn och Mats dolk, som återigen stals av en mörkvän, finns där – i Seanchanledarens högkvarter. De återtar sakerna, samtidigt som Egwene räddas. Mat blåser i hornet och blir på så sätt bunden till det för resten av sitt liv.

När Rand kämpar mot den Svarte syns de fäktandes uppe på himlen, och rykten börjar spridas... Äntligen tar Rand sitt förnuft till fånga och utropar sig till Draken Återfödd.

Perrin har fått förmågan att kunna kommunicera telepatiskt med vargar (något han ständigt oroar sig över), och har fått gula ögon.
LOIAL är en ogier av Stedding Shangtai. En ogier är en icke-mänsklig ras, kännetecknad av en stor kroppslängd, bred näsa och långa, tofsprydda öron. De bor på platser kallade Steddingar. I en Stedding kan ingen bruka Kraften, eller ens känna dess närvaro, och myrddraaler och trollocker besöker inte gärna en sådan.
HURIN kommer från Fal Dara i landet Shienar. Han har förmågan att kunna lukta (ja, bokstavligt talat) sig till platser där våldsbrott har begåtts. Ju värre brott, ju hemskare lukt.
SEANCHAN är ättlingar till de härar en legendarisk regent en gång skickade över Arythhavet, samt kontinenten där de bor. De har återkommit till sina förfäders land, för att ta tillbaka det de anser sig ha rätt till. Med sina damane, d.v.s. en kvinna som kan bruka Kraften (hon har ett koppel runt halsen som sitter fast runt handleden på en kvinna av Seanchan, en s.k. sul'dam) använder de Kraften som vapen.
ELAYNE TRAKAND är Tronens Dotter av landet Andor. Hon har rödblont hår, precis som sin mor, DROTTNING MORGASE. Elayne är novis hos Aes Sedaierna.
VERIN MATHWIN är en Aes Sedai av Bruna Ajah, och är därför mycket påläst. Hon är rundnätt och har grånande hår, men eftersom Aes Sedaier har ett tidlöst utseende, ser hon inte gammal ut.
MIN FARSHAW är en flicka de först träffade på ett värdshus i Baerlon. Hon har kortklippt hår och går helst klädd i byxor. Hon blev tillsagd att komma till Tar Valon, och begav sig dit motvilligt. Aes Sedaierna vill undersöka hennes förmåga att kunna se ’bilder’ runt en del personer. Hon kan inte alltid tolka bilderna och vill inte alltid säga vad hon ser runt folk.
LIANDRIN är en Aes Sedai av Röda Ajah. Det var hon som lurade med Elayne, Egwene och Nynaeve till Tomans Huvud. Hon har senare visat sig tillhöra Svarta Ajah.
AJAH = Aes Sedaierna är indelade i sju (åtta) olika grupper, Ajah, som symboliseras av olika färger:
Blå: Har bara en Väktare var, men har inget emot män, så länge de inte är i vägen.
Röda: Spenderar sin tid med att vara griniga och letar efter män som kan bruka Kraften, för att kunna stilla honom (göra så att han inte kan känna Kraften).
Gröna: De Gröna systrarna är de enda som kan omge sig med flera Väktare, och t.o.m. gifta sig med dem.
Bruna: Ägnar sitt liv åt att studera böcker och skrifter.
Svarta: Den mycket förnekade åttonde gruppen, Svarta Ajah (som har visat sig vara ett sant rykte), tjänar den Svarte.
Vad Vita, Gula, och Grå Ajah står för vet jag inte än.

Historien är bra, spännande och underhållande. Från första stund till sista är man fast!

(Så ser det ut när man har läst dem för första gången. Hade jag skrivit en ny recension hade den varit lite annorlunda. Nu vet jag ju i ryggmärgen vad ALLA Ajah står för! Här ovan har jag bara prickat in Bruna, Svarta och till viss del Röda och Gröna på ett korrekt sätt.)