Hem

Chatt med Jörgen I Eriksson Chattlogg

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 572400, v2 - Status: normal.
är Chattlogg
Behandlar Carlos Castaneda och Schamanism

Chattlogg från #veckochatt 2004-10-25 med Jörgen I Eriksson om shamanism.

Alias: chattlogg med jörgen i eriksson

normal

Session Start: Mon Oct 25 18:41:19 2004
Session Ident: #veckochatt
* Now talking in #veckochatt
* Topic is 'Jörgen I Eriksson ( www.norrshaman.net ) diskuterar ämnet shamanism i kväll kl 19-21.30'
* Set by Mithera|away!~mariather@h68n9c1o1124.bredband.skanova.com on Mon Oct 25 18:19:33
* Chanserv sets mode: +o Anchorite
* JorgenIE has joined #veckochatt
<Anchorite> välkommen JorgenIE :)
<Mithera|away> JorgenIE välkommen!
<trumman> se där ja
* Mithera|away sets mode: +o JorgenIE
<JorgenIE> tack tack jag är redo
<Anchorite> snabbt :)
<Anchorite> hmm ja ska vi börja Mithera|away
<Mithera|away> Anchorite visst
<Anchorite> JorgenIE arbetar du som shaman på heltid och vad innebär ditt arbete i stora drag?
* fiddur has joined #veckochatt
* Mithera|away is now known as Mithera
* Stereotyp has joined #veckochatt
* akiro|away has joined #veckochatt
* RiTarD|kanske is now known as RiTarD
<JorgenIE> Jag har som de flesta i vårt senkapitalistiska samhälle ett vanligt lönearbete som jag försörjer mig på. Shamanerandet sker vid sidan av. Så har det varit i de flesta kulturer. Shamanen har varit jägare, renskötare, hantverkare, majsodlare eller dylikt och vid sidan av det uppfyllt de uppgifter som shamanen ska.
<Astra> jorgen vad fick dig från början att börja studera shamanism?någon upplevelse eller?
* Delvoriah has joined #veckochatt
<RiTarD> JorgenIE: Får man fråga om du tjänar pengar på schamasernadet?...
<trumman> Låt honom svara på en fråga innan en annan ställs.
<JorgenIE> Jag svarade visst inte på frågan vad mitt arbete innebär i stora drag. Jag ser mig själv som en inspiratör och idégivare. Primärt jobbar jag med att skriva och ge ut böcker i ämnet, att driva ett eget litet förlag och att hålla föreläsningar och kurser med anknytning till shamanismen.
<Astra> jorgen så vad fick dig att börja med shamanism från början?
<JorgenIE> Det är en ganska lång process. Kortfattat kan jag beskriva den som att jag via ett engagemang i ultravänstern i slutet av 60-talet och början av 70-talet vidgade perspektiven och ägnade mig åt terapirörelsen under några år i mitten av 70-talet. Det handlade framför allt om en terapiform som kallades primal integration och utarbetades av en brittisk psykiater vid namn Frank Lake. I denna terapi fick jag en del märkliga upplevelser som förde mig vidare t
* kollanova is now known as kollanova|away
<Astra> okej
<akiro|away> Var det med inspiration av Castaneda boomen under den tiden?
<RiTarD> (kommer antagligen mer text)
<trumman> Jörgen: I din bok Sejd 3.0 skriver du om schamanens nutida roll, och att de3n individualiseras; vad tror du detta kommer ha för utbredd verkan på schamanismen. Kommer den gå mer och mer från helande av gruppen, till en mer egocentrerad utformning? Kommer schamanen tappa sin roll som helare, och bli mer en som jobbar med sig själv?
* Delvoriah has quit IRC (Ping timeout: 192 seconds)
* fiddur has quit IRC (Ping timeout: 192 seconds)
<JorgenIE> Jag kom in på Castaneda långt efter boomen. Mina shamanska äventyr började med en bok om medicinmannen Rolling Thunder (boken heter så). En fascinerande bok som fick mig att inse att man kunde sammansmälta politik, andlighet och personlig utveckling. Rolling Thunder var i Sverige sommaren 1982 och jag deltog i en kurs som han hade uppe i Norrland. Den gav egentligen inte så mycket men 1983 deltog jag i en grundkurs i shamanism för Michael Harner och då
* fiddur has joined #veckochatt
* Delvoriah has joined #veckochatt
* podunk has joined #veckochatt
<Astra> jorgen mvad möter du på dina resor?
* Delvoriah has quit IRC (Killed (Nickserv (Du är välkommen tillbaka med ett nytt försök)))
* Delvoriah has joined #veckochatt
<trumman> Astra: en del frågor före din :) klart han väljer själv ordning men.. vi testar att undvika vanlig kaos :) o
<JorgenIE> Detta med individualiseringen av shamanismen är ju typiskt för vårt postmoderna samhälle. Från början var shamanismen en samfundsgrej, en tradition som gällde den egna gruppens harmoni och balans gentemot omvärlden och inbördes. Problemet med individualiseringen är bland annat att man dränerar shamanismen på dess politiskt-etiska dimension anser jag. Den riskerar då att bli en av många ego-trippar som bjuds ut på marknaden.
<Astra> ja jag såg först nu att han hade tänkt svara mer på den andra frågan sorry:)
<trumman> JorgenIE: Så titlar som schaman i Gula Sidorna behövs på ett sätt? Så folk kan hitta rätt?
<joota> JorgenIE du måste skriva kortare , för allt kommer inte fram när du skriver så mkt i taget
<trumman> Man hör ju mycket om att man inte ska ta betalt för helande och det ena med det andra, hur ser du lösningen på detta - kombinerat med en fråga om du vill utveckla ditt uttryck schamansk attityd?
<JorgenIE> Vad man möter på sina resor, jag antar att du menar typ trumresor, skiljer sig en hel del mellan individer och förväntningar och från tillfälle till tillfälle. På 80-talet försökte jag göra en kartläggning av de landskap jag hamnade i. Den ledde till det som idag är slutkapitlet i min bok Sejd 3.0. Kort: man möter det man behöver möta. Det kan röra sig om djur eller människor eller mer oformliga eller formlösa väsen. Och alla talar. Till och med berg o
<JorgenIE> Jag ägnar mit inte åt helande, men jag har gjort det vid några tillfällen och jag har sett riktiga botare i verksamhet. En del tar betalt, andra inte. Det kan vara så att man får kraften under förutsättning att man inte ska ta betalt, annars ser jag inga hinder för det.
<Astra> jorgen jag mötte en gång en svan som var hälften människa hälften svan och en massa annat underligt en gång är det en shamans resa jag var inte helt ostimulerad?
<JorgenIE> Shamansk attityd - det är en attityd av ödmjukhet gentemot omgivningen och då menar jag hela naturen och alla andra varelser. När man har rätt ödmjukhet dår går mman i balans och dår får man del av kraften.
<RiTarD> De ursprungliga schamanerna var väll utsedda till att hela? Det var väll deras uppdrag?
<RiTarD> OM man kan säga så
<JorgenIE> En resa innebär helt enkelt att man är i ett förändrat medvetandetillstånd. Det kan framkallas av många olika saker, trumma, dans, sång, fasta, vakenhet, helig plats, droger.
<JorgenIE> Shamanen hade flera olika uppgifter. En var att bota. En annan var att leta reda på villebråd eller bortsprungna renar. En tredje var att påverka väder och vind. En fjärde var att se till sin grupps förhållande till omgivningen. Därvidlag hndlade det om idéer och tänkande. Jag knyter an mest till den delen av shamanismen.
<trumman> Men den ödmjukhet du talar om är väl inte den självutplånande sorten, är inte ett starkt ego/självbild kombinerad med en kärlek till andra, en vetskap om Skönheten, det som menas med den ödmjukheten? Att släppa sitt ego för att hjälpa och eventúellt hela. Och varför helar inte du?
<JorgenIE> Om man ska bota ska man ha fått det till uppgift. Det är en uppgift som de flesta shamaner mycket motvilligt tar på sig eftersom det innebär ett så stort ansvar och kan vara ytterst jobbigt. Om man inte har blivit ålagd detta tycker jag inte att man ska ägna sig åt bot, annat än till husbehov.
<trumman> Ja, attityden.
<trumman> Den är viktig.
<trumman> JorgenIE: Håller med, inte annonsera med det. Bota gratis, till de som vet man kan.
<JorgenIE> Man kan bota på många olika plan. Ett plan är att hela samfundets relation till Jorden. Jag ser det som att jag hjälper till att bota Moder Jord. Om du visste hur många sådana boteceremonier jag har deltagit i...
* kollanova|away is now known as kollanova|web
<RiTarD> JorgenIE: Sådana ceremonier behövs verkligen
<akiro|away> Vad anser du om att don Juan i slutet av Castanedas lärlingskap mer eller mindre förkastar de ritualer och ceremonier han inpräntat i honom?
* Stereotyp has quit IRC (Quit: CGI:IRC (EOF))
<JorgenIE> Shamanens ödmjukhet är inte självutplånande, men egot kan stå i vägen både för upplevelser och magiska ingripanden. Därför gäller att släppa sin självviktighet.
* ronny has joined #veckochatt
<JorgenIE> Det är det allra bästa med don Juan. Där står jag honom väldigt nära. Jag anser också att de bästa metoderna är icke-metoderna. När man når ett tillstånd av harmoni och balans med tillvaron i stort. Då vandrar man i skönhet och då agerar man i harmoni med universums krafter. Fast kanske behöver man metoderna först, som ett sätt att få stopp på den inre monologen som vi västerlänningar ägnar oss åt.
<akiro|away> Precis vad jag ville höra. Det är verkligen verkligen det bästa. :)
<trumman> akiro|away: Läs detta också: http://www.norrshaman.net/Vismannens%20vemod.htm
<JorgenIE> JUst och därför är jag skeptisk till vad många lär ut på shaman-kurser, t ex Michael Harners närmast fabriksmässiga verksamhet. Visserligen lärde jag mig själv grunderna av honom men man måste kunna frigöra sig från metoderna och hitta sin egen väg. Det har alltid varit kärnan i shamanens väg. Det finns tusentals olika shamanska vägar och metoder. Jag har varit skeptisk till att hålla kurser och har haft ett uppehåll med det i 10 år för egen del. Nu ha
* Anchorite sets mode: -p
* Delvoriah has quit IRC (Quit: gör vad du vill, så länge du inte gör det på gatan och skrämmer hästarna)
<akiro|away> Precis. Nu kanske jag är hård, men eftersom majoriteten av alla kurser som berör shamanism eller närliggande ämnen hålls av personer som gått en helgkurs hos nån tomte från flen med importerade indian-fjärdrar i håret håller jag mina intressen väldigt hemligt för de flesta. Jag vill inte bli förknippad med populär-magin överhuvudtaget.
* Lilla has joined #veckochatt
<JorgenIE> När det gäller indianer är ju detta med shamanism rätt så inflammerat. Det reser omkring en massa personer som utger sig för att vara indianer och lär ut det ena och det andra. Mitt råd är: var försiktig. Vill man lära sig något av ett indianskt tänkande ska man hellre närma sig de traditionalister som fortfarande upprätthåller ceremonierna. Där finns den genuina indianska andligheten (som också den är mångfacetterad och komplex).
<JorgenIE> För mig handlar shamanismen idag mest om attityd och det är inget man lär sig på en helgkurs. Det kan ta åratal att utveckla rätt attityd och ibland vet man inte rikgit hur man gjort ens när man lyckas.
* fiddur has quit IRC (Quit: Read error 666: Connection reset by illuminati.)
<trumman> Kan du inte utveckla denna attityd ¨'ar du snäll?
* ronny has quit IRC (Quit: CGI:IRC (EOF))
* mike77 has joined #veckochatt
<JorgenIE> Det handlar om ett förhållningssätt som jag av en samisk filosof fick beskrivet ungefär så här: det handlar om att komma överens med världen, inte att fly från den och inte att vilja kontrollera den. Grunden är att man känner en respekt för livet och jorden och att man inser var all kunskap och kraft finns, nämligen i naturen. Man får tillgång till den genom att stilla lyssna, se och ge akt på naturen. Det kan ske till exempel på en utesittning. Det ha
* jonas|fejar has joined #veckochatt
<mike77> nu huggs texten igen
<trumman> Aha!
<trumman> JorgenIE: Ja, din text huggs av, tyvärr - och du fortsätter aldrig på den.
<mike77> exempel på en utesittning. Det ha... var det sista som kom med
* jonas|fejar is now known as jonas|sover
<JorgenIE> Det handlar också om att avprogrammera vårt vanliga västerländska betraktelsesätt att se naturen som ett objekt utanför oss själva. Så skrev jag.
<mike77> :) så vackert!
<trumman> sanning
<mike77> en utesittning kan du beskriva vad det är?
<mike77> bara sitta ute? :)
<trumman> Jörgen: Om du skulle rikta dig till alla nybörjare som verkligen vill lära sig schamanisera, vilka råd skulle du ge då?
<Astra> skön inställning precis som jag brukar tänka:)
<JorgenIE> Man sitter ute på en lämplig plats över natten. Det kan vara en så kallad helig plats, men det kan också vara ett helt vanligt berg eller en stor sten. Jag föredrar att sitta på berg. Så sitter eller ligger man en hel natt och ger akt på vad som sker. Gör inget om man somnar för då kan man drömma stora drömmar. Det gäller att med ett förutsättningslöst sinne ge akt på det som sker runt omkring. Efteråt får man försöka analysera och hitta någon mening m
<jonas|sover> jonas|sover: höggs av igen
<jonas|sover> jonas|sover: skriv en mening i taget...
* Mariposa has joined #veckochatt
<mike77> Efteråt får man försöka analysera och hitta någon mening m
<trumman> jonas|sover: pratar du med dig själv ;)
<trumman> Mariposa!
<Anchorite> he he
<jonas|sover> JorgenIE
<Mariposa> Trumman hittade hit, tack
* jonas|sover är trött
<JorgenIE> man gör utesittningen på en helig plats som ett berg eller en stor sten och ger sedan akt på vad som sker under natten.
<jonas|sover> gonatt
* sondag|jobb has joined #veckochatt
<trumman> Jörgen: Min erfarenhet av utesittningar är att det kan bli en MASSA info, är det rådligt att fråga en kunnigare schaman om hjälp efteråt?
<trumman> Eller är infon så personlig att det blir svårtolkad av andra?
<JorgenIE> Man kan definitivt fråga någon annan, men det finns inget regelsystem för hur man ska tolka upplevelser i shamanismen. Det är mångfald som gäller.
<mike77> så drömtolkningen jag ofta gör är schamanism? :)
<JorgenIE> Drömmar anses i allmänhet ha stor betydelse i shamanska kulturer.
<Astra> jorgen används örter?vilka i så fall? o kan jag tex få tag på dom?:)
<JorgenIE> Örter, till vad d^?
<RiTarD> De schamaner från sibirien använde väll örter väldigt ofta?
<RiTarD> som ett läkemedel..eller medel att kunna sätta sig i trans
<trumman> RiTarD: Tja, och flugsvamp.
<RiTarD> trumman: =) mjo
<JorgenIE> Örter kan användas för bot, men det är inget specifikt för shamaner. Örter har också använts för att förändra medvetandetillståndet i en del kulturer, men långt ifrån alla. Drog-shamaner har ofta ansetts som svagare än de som inte behövde droger.
<trumman> Av Eliade ja?
<JorgenIE> Bland samer såg man ner på de shamaner som använde flygsvamp. Allra mäktigast var de som inte ens behövde ha trumma för att kunna göra själsresor. Nu är vi framme vid icke-metoderna igen
<trumman> Begreppet droger menar jag, har väl inte varit en del av kulturen .. i o m att det var växtens ande man fick kontakt med? T ex shuar i amazonas.
<trumman> Icke metoderna ja, att släppa trumman och komma vidare. Viktiga saker. Råd rörande detta?
<mike77> JorgenIE hur ser man på psykotiska människor i schamankulturer?
<JorgenIE> Ett annat sätt att se det ja. I Amazonas är det så fuktigt att trumma inte kan användas. Ersätts då med örter eller lianavkok.
<trumman> :)
* Votan has joined #veckochatt
<trumman> Och lövruskor.
<trumman> Ahh, så du ser på det som att trumman ersätter entheogenerna?
<akiro|away> Ayahuasca är ju legendarisk är i de områden, om inte hela världen.
<trumman> akiro|away: Tja..
<JorgenIE> Ibland kan man uppfatta psykos som ett inledande stadium till en invigning. Shamaner fick ofta sin kraft efter en upplevelse av förvirring och nära-döden. Är man förvirrad en längre tid behöver man dock hjälp med att återställa den rubbade balansen eller driva ut de oönskade andarna, ansåg man.
<mike77> ok intressant!
* Istahra|Zzzzzz has quit IRC (Quit: CGI:IRC (Session timeout))
<JorgenIE> Trumman är enligt mångas förmenande betydligt kraftfullare än de flesta örter. Intressant är peyotekulten i sydvästra USA där man förenar trumma och peyote.
<trumman> Precis.
<akiro|away> Jag tror att det är förvirrande för de flesta i vår del av världen att söka kunskap med hjälp av hallucinogener.
<trumman> Så om man förenar trumma + entheogener (om vi nu ska kalla dom så?)
<trumman> akiro|away: Givetvis, om de saknar grund.
<JorgenIE> När man har trummat länge och väl (jag menar flera år) så känner man igen de tillstånd man vill uppnå och i allmänhet kan man framkalla dem enbart med viljan, med en av och på-knapp inne i hu´vudet. Det är den trumlösa vägen.
<trumman> Just det. Att lämna redskapen bakom sig.
<JorgenIE> Det handlar om att blixtsnabbt kunna fokusera sin mentala energi för avsett ändamål. En magisk ceremoni kan i praktiken vara över på några sekunder.
<trumman> Ja.
<mike77> kan du ge exempel på tilltånd?
<RiTarD> Hmm...magisk ceremoni...En vardiglig sak kan väll vara en Magisk ceremoni ?
<JorgenIE> Någon undrade om råd till nybörjare. Tja, läs en bra introduktion, t ex Sejd 3.0, lär grundstegen av någon som har erfarenhet och fortsätt på egen hand. Den viktigaste kunskapen finns i naturen. tips om böcker finns på min hemsida www.norrshaman.net
<JorgenIE> I shamanska kulturer anser man att människornas tankar påverkar allt annat. Så vardagstänkande är också en form av magi, men i den magiska ceremonin uppammar man mer kraft än i vardagstänkande.
<RiTarD> okey
<JorgenIE> Förändrat medvetandetillstånd: kan variera i djup. Det gäller att öva upp sina mentala redskap. Då kan man märka medvetandeförändringar när man är ute och går i landskapet. Pröva med kända kraftplatser först så får ni set att de känns.
<trumman> T ex ? Gravhögar i Uppsala och fjäll..?
<mike77> vacför trumma, och inte till exempel bastrombon? :D
<trumman> Många nybörjare frågar hur de ska veta om det är rfantasi eller verklighet de upplever under trumman, vilka råd skulle du ge ang det (för dem som inte läst Sejd 3.0) ??
<JorgenIE> Något mer om tillstånd: min erfarenhet av magiska ingripanden i tillvaron är att man i de situationerna med hela sin organism verkligen känner att man ingriper. Det måste nästan upplevas för att man ska förstå det, men när man en gång väl har känt det så minns man.
<trumman> mike77: Vibrationer..
<mike77> trumman du ger mig bra vibrationer... men vadå?
<JorgenIE> Högarna i Uppsala är bra, Omberg är bra, Blå Jungfrun är bra, Runsa fornborg är bra. Det vimlar av heliga platser.
<akiro|away> Vad anser ni om författare som alberto villoldo? Jag tycker det är intressant att jämföra och se samband i shamanism från olika kultuer. Villoldos böcker har en mer vetenskaplig, eller rätt ord kanske är förnuftig bild av ex energikroppen än många andra ex Castanedas. Det liknar t om mer yoga-traditionen.
<trumman> akiro|away: Många beskriver honom som enormt flummig och ljus-ljus-ljus blind..
<JorgenIE> Trummans monotona slående kan du aldrig ersätta med en trombon. Dock finns andra bra tranceljud som brummare, skallra och stenar.
<mike77> didgeridoo?
<JorgenIE> didgeridoo är mycket bra.
<akiro|away> Jag är inte speciellt förtjust Albertos böcker heller får jag erkänna, men jag gillar inslagen som påminner om yogans bild på energi.
<mike77> jag anser att ett schysst bastrombonsolo kan höja energierna till guds egen energinivå.
<trumman> Mmm, didj ja :)
<JorgenIE> Hur vet man att det inte är fantasier? Pröva. Om man möter en gestalt på en trumresa så fråga vem är du och vad vill du. Är du ett fantasifoster eller? Och gå iegnom upplevelserna efteråt. Det gäller att lära sig att skilja på det som är genuint och det som är önskedrömmar.
<mike77> trombon kanske är lite som didg. man kan göra mycke skoj vibbar med övning.
<RiTarD> trombon är ett fint intrument...
<mike77> RiTarD ja det är det :)
<RiTarD> Jag spelade trombon förut...
<trumman> Berätta gärna om att använda stenar, gnida mot varandra? Hade aldrig hört om detta förens jag läste om det i din bok. Sejd 3.0.
<trumman> RiTarD: Jag också, sen didj i ca 8 år. Men aldrig använt den till schamanism.
<RiTarD> key..
<JorgenIE> Detta med trombonen: verkar handla mer om en extatisk yra. Den shamanska trancen är något helt annat. Den är inriktad på att få svar på en fråga och kunna lösa ett problem. Shamaner gör aldrig resor för skojs skull. Å andra sidan är de inte främmande för att ha roligt och dansa och sjunga extatiskt men det är nöje. Det andra är mer så att säga arbete.
<RiTarD> JorgenIE: Okey
<trumman> Yes.
<mike77> intressant
<mike77> trumresor är inte extatiska?
<JorgenIE> Man kan slå stenar mpt varandra i monoton takt. Man kan se in i stenen under lång tid och få svar på frågor och man kan gnida dem monotont mot varandra. Ljudet och rörelsen kan frambrinmga trance.
<RiTarD> dessa trummor, är det speciella trummor?
<akiro|away> Jag spelar didjeridoo och djembe men jag har aldrig använt det i syfte på att hamna i trans. Det finns ett annat ypperligt tillfälle att göra resor varje dag - sömnen!
<trumman> Ahhh tack Jörgen.
<JorgenIE> Trumresor är inte extatiska. Extasdanser är extatiska och under sådana kan man få upplevelser som påminner om dem på en trumresa men det är en annan sorts upplevelse. Jag anser att Eliade har gjort shamanismen en otjänst när han sa att extasen var grunden. Det är shamanens förmåga att med eller utan metod arbeta i harmoni med kraften som är grunden.
* trumman håller med.
* RiTarD lyssnar intresserad
* mike77 frapperas
<trumman> Vad skulle du då säga var det som definierade schamanismerna?
<JorgenIE> Trummor: vanligast är en enkel ramtrumma, kanske en irländsk bhodran.
<RiTarD> kry
<RiTarD> okey*
<JorgenIE> Forskarna har definierat shamanismen utifrån, det gäller även Eliade. Vi som har studerat det hela inifrån i många år vet att utanverket är oviktigt. Du kan ha hur mycket kostym och trumma som helst, om du inte är i harmoni med kraften händer ingenting. Det är harmonin med kraften som är det väsentliga - Att vandra i skönhet.
<trumman> JorgenIE: När man möter motstånd, aggresivt motstånd, hur skulle du rekomendera man handskas med sådant? Fly eller fäkta?
<Votan> JorgenIE: Anser du att det är resandet i sig som definierar en schaman ( till skillnad från ex. en klok/kuckelgubbe/etc.)?
<JorgenIE> Jag anser att det är mycket små skillnader mellan en shaman och en kuckelgubbe. Jag har mött kuckelgubbar som verkligen har varit i harmoni med kraften. Skillnaderna är flytande.
<JorgenIE> Motstånd: det beror på. Ofta betyder motståndet något. Ta reda på vad innan de tar upp fighten eller tar till harvärjan. Det finns ett budskap i allt.
<mike77> kuckelgubbe?
<trumman> Jo men om man blir attackerad, rent fysiskit, och måste ta till kamp snabbt, eller sticka av?
<JorgenIE> Definitionerna i shamanismen kommer utifrån, från västerländska och ryska forskare. Det finns ingen systematiserad hierarki eller kunskapsstege inom shamanismen. Var och en går sin egen väg. Walk your talk.
<trumman> Om det inte finns tid att tänka.
<JorgenIE> Gör som i ishockey: agera. Om man tänker där går det illa. Agera helt intuitivt.
<trumman> Kuckelgubbar ja, dem gick morsan till ofta. De rörde med stål i sprit och satte ögat i henne så hon inte kunde sova på nätterna, stackarn :) men hon blev bättre.
<Anchorite> trumman är det samma som klok gubbe?
<mike77> walk your walk heter det kanske?
<trumman> Bra tips, men jag stod i mål i hockey, så intuitivt agerade man, men det var mest väntande ;)¨
<trumman> Anchorite: Tja, ja.
<RiTarD> Som jag har förstått det så finns det tre olika plan när man gör trumresor? upplever du det så JorgenIE ??
<JorgenIE> Genom blicken kan man koncentrera och uttrycka mycket kraft. Det finns botare som kan bota genom att titta på patienten. Det handlar självfallet om en väldig koncentrering av kraft som riktas med blicken.
<trumman> Ahh.
<mike77> häftigt, kan jag få folk o må bättre med blicken?
<trumman> Som när man kan lämna sitt öga med en patient?
<trumman> mike77: Klart du kan, testa bara att se på folk v¨åanligt på stan, de kommer le.
<trumman> = känna sig lite bättre
<mike77> sant
<Mariposa> mike77 ' Walk your talk' betyder ungefär samma som 'lev som du lär' att 'göra' inte bara 'snacka'
<mike77> aha ok
<mike77> man kan bli osäker om nån ser på on ackså!
<JorgenIE> Tre världar: så sägs det vara. Jag anser att man vid trumresor rör sig i två huvudavdelningar - övervärlden och undervärlden och alla deras underavdelningar. Mellanvärlden som är den här världen behöver man inte trumma för att resa i anser jag. Men världarna glider över och in i varandra. Det finns inga vattentäta skott och i grunden är allt ett.
<mike77> på en
<RiTarD> JorgenIE: okey
<trumman> JorgenIE: Många säger att mellanvärlden är den som är farligast att resa i? Hur kommer det sig tror du?
<JorgenIE> Kanske för att det är så mycket reella energier i farten. Jag lovar, går på en hockeymatch (jag har varit hockeyledare i 12 år) så känner man verkligen vilka krafter som är i rörelse. Det är en stor konst att manövrera i detta inferno.
<Mariposa> JorgenIE: Jag somnar alltid - utan undantag, när jag gör trumresor. Varför blir det så?
<JorgenIE> Kanske för att du behöver drömma. Om du tycker att det är jobbigt kan du ju pröva med att slå hårdare eller snabbare eller byta till något mycket mjukare ljud som skallra eller stenar.
<mike77> över under mellan -världar?
<mike77> förtydligande gärna :)
<Mariposa> JorgenIE: ja, jag brukar hinna drömma massor, som jag sen glömmer när jag kommer tillbaka. Känns lite meningslöst
<JorgenIE> Tillvarons tre skikt enligt shamansk världsbild, men som sagt grunden är att allt är ett och hänger samman. Så detta får betraktas som ett försök till mental systematisering av tillvaron för att överhuvud taget göra den hanterbar.
<akiro|away> Filmtips när det gäller takter, trummor och olika tro: Lucky people center.
<mike77> har det några paraleller till andra system?
<trumman> akiro|away: Eller inte.
<akiro|away> trumman: helt klart värd att se. varför inte?
<JorgenIE> Förr eller senare kommer du ihåg drömmarna. Förr eller senare kanske de kopplas samman till något påtagligt. Så kan man uppleva utesittningar. Man tycker inte att nåt händer men efter sisådär 5-10 gånger så kopplas plöstligt allt samman och man gör ett kvalitativt hopp i förståelse och utveckling.
* Umai has joined #veckochatt
<trumman> akiro|away: Jo men int så mycket m schamanska trummor å göra.
<JorgenIE> Dhamanskt trummande är INTE musik.
<trumman> precis
<Umai> trumman: jag har läst en bok för ett tag sedan som hette schamanens cirkel... har du läst den?
<Umai> dom vandrar i altai bergen..
<trumman> Umai: Av hon den där ryskan?
<RiTarD> Finns väll inte så mycket takter i trumresor va?
<Umai> japp :)
<akiro|away> ditt nick kommer från den boken också.. Umai :)
<trumman> Umai: Nej den har jag inte läst, har inte läst så många böcker om schamanism - kanske Jörgen vet mer=?
<Anchorite> Umai jag har läst den
<Umai> jag undrar bara om schaman grejen funkar så som hon beskriver?
<JorgenIE> Jag ägnade mycket tid åt att undersöka hårdrockens shamanska dimension. Jag menar mer extrem hårdrock. Men fann att det var för mycket musik över det hela. Extas javisst, men ingen mental fokusering a la shamanens behov.
<Umai> vad tyckte du om den Anchorite ?
<trumman> Men jag har hört att det mesta är fejk i den?
<trumman> Ungefär som hon som skrev om aboriginerna ....
<Umai> har hon skrivit fler böcker?
<mike77> hur vanligt är det att drömmarna blir verklighet? konstig fråga kanske, jag själv har drömt saker som blivit verkligt. som jag inte kunnat veta om.
<Anchorite> Umai jag är Isdamen presenterar mig Längesenjag läste den, men tyckte om den - det sägs dock att det är fiction
<akiro|away> Umai: ja, en uppföljare. har bara läst första men jag är inte specielt förtjust den.
<RiTarD> Måste man läsa böcker för att bli någonting idag eller?? Det verkar nästan så...Själv är jag mer taktil än visuell
<JorgenIE> Olga Kharitidi heter hon Schamanes cirkel heter boken. Börjart trovärdigt men blit alltför fantastisk och när hon sen kom med en uppföljare stod det klart för mig att hon är en fejk. Precis som Lynn Andrews.
<Umai> Jag har as jobbiga mardrömmar ca 5 st varje natt, och har haft det i ca 1 års tid nu...det är skit jobbigt vad kan jag göra för att slippa dom?
* Monka has joined #veckochatt
<mike77> JorgenIE kan du besöka platser kanske kolla hur någon mår eller vad för saker som finns på en plats?
* invisible|away has joined #veckochatt
<invisible|away> =)
<invisible|away> hej alla glada :)
<Mariposa> Monka : )
<Umai> kan schamaner hjälpa till att bli av med mardrömmar?
* Mysterygirl has joined #veckochatt
<Monka> Mariposa: hej..:)
<invisible|away> hej Mysterygirl ;)
<Monka> och ni andra..:)
<trumman> Jajamen, Lynn Andrews bluffar va..
<Mysterygirl> invisible: hej själv...ler glatt...
<JorgenIE> Besöka andra i den här världen: nej det har jag inte lyckats övertyga mig själv om att jag kan, men jag har mött ett flertal personer norrut som säger sig behärska detta. Tja, en del ser det som en förbannelse.
<Umai> trumman: kan schamaner hjälpa en att bli av med mardrömmar????
<Umai> en förbannelse för vad??
<invisible|away> hur är det kära Mysterygirl? :)
<trumman> Umai: Ja det tror jag.
<Mysterygirl> invisible: Det är så bra det bara kan bli min vän
<Umai> hur?
<Mysterygirl> invisible: själv då?
<RiTarD> varför inte ta dessa välkommst texter och privata frågor på #torget eller privat istället?
<JorgenIE> Mardrömmar: det tror jag säkert. Mardrömmar tyder på en obalans och shamaner älskar att rätta till obalanser. Gör en ceremoni: be kosmos ta hand om mardrömmarna. Det är den enklaste självboten som denna tradition rymmer. Ibland kan man kanske behöva hjälp att analysera det hela av någon utomstående, men generellt g'äller att släppa iväg mardrömmarna.
<trumman> RiTarD: BRA idé.
<invisible|away> Mysterygirl det glädjer mig att höra :) Tack det är bra här oxå..ska snart till jobbet...hmm :)
<Monka> en drömfångare kanske??
<Mysterygirl> Har en drömfångare den krafetn eller är det mer en myt?
<Mysterygirl> kraften
<JorgenIE> En förbannelse: att uppleva varsel som sedan inträffar upplevs av de flesta som väldigt jobbigt och ja en förbannelse, som de helst skulle vilja slippa.
<trumman> Kanske drömfångaren blir fokuset som driver bort de onda drömmarna..
<Umai> hmm hur ska jag göra för att släppa ut mina mardrömmar i kosmos?
<trumman> Bara släpp?
<JorgenIE> Drömfångare: måste förses med kraft för att fungera. Idag massproduceras de för försäljning på marknaden. Det gäller att mana in rätt kraft i den.
<Umai> drömfångaren har inte hjälpt mej än..
<Mysterygirl> Tänkte på min lilla tjej som är bara 3 år. Hennes nattsömn är inte vad den borde vara då hon drömmer så väldigt och blir upprörd genom i stort sett hela natten!!
<Umai> ok jag ska försöka släppa ut mina drömmar i kväll då :)
<Astra> jag har en äkta drömfångare hemma
<RiTarD> hörde talas om en drömfångare första gången idag...ärligt så är jag väll ganska skeptisk till den idén
<Umai> tack för tipset :)
<trumman> Astra: âkta = ?
<Umai> nu måste jag fixa med andra inte så roliga jordiska bestyr ;)
<Umai> sköt om er och må gott alla! :)
<Astra> indiansk drömfångare trumman ja inte en massproducerad
<Umai> hoppas att vi ses snart igen
<Monka> JorgenIE: hur få in kraft i den?
<Umai> hej då :)
<JorgenIE> Släppa mardrömmar: gör en magisk cirkel och släpp iväg dem i alla riktningar. Uttala ditt önskemål att inte längre besväras av dem utan släppe dem till kosmos eller moder jord eller vem du föredrar som har förmågan att omvandla deras negativa energi till något positivt, som en komposthög kanske.
<Votan> vattenglas vid sängen brukar funka för en del . så andrarna kan dra vattenessens från annat än den den sovande människan
* Umai has quit IRC (Quit: CGI:IRC)
<Astra> trumman alltså det är kraft i min drömfångare.
<Mysterygirl> Votan: säkert??? skulle bli hemskt glad om jag kunde hjälpa lillan att bli av med drömmarna....
<Anchorite> Att intressera sig för mardrömmars betydelse kan också hjälpa
<JorgenIE> Kraft i drömfångaren: gör en cirkel, mana in kraft från alla riktningar och uttala exakt vad du vill, nämligen att drömfångaren ska skydda din nattsömn. Kanske kan du trumma över den eller ha med den på en helig plats och låta den ta del av kraften där.
* trumman !!
<trumman> precis
<Mysterygirl> Anchorite: men när den som ska ha hjälp bara är 3 år. Hon kan ju inte förklara, om hon ens kommer ihåg dem?
<Astra> mm
<Monka> JorgenIE: oki tack
<trumman> Mysterygirl: barn behöver mardrömmar - så de blir starkare
<RiTarD> hehe
<Anchorite> Mysterygirl nej, men prata mycket om drömmarna om hon vågar
<Mysterygirl> trumman: men när de aldrig blir utvilade då?
<Mysterygirl> trumman: det är inte bara ibland, utan jämt, varje natt
<trumman> då doppar man en näsduk i sprit och ger dom att suga på, då somnar dom in :) så fick jag somna
<trumman> Mysterygirl: hmm, kanske ngt barnet inte trivs med i sin omgivning..?
<Astra> mysterygirl vet du varför hon har dessa mardrömmar
<Mysterygirl> Anchorite: hon nämner det aldrig.... Hon brukar famla i luften och vara upprörd till tusen...
<Mysterygirl> Astra: inte en aning
<trumman> Eller så har hon bara lärt sig att6 skrika för att få uppmärksamhet?
<Anchorite> Mysterygirl jag har gått igenom samma med ett av mina barn
<RiTarD> Kanske JorgenIE har någon bra idé?
<Mysterygirl> trumman: hon är inte riktigt vaken, utan jag fär väcka henne för att kunna nå in till henne och för att kunna lugna henne
<Anchorite> Mysterygirl vad än andra säger så tror jag hon fått vissa gåvor
<Anchorite> Mysterygirl inte nattskräck?
<JorgenIE> Apopå heliga platser och heliga tidpunkter så har jag efter många år kommit fram till en devis som åtminstone delvis går emot detta: I varje givet ögonblick och på varje given plats har man tillgång till den kraft som behövs för att få insikt och frihet.
<Mysterygirl> Anchorite: nä, hon somnar utan vidare, men efter 3-4 timmar är det kört och sen håller hon på hela natten
<trumman> JorgenIE: Så kraften finns överallt, bara man finner den?
<Anchorite> Mysterygirl nattskräck är ett tillstånd som uppträder under sömn
<Monka> JorgenIE: och för att fatta det ska man vara?Medveten?
* RiTarD funderar...rätt kraft på rätt plats?
<Astra> mysterygirl kanske ska du pröva ha en liten lampa tänd,som en trygghet till ljuset
<Mysterygirl> Anchorite: hur hjälper man bot på sånt då?
<trumman> Monka: Ha erf kanske.
<Anchorite> Mysterygirl byt till #guide
<Mysterygirl> Astra; det har hon...
<JorgenIE> Kraften finns egentligen alltid och överallt. Det gäller att öppna sig för den, att göra sig mottaglig.
<Astra> okej
<RiTarD> hmm...
* Istahra has joined #veckochatt
* invisible|away has quit IRC (Quit: User abort with 5 Ctrl-C's)
<trumman> Istahra!
<Votan> JorgenIE: att minnas den och därmed återkalla den?
<Astra> jorgen alltså öppna sina chakran?
<JorgenIE> Mardrömmar: jag tror det handlar om att vara närvarande när dottern behöver. Även när man sover kan man känna tryggheten av en närvaro av någon när och kär.
<Monka> trumman: av?
<Istahra> trumman: =))
<JorgenIE> Chakran: är en tankekonstruktion, men om den funkar för dig är det OK.
<Istahra> trumman: har jag missat allt spännande nu?
<Monka> JorgenIE: hur gör man det då?
<RiTarD> Istahra: Det är fortfarande 35 intressanta och lärorika minuter kvar =)
<Istahra> RiTarD: bra det.
<RiTarD> mm =)
<trumman> Shh, lyssna fråga, inte snacka skit ;)
<mike77> finns det i så fäll något som inte är en tankekonstiruktion?
<JorgenIE> Allt som du försöker uttrycka med språket är tankekonstruktioner. Shamanen vill gå bortom språket och uppleva energin direkt.
<trumman> ja, precis, språket förstör? så hur ska vi kunna förmelda kusnakpen?
<mike77> språk kan också uutrycka det som finns bortom språket?
<trumman> till de som vill l¨ra?
<Monka> JorgenIE: hur kan det gå till??
<JorgenIE> Nu är vi inne på intressanta filosofiska tankar. Kan språk verkligen uttrycka det som finns bortom språket. Bara approximativt. Språket är en karta över verkligheten, inte själva verkligheten.
<Astra> mm:)
<mike77> finns verkligheten utan språk?
<Monka> JorgenIE: ta bara detta som att vara kär...det kan ju inte orden tydliggöra....så känslan förstås.....
<trumman> språket är ett virus sa Burroughs, kanske gällwer det också när man försöker lära sig saker?
<JorgenIE> På en trumresa kan man ha upplevelser som går bortom språket. Kan kanske se som ett belägg för att verkligheten finns även utan språk.
<Votan> JorgenIE: Kan man kommunicera det som anden känner med ett eget språk och genom att tala detta göra sig förstådd hos någon annan? Tala direkt till en annan nivå av den personen?
<Monka> JorgenIE: så du menar att känslan är vårt rätta element?
<Monka> att kommunicera med...
<mike77> monka nä det är det inte :P
<RiTarD> kroppspråk är väll också ett språk? precis som känslor är ett språk?
<Monka> mike77: pilutta dej ;)
<mike77> allting är språk
<Monka> man kan väl säga att man får fram ANDEmeningen då man visar känslorna
<JorgenIE> Man kan kommunicera intuitivt eller icke-verbalt, visst. Sen är det ju stor skillnad på olika språk. Vårt västerländska språk förutsätter en objektiverande syn på tillvaron. Det finns andra språk som inte gör det. Begreppet Wakan Tanka översätts t ex oftast med Den store anden, men betyder snarare något i stil med Det stora mysteriösa. Mer av process än objekt.
<mike77> man kan uttrycka känslor med talat språk. de kan gå hand i hand. det talade/tänkta ach känslan.
<JorgenIE> En grundtanke jag har numera är att urfolkens filosofi är mer total än västerlandets filosofi i och med att den förenar tanke, känsla och upplevelse och egentligen är en aktivitet som inte bara sker i hjärnan utan i och med hela organismen och i dess samspel med landskapet/naturen.
<mike77> på vilket sätt förutsätter vårt språk objektifiering?
<trumman> JorgenIE: Ja, det ser man ju tydliga bevis på i antropologien.. minnen triggas t e x av platser och inte i grundminnet t ex.
<mike77> det var mycket fint och vist sagt JorgenIE det tar jag vara på
<Monka> ja det var fint uttryckt
<JorgenIE> Ta ordet landskap till exempel. Det frammanar en bild av objektet landskap, som sn sorts tavla. Ur-tänkandet ser landskap som en process som innehåller både synlioga och osynliga varelser (all my relations).
<Votan> JorgenIE: Jag menar inte direkt ickeverbalt. Jag menar att man låter sin ande använda språkresursen och tala direkt till en annan persons ande. Det normala språkberoende medvetandet registrerar föga men anden inom förstår. På det sättet kan man finna de ord som bättre beskriver det som inte kan beskrivas med normalspråk?
<mike77> och med urfolkens ilosofi menar du shcamanism, drömmande, trumresor?
<JorgenIE> För min del sätter jag numera likhetstecken mellan shamanskt tänkande och ur-tänkande. Kanske inte helt rätt men för mig funkar det.
* rmblfish has joined #veckochatt
* Tur-Budda has joined #veckochatt
<rmblfish> .
<mike77> vad finns det för urspråk?
* podunk has quit IRC (Ping timeout: 192 seconds)
<trumman> jag håller med dig där JorgenIE, även om jag inte har samma kunskap/erf som dig
<trumman> det lilla jag lärt om schamanism genom åren är inte komplicerat, det är naturligt och rättfram
* delisa has joined #veckochatt
<Astra> jorgen funkar det att göra trumresa på min afrikanska bonga trumma?eller måste det vara en speciell chamantrumma
<JorgenIE> Jag återvänder till frågan om shamanismen individualisering i det postmoderna samhället. Som jag ser det innehåller shamanismen en självklar etisk dimension i och med att den betraktar allt som finns som levande väsen med medvetande och själ. Det leder till ett mindre förödande förhållningssätt mot naturen än vad som är vanligt i västerlandet.
<JorgenIE> Bonga på med den trumma du har.
<Astra> bra..
<JorgenIE> Se bara till att du är ostörd och att det är hyfsat dunkelt i rummet.
<RiTarD> Eller utomhus?...
<mike77> varför ska det vara dunkelt
<RiTarD> har man tillgång till fina vyer så går väll det bra?
<RiTarD> berg osv
<trumman> Man ser bäst i mörker.
<Astra> ja..har faktist upplevt starka krafter när jag trummat på den men inte vetat vad det har varit
<Astra> alltså upplevt att jag har fått främmande eller hur jag nu ska säga känd av starka energier
<Astra> känt
<JorgenIE> Utomhus går bra men det kan vara ett problem att få vara helt ostörd. Jag brukar använda mindre bullrande metoder utomhus som skallra eller brummare, eller bara min mentala kraft.
<RiTarD> kanske kvittrande fåglar kan vara ett verktyg? Eller det kanske bara distraherar...?
<JorgenIE> Alltså: man ska ha slutna ögon under en trumresa. Man gör en inre resa.
<RiTarD> å andra djur
<Astra> ja men just nu utomhus så är det relativt kallt i alla fall här uppe i norr så jag håller mig nog inomhus ändå
<trumman> mmm
<trumman> JorgenIE: Har brummaren funnits i sverige?
<trumman> (trodde det var aboriginskt)
<JorgenIE> Djur är bra att ha när man gör utesittning. När man gör en trumresa kan det vara mer distraherande än hjälpande.
<JorgenIE> Brummare har man hittat i mycket gamla gravar i Sverige. Tycks vara ett uråldrigt instrument. Lätt att fgöra själv också. Ene är mycket bra material.
<Mariposa> JorgenIE: Att göra trumresor till en CD med trumning på, går det lika bra?
<RiTarD> Utesittning? Vad menar du med det? har jag missat det eller?
<JorgenIE> Det går bra att resa till CD eller kassett. Dock missar men en del av trummans övertoner. Å andra sidan stör man ju inte omgivningen när man har hörlurar, så det finns både för och nackdelar.
<JorgenIE> Utesittning utredde jag för nån timme sen. Det är att sitta ute på en kraftplats under en natt och stilla ge akti på det som ske inuti och utanför en själv.
<RiTarD> okey..
<trumman> Mmm, Jonathan Horowitz har släppt en CD med trummor där man speciellt har inriktat sig på att få med övertonerna. Den är go'.
<JorgenIE> En mycket gammal metod. Bland lakotaindianerna sitter man ute fyra dygn i sträck utan mat och dryck.
<RiTarD> =P...
<trumman> De flesta producenter tar nämligen bort övertoner i all musik man tar över till CD.
<trumman> Det är svårt Jörgen, men bra!
* Mysterygirl has left #veckochatt
<JorgenIE> Jonathan är en gammal vän till mig. Vi har gjort en del tillsammans. Fast han jobbar lite annorlunda än jag. Även om han brutit sig ur Harners fabrik kör han med core shamanism. Jag gör något annorlunda, men JOnathan är bra.
<trumman> jonathan har ändrat sig nu också, gått vidare, han tar lite mer avstånd från core nu Jörgen
<JorgenIE> Tiden närmar sig att avsluta det hela. Jag får helt enkelt tacka för mig och önska alla välkomna till min hemsida. Där finns info om mina böcker, föredrag ocj kurser. www.norrshaman.net
<trumman> han hade bla 6 månader away from teaching, som gjorde honom gott säger de som känner honom bättre än jag - han har blicvit lite mer som dig säger fvolk :) mer rakt på sak, mer saklig, mindre flum.
* RiTarD bugar och tackar inför JorgenIE
<Astra> jorgen tack för din tid:)
<RiTarD> arigat goshei mashita
<JorgenIE> Alltid kul att kommunicera med intelligent folk!
<Mariposa> Tack JorgenIE
<trumman> JorgenIE: Tack för att du kom! Ses på Mandras lista ;)
<mike77> tack så mycket. det har varit givande för mig som inte visste så mycket, och inspirerande :)
<RiTarD> mm...håller med mike77
* JorgenIE has quit IRC (Quit: CGI:IRC)
<trumman> se där ja
* Votan has left #veckochatt
<trumman> det var inte mycket
<trumman> nå, ok
* trumman has left #veckochatt
* rmblfish has quit IRC (Quit: CGI:IRC (EOF))
* RiTarD has left #veckochatt
* trumman has joined #veckochatt
<trumman> ni som vill kan komma till #Schamanism
<trumman> så kan vi fortsätta snacka där
<trumman> jag har ju inte lika mycket erf som Jörgen , men endå
<trumman> kanske ksn vi tillsammans komma fram t ngt
<trumman> #Schamanism